Februāra sākumā notikusi korekcija akciju tirgos

Februāra sākumā akciju tirgos ir notikusi samērā liela korekcija, ja skatās pēdējo divu gadu tirgus svārstību līmeni, taču vērtējot ilgtermiņa vēsturiskos datus, tā nav ārkārtēja.

Korekcija galvenokārt saistīta ar sagaidāmā inflācijas pieauguma prognozes paaugstināšanu,  kas likumsakarīga procentu likmju kāpumam kopš gada sākuma. ASV un Vācijas valdības 10 gadu parādzīmju procentu likmes gada sākumā ir pieaugušas. Procentu likmju kāpums rada bažas, ka centrālās bankas realizēs monetārās politikas iegrožošanas pasākumus ātrāk nekā sagaidīts.

Šī situācija ir radījusi korekciju akciju tirgos, jo procentu likmju pieaugums likumsakarīgi ir paaugstinājis riska prēmijas akcijām.  Procentu likmju pieaugumam, mūsuprāt, nevajadzētu radīt negatīvu ietekmi ilgtermiņā, ja pieaugums būs mērens un centrālo banku monetārās politikas pasākumi pārskatāmi.

Kopumā joprojām tiek sagaidīta stabila ekonomiskā izaugsme  un uzņēmumu peļņas pieaugums turpinās. Pamatojoties uz pašreizējiem  peļņas rezultātu pārskata datiem, uzņēmumu peļņas pieauguma potenciāls joprojām ir labs. Vērtējot indeksu līmenī, apgrozījuma un peļņas pieaugums ir pārsniedzis tirgus prognozes gan ASV, gan Eiropā. Akciju tirgus attīstība ilgtermiņā atspoguļo uzņēmumu rezultātu rentabilitāti, tādēļ mēs rūpīgi sekojam jebkurām potenciālajām izmaiņām peļņas prognozēs.


Darbības ieguldījumu risinājumos:

Janvārī mēs izmantojām, pateicoties zemajam svārstību līmenim radušos, tirgus piedāvāto iespēju, par pieņemamu cenu iegādāties opcijas, lai nodrošinātu aizsardzību daļai mūsu ieguldījumiem akcijās. 5.februāra naktī, pēc krituma akciju tirgos mēs realizējām pozīcijas opcijās, gūstot aptuveni +205% peļņu. Veiksmīgā aizsardzība uzlaboja mūsu akciju portfeļa rezultātu par aptuveni +0,70%.

Gada nogalē mēs pakāpeniski reducējām riska līmeni ieguldījumiem akcijās, samazinot īpatsvaru mazo uzņēmumu akcijās, jo tie ir jutīgāki pret tirgus svārstībām. Mūsu akciju pozīciju jutība pret tirgus svārstībām šobrīd ir ievērojami zemāka nekā tirgus indeksiem, kā arī akciju īpatsvars mūsu ieguldījumu risinājumos ir zem neitrālā sadalījuma līmeņa.


Similar articles