Kā ieguldītājs var sagatavoties klimata izmaiņu riskiem?

klimata_pārmaiņas

Klimata izmaiņas ir viena no visstraujāk augošajām investīciju tendencēm. Maximiliana Horstera izstrādātie rīki palīdz investoriem noteikt sev piederošo investīciju portfeļu ietekmi uz apkārtējo vidi un novērtēt klimata izmaiņu risku ietekmi uz savu portfeli.

Kādēļ klimata izmaiņas ir viena no visstraujāk augošajām investīciju tendencēm?

Gaisa temperatūra tiek mērīta kopš 1880. gada, un rādījumi liecina, ka pēdējo desmit gadu laikā ir novēroti septiņi vēsturē vissiltākie gadi. Ja cilvēks ir pakļauts ārkārtējiem laika apstākļiem, pieaug interese par klimata pārmaiņām un to ierobežošanu. Tas pēdējos gados ir bijis novērojams investīciju nozarē visā pasaulē, un es uzskatu, ka šī tendence turpmāk tikai pastiprināsies.

Kā ieguldītāji ņem vērā klimata jautājumus, pieņemot lēmumus?

Tradicionāli klimata pārmaiņas tiek pārdomātas saistībā ar riska faktoriem jeb kādus draudus tie var radīt ieguldījumiem.

Tomēr vides jautājumos kompetenti ieguldītāji, piemēram, daudzas Somijas iestādes arvien vairāk aizdomājas par portfeļa radīto ietekmi: vai mūsu aktīvi palīdz videi vai mūsu īpašumi tai kaitē. Ar aktīvu līdzdalību viņi cenšas ietekmēt arī ieguldījumu objektu darbību, lai mazinātu to ietekmi uz vidi.

Kādiem klimata pārmaiņu riskiem ieguldītājam vajadzētu pievērst uzmanību?

Pirmkārt, jādomā par to, kā klimata pārmaiņas konkrēti ietekmē ieguldījumu objektu. Piemēram, ja Eiropas dienvidos turpina pieaugt plūdi un zemes noslīdeņi, vai Floridā arvien biežāk notiek viesuļvētras, tie radīs reālus riskus komercdarbībai – tie atspoguļosies, piemēram,  Spānijas pārtikas rūpniecībā vai Floridas viesnīcu biznesā.

Otrkārt, mums ir jāaplūko portfelis, ņemot vērā likumdošanas attīstību: kas notiks ar investīcijām, piemēram, enerģētikas uzņēmumos, ja ogļu izmantošana enerģijas ražošanā tiktu pilnībā aizliegta, vai, ja tiktu noteikts piesārņojuma nodoklis automašīnām ar benzīna dzinēju.

Tiesību aktu nozīme palielināsies pēc Parīzes klimata nolīguma stāšanās spēkā 2020. gadā. Ir vērts atcerēties, ka praktiski visas pasaules valstis ir apņēmušās samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisijas un ierobežot globālo sasilšanu. Mērķi netiks sasniegti, bez būtiskām izmaiņām patērētāju paradumos, kā arī uzņēmumu un rūpniecības ražošanas procesos.

Vai atbildība parādās arī rezultātos?

Atbildība un sniegums iet roku rokā. Atbildība rada ne tikai jaunas investīciju iespējas, bet palīdz arī novērst vai samazināt zaudējumus.

Kādi ir klimata pārmaiņu riski?

Klimata pārmaiņas ir ilgs un lēns process, tas ne vienmēr izriet no īstermiņa ieguldījumiem. Arī politiskais risks ir reāls: ja Amerikas Savienotās Valstis patiešām atkāpsies no Parīzes vienošanās, vai politiķi kā citādi nespēs panākt līguma īstenošanu praksē, tad vīzija būs jāmaina, lai pielāgotos klimata pārmaiņām nevis lai tās novērstu. Tomēr vēl nav pārliecības par to, vai jenkiji atkāptos no vienošanās.

Atbildība un sniegums iet roku rokā.

Kādi uzņēmumi vai nozares ir labi atbildības piemēri?

Automobiļu rūpniecība ir labs piemērs atbildības uzlabošanai. Pēc skandāliem automobiļu ražotāji ir nonākuši pie tā, ka videi draudzīgāki dzinēji, sociālā atbildība un labāka korporatīvā pārvaldība no uzņēmējdarbības viedokļa ir labas lietas.

Kā investori Somijā un pasaulē ņem vērā klimata pārmaiņas?

Somijā klimata jautājumi kļuva aktuāli nedaudz vēlāk nekā, piemēram, Zviedrijā vai Dānijā. Pēdējo trīs līdz četru gadu laikā šī attīstība ir bijusi vēl ātrāka, un mūsdienās Somijas investori ir attīstības priekšgalā.

Kopumā investīciju sektorā esam tikai attīstības sākumposmā, un klimata pārmaiņas vēl nav kļuvušas par pašsaprotamu vērtību, kas tiktu ņemta vērā vienmēr, un attiecībā uz visiem ieguldījumiem. Tomēr izpratne ir palielinājusies un pieaug interese.

Kā izskatās nākotne? Cik ilgi atbildības tendence turpināsies?

Vēl kādu laiku iepriekš atbildība bija neliels investīciju sektora blakus novirziens, margināla parādība, bet tagad tā ieņem galveno vietu investīciju galvenajā plūsmā. Nākotnē klimata pārmaiņas un ilgtspējīga attīstība būs dabiska sastāvdaļa ieguldījumu lēmuma pieņemšanā, nevis tikai riska pārvaldībā.

Kā cilvēce, mēs joprojām esam tik bezatbildīgi, ka arī nākotnē ir pietiekami daudz vietas izaugsmei. Mēs tikai esam uzsākuši virzību investīciju sektora galvenajā virzienā. Lielākā daļa investoru tikai iepazīstas ar šo tēmu un domā, ko tas viņiem nozīmē.

Tomēr es uzskatu, ka kādā brīdī atbildība kļūs par skaidru izvēli investoriem – neviens taču nevēlas tikt uzskatīts par bezatbildīgu!

Maximilians Horsters ir atbildīgās investīcijās specializējušās sabiedrības ISS-Ethix Climate Solutions rīkotājdirektors. Horsters ir izstrādājis metodi, lai novērtētu gan atsevišķu ieguldījumu objektu atbildību, gan klimata pārmaiņu kopējo ietekmi uz ieguldījumu portfeli.


Similar articles