Par Mandatum Life

Mandatum Life ir viena no Somijas respektablākajām dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām ar nevainojamu reputāciju finanšu nozarē. Tā ir daļa no veiksmīgās Sampo Group. Latvijā, Lietuvā un Igaunijā darbojas Somijas uzņēmuma Mandatum Life Insurance Company Limited filiāles. Saviem klientiem mēs nodrošinām tādus pakalpojumus kā privātā kapitāla pārvalde, ieguldījumu risinājumi un uzkrājumu veidošana, kā arī dzīvības apdrošināšana. Mandatum Life sniegtos pakalpojumus Somijā un Baltijā izmanto vairāk nekā 300 000 klientu.

sampo-group

Iepazīstieties ar bagātīgo Sampo grupas vēsturi.


Korporatīvā sociālā atbildība

Mūsu korporatīvā sociālā atbildība ir balstīta uz mūsu īstenotās uzņēmējdarbības principiem: palielināt un nodrošināt mūsu klientu finansiālo labklājību un nodrošināt tos pret iespējamiem dzīvības un veselības riskiem.

Finansiālā atbildība veido Mandatum Life biznesa stratēģiju

Finansiālā atbildība Mandatum Life nozīmē nodrošināt nepārtrauktību, rentabilitāti un maksātspēju visās tirgus situācijās. Finansiālās atbildības pamatā slēpjas klientu apdrošināšanas saistību un klientu veikto ieguldījumu ilgtspējīga un atbildīga pārvalde. Vēl viena būtiska finansiālās atbildības sastāvdaļa ir rūpīga risku pārvalde.

Mandatum Life maksātspēja ir novērtēta augstā līmenī (2018: 176%). Augsta maksātspēja un rentabilitāte nozīmē, ka Mandatum Life rūpējas par savu klientu kompensācijām,  neskatoties uz situāciju vai ekonomisko vidi. Mandatum Life ir nozīmīga loma kā darba devējam. Uzņēmuma vadība ir pārliecināta, ka darbinieka apmierinātība ietekmē klientu apmierinātību, kas rezultātā pozitīvi ietekmē biznesu kopumā.

Atbildīga ieguldījumu plānošana 

Mandatum Life Privātā kapitāla pārvaldnieki 2011.gadā ir parakstījuši Apvienoto Nāciju Organizācijas atbalstītos Atbildīgo ieguldījumu principus (AIP) (UN’s Principles for Responsible Investment (UN PRI)), un  investīciju darbības, kas ir saistītas ar klientu privātā kapitāla pārvaldi, ir veidotas saskaņā ar šiem noteikumiem. Šo principu ievērošana nozīmē investīciju procesā atcerēties par tik svarīgiem faktoriem kā vide, sabiedrība un veiksmīgu uzņēmuma pārvaldību, šo faktoru veicināšanu investīciju darbību atskaitēs. Uzņēmuma vadība apzinās, ka ilgtermiņā veiksmīgi uzņēmumi ir tie, kas savas darbības veic atbildīgi un pārdomāti.

2015. gada septembrī Mandatum Life Investīciju pārvalde pievienojās Portfeļa dekarbonizācijas koalīcijai (Portfolio Decarbonisation Coalition). Koalīcijas mērķis ir globāli samazināt kaitīgos izmešus investīciju pasaulē. 2015. gadā uzņēmums pievienojās Baltijas jūras rīcības plānam (BSAG), lai Baltijas jūrā veicinātu vides atveseļošanu un tās ekoloģiskā līdzsvara uzturēšanu. Mandatum Life ir nolēmuši attīstīt šo misiju ar ikgadēju ziedojumu, palielinot inevstoru izpratni par viņu ietekmi vides problēmu risināšanā. Mandatum Life ir arī FINSIF (Finland’s Sustainable Investment Forum) biedri.