Finanšu informācija

Iepazīsties ar uzņēmuma Mandatum Life Insurance Company Limited darbības finanšu pārskatiem

Latviešu valodā:
Filiāles darbības rādītāji sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem Q2/2021
Filiāles darbības rādītāji sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem Q1/2021
Maksātspējas un finanšu ziņojuma kopsavilkums par 2020.gadu
Filiāles darbības rādītāji sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem Q4/2020
Filiāles darbības rādītāji sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem Q3/2020
Filiāles darbības rādītāji sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem Q2/2020
Maksātspējas un finanšu ziņojuma kopsavilkums par 2019.gadu
Filiāles darbības rādītāji sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem Q1/2020
Filiāles darbības rādītāji sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem Q4/2019
Filiāles darbības rādītāji sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem Q3/2019
Filiāles darbības rādītāji sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem Q2/2019
Filiāles darbības rādītāji sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem Q1/2019
Maksātspējas un finanšu ziņojuma kopsavilkums par 2018.gadu
Filiāles darbības rādītāji sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem Q4/2018
Filiāles darbības rādītāji sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem Q3/2018
Filiāles darbības rādītāji sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem Q2/2018
Filiāles darbības rādītāji sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem 1Q/2018
Maksātspējas un finanšu ziņojuma kopsavilkums par 2017.gadu
Finanšu pārskats un Neatkarīgu revidentu ziņojums par 2017.gadu
Maksātspējas un finanšu ziņojuma kopsavilkums par 2016.gadu
Neatkarīga revidenta ziņojums 
Gada pārskats. Finansiālais stāvoklis 2016.gada 31.decembrī 
Gada pārskats. Finansiālais stāvoklis 2015.gada 31.decembrī
Gada pārskats. Finansiālais stāvoklis 2014.gada 31.decembrī
Gada pārskats. Finansiālais stāvoklis 2013.gada 31.decembrī
Gada pārskats. Finansiālais stāvoklis 2012.gada 31.decembrī
Gada pārskats. Finansiālais stāvoklis 2011.gada 31.decembrī 

Angļu valodā:
Solvency and Financial Condition Report 2020
Solvency and Financial Condition Report 2019
Solvency and Financial Condition Report 2018
Sampo Group Interim Report Q3/2018
Solvency and Financial Condition Report 2017

Mandatum Life Annual Report 2017
Special purpose financial statements 2017 (1Q – 3Q/2017)
Mandatum Life Insurance Baltic SE Interim Report 1-2Q/2017
Mandatum Life Insurance Baltic SE Interim Report 1Q/2017
Solvency and Financial condition report 2016
Mandatum Life Insurance Baltic SE 2016 Q1-Q4 interim report

Mandatum Life Grupas finanšu rādītāji pieejami šeit: www.sampo.com/result