Svarīga informācija

Svarīga informācija klientu zināšanai:

Mandatum Life tīmekļvietnes un elektronisko pakalpojumu lietošanas noteikumi

Pretenziju iesniegšanas kārtība

Iesniedzējam ir tiesības vērsties Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiālē ar pretenziju par Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiāles sniegtajiem pakalpojumiem vai to nepilnībām, apdrošināšanas līgumu un bez maksas saņemt atbildi uz pretenziju pēc būtības.

Pretenziju var iesniegt rakstiski:
 • Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiāles mājaslapā www.mandatumlife.lv, aizpildot pieteikuma formu, kas atrodama minētās mājas lapas sadaļā ,,Sazināties ar mums”;
 • nosūtot pa pastu uz Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiāles juridisko adresi: Kronvalda bulvāris 3-3, Rīga, LV-1010;
 • iesniedzot personīgi Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiāles juridiskajā adresē: Kronvalda bulvāris 3-3, Rīga, LV-1010;
 • sūtot elektroniski uz e-pastu info@mandatumlife.lv;
Pretenzijā jāiekļauj šāda informācija:
 • iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskajai personai – nosaukums);
 • personas kods (juridiskai personai – reģistrācijas numurs);
 • fiziskās personas korespondences vai deklarētā adrese (juridiskai personai – juridiskā adrese);
 • e-pasta adrese (ja ir);
 • tālruņa numurs;
 • pretenzijas izklāsts (būtība), ar to saistītie apstākļi (ja ir pieejams, iekļaujot polises numuru);
 • iesniedzēja prasības;
 • pievienoto dokumentu saraksts, ja pretenzijai tiek pievienoti dokumenti;
 • pretenzijas sastādīšanas datums un vieta.
 • iesniedzēja vai paraksttiesīgās personas paraksts (ja netiek sūtīts elektroniski).
Atbildi Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiāle sniedz rakstveidā latviešu valodā iespējami īsā termiņā, tomēr ne ilgāk kā 20 dienu laikā. Ja Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiāles sniegtā atbilde uz pretenziju pilnībā neapmierina iesniedzēja pretenzijā norādītās prasības, Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiāle atbildē uz pretenziju sniedz savas nostājas pamatotu skaidrojumu un informē iesniedzēju par citām sūdzību un strīdu izskatīšanas iespējām.

Klientu servisa sistēma E-life

Līguma norisei ir iespēja ērti sekot līdzi attālināti – klientu servisa sistēmā E-Life, kur var veikt izmaiņas izvēlētajā investīciju stratēģijā.

 

Droša e-pasta atvēršanas instrukcija

Lai nodrošinātu pienācīgu personas datu aizsardzību, visus apdrošināšanas līguma dokumentus vai datus, kas attiecas uz līgumu, sūtām, izmantojot drošu e-pastu. Skatiet droša e-pasta atvēršanas video pamācību: