Alokāciju apskats: nevienmērīgas attīstības gaidās

Ekonomiskās izaugsmes prognozes pēdējā laikā ir paaugstinājušās un šī tendence, visticamāk, turpināsies. Koronavīrusa otrā viļņa ietekme uz Eiropas un ASV ekonomikām, iespējamie jaunie uzņēmējdarbību ierobežojošie pasākumi, kā arī politikas ietekme tomēr izraisīs to, ka prognožu izmaiņas būs nevienmērīgākas kā iepriekš.

KAROLS REINKE (CAROLUS REINCKE), TOPIASS KUKASNIEMI (TOPIAS KUKKASNIEMI)

ruudukko

Ekonomiskās izaugsmes prognozes pēdējā laikā ir paaugstinājušās un šī tendence nākamajos mēnešos, visticamāk, turpināsies. Koronavīrusa otrā viļņa ietekme uz Eiropas un Amerikas Savienoto Valstu ekonomikām, iespējamie jaunie uzņēmējdarbību ierobežojošie pasākumi, kā arī politikas ietekme tomēr izraisīs to, ka prognožu izmaiņas būs nevienmērīgākas kā iepriekš. Nevienmērīgums tirgos atspoguļosies biežāk novērojamu cenu svārstību veidā.

Ekonomisko izaugsmi apdraud koronavīrusa otrais vilnis un patēriņa pieprasījuma lēnā atjaunošanās

Ticība rūpniecības uzņēmumiem atgriežas tajā līmenī, kurā tā bija pirms koronavīrusa izraisītās krīzes. Svarīgākais dzinējspēks šajā jomā ir Ķīnas ekonomikas atgriešanās uz izaugsmes ceļa, taču arī Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropā situācija attīstās pozitīvi. Pozitīvas pazīmes ir vērojamas arī ar investīcijām saistītajās aktivitātēs. Rūpniecības aktivitātes līmenis tomēr ir ievērojami zemāks nekā gada sākumā novērotais aktivitātes līmenis, taču salīdzinājumā ar situāciju pirms dažiem mēnešiem ir vērojams pieaugums.

Arī patēriņa pieprasījums visu krīzes laiku ir turējies diezgan labā līmenī, tas ir izšķirošs faktors ātram ekonomiskās izaugsmes atjaunošanās procesam. Rietumvalstīs patērētāju ilgtermiņa uzticēšanās savu valstu ekonomikai no pavasarī piedzīvotā trieciena tomēr nav atjaunojusies, ko galvenokārt var skaidrot ar neviennozīmīgo situāciju darba tirgū. Bezdarbs ir mazinājies, tostarp pasaules lielākajā ekonomikā – ASV – situācija ir uzlabojusies, taču, raugoties vēsturiskā griezumā, bez darba joprojām ir salīdzinoši liels cilvēku skaits. Tas pats attiecas uz Eiropu. Bezdarbs ASV iepriekšējo reizi astoņu procentu līmenī bija 2012. gadā, kad ekonomika atjaunojās pēc finanšu krīzes.

Augstā bezdarba līmeņa dēļ, valstu patēriņu uzturošajiem atbalsta pasākumiem ir galvenā loma ekonomikas atlabšanā. Tas it īpaši attiecas uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kur privātais patēriņš veido divas trešdaļas ekonomikas. Pavasarī ieviesto ārkārtas bezdarba pabalstu izmaksāšana ASV beidzās septembra beigās. Jau pirms tam, jūlija beigās, ārkārtas bezdarbnieku pabalstu izmaksāšanas laiks tika paildzināts, taču dolāru izteiksmē pabalsti bija mazāki. Pagaidām partijas, kas gatavojas prezidenta vēlēšanām un kongresa papildvēlēšanām, nav panākušas vienošanos par jaunu atbalsta paketi, uz kuras pamata bezdarbnieku pabalstu izmaksāšanu varētu turpināt. Tomēr šķiet, ka atbalsts demokrātiem ir pietiekams, lai gūtu uzvaru gan prezidenta, gan kongresa vēlēšanās, un tas īstermiņā palielina papildu ekonomikas atveseļošanas pasākumu iespējamību. Pēc vēlēšanām uzmanība tiks pievērsta 2021. gadam un tā sniegtajām iespējām un apdraudējumiem.

Situācijas vērtēšanu tomēr apgrūtina koronavīrusa otrais vilnis, kura slāpēšanai daudzās valstīs bija jāievieš ceļošanas un pārvietošanās ierobežojumi, tiesa gan, mazākā mērā nekā pavasarī. Vissliktākais scenārijs būtu pavasarī piedzīvotās situācijas atkārtošanās, kas izraisīja plašus uzņēmējdarbības ierobežojumus. Patlaban ticams scenārijs šķiet tas, ka gadu mijā tiks apstiprināta vakcīna, kuras plaša piedāvāšana sāksies nākamā gada pirmajā pusē. Cita starpā, Eiropas Zāļu aģentūrā EMA vakcīnas pieteikums jau tiek skatīts paātrinātā kārtībā. Šī scenārija īstenošanās pastiprinātu ekonomisko prognožu pozitīvo tendenci un mazinātu nenoteiktību.

Centrālās bankas ir ziņojušas, ka atveseļojoša monetārā politika tiks turpināta, kamēr vien tā būs nepieciešama, un, ja nepieciešams, atveseļošanas pasākumi var tikt pastiprināti. Centrālo banku vēstījums par monetāro politiku ir bijis “labāk par daudz, nekā par maz”. Par to vēsta Amerikas Savienoto valstu Centrālās bankas veiktās izmaiņas ar inflāciju un nodarbinātību saistītajos mērķos. Investoriem vēstījums ir pozitīvs: ekonomikas atlabšanai vismaz nevajadzētu iestrēgt centrālo banku nepilnīgo pasākumu dēļ. Centrālās bankas tomēr ir uzsvērušas, ka ar monetāro politiku vien ekonomikas atveseļošanai nepietiek, un arī atveseļojoša finanšu politika no valstu puses tiek pieprasīta arī turpmāk.

Ieguldījumos akcijās ieņemam pacietīgu pozīciju

Akciju tirgū peļņas gaidas mazina izteikts kursa pieaugums un augsts novērtējuma līmenis noteiktās nozarēs, piemēram, tehnoloģiju uzņēmumu nozarē. Salīdzinājumā ar fiksēta ienesīguma investīcijām peļņas gaidas tomēr ir vidējā līmenī un joprojām tiek piedāvātas vilinošas iespējas ārpus izaicinoši novērtētām nozarēm, tostarp Ziemeļvalstīs un kontinentālās Eiropas mazajos un vidēji lielajos uzņēmumos.

Uzņēmumu darbības rezultātu attīstība ir bijusi labāka, nekā gaidīts. Svarīgākais faktors uzņēmumu labāko darbības rezultātu fonā ir bijusi efektīva izmaksu mazināšana krīzes sākumā, kā arī labāks pieprasījums, nekā tika gaidīts. Atšķirības starp sektoriem tomēr ir lielas. Tehnoloģijas un patēriņa sektoru uzņēmumi ir labi tikuši galā ar situāciju, taču enerģijas un finanšu jomas uzņēmumu atbalsta līmeņi ir sabrukuši. Uzņēmumi, kuru darbībā atbildība pret vidi, sociālā atbildība un pārvaldība tiek vērtēta kā augstāka nekā vidējā, krīzi ir pārdzīvojuši labi un to akciju kursi ir attīstījušies labāk nekā vidēji tirgū.

Raugoties no akciju tirgus attīstības skatpunkta, pozitīvi ir arī tas, ka uzņēmumu rezultātu prognozes pēdējā laikā ir attīstījušās pozitīvi, kas ir viens no faktoriem akciju tirgos vērojamā pieauguma fonā. Pašreizējais rezultātu publicēšanas periods ir apstiprinājis šo tendenci, uzņēmumiem ziņojot par rezultātiem, kas ir labāki, nekā gaidīts. Vēl tiek sagaidīts, ka uzņēmumu rezultāti salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ceturtajā ceturksnī vēl mazināsies, taču atgriezīsies pie izaugsmes tendences jau nākamā gada sākumā.

Attiecībā uz akcijām esam ieņēmuši pacietīgu pozīciju un pievēršamies uzņēmumiem un nozarēm, kurus raksturo atbildība un lielāka stabilitāte nekā vidēji. Septembrī esam mazinājuši uzsvaru uz Amerikas tehnoloģiju uzņēmumiem.

Fiksēta ienesīguma ieguldījumos  priekšroku dodam korporatīvajām obligācijām.

Pateicoties centrālo banku stimulējošajai monetārajai politikai un vērtspapīru pirkšanas programmām, uzņēmumiem izsniedzamo aizņēmumu riska prēmijas ir mazinājušās. Arī peļņas gaidas ir pazeminājušās. Fiksēta ienesīguma investīcijās uzsvars arī ir likts uz mūsu pašu tirgu Ziemeļvalstu uzņēmumiem, kurus labi pazīstam un kuru peļņas potenciālu, relatīvi vērtējot, uzskatām par labu. Zema riska investment grade uzņēmumu aizdevumos vairs saskatām tikai nelielas iespējas, tā vietā meklējam iespējas augstāka riska high yield aizdevumos, kā arī ārpus tradicionālajiem obligāciju tirgiem, tostarp prioritārajos aizdevumos. .

Priekšroku dodam korporatīvajām obligācijām nevis valstu obligācijām. Zemā peļņas līmeņa dēļ neinvestējam eirozonas valstu obligācijās un valstu obligāciju apmērs mūsu fiksēta ienesīguma investīcijās ir ļoti neliels. Esam uzturējuši mērenu procentu likmju risku, jo kompensācija par papildu risku uzņemšanos, pēc mūsu uzskatiem, patlaban ir slikta.

Alternatīvas investīcijas portfeļa struktūras centrālajā pozīcijā

Uzskatām, ka alternatīvās investīcijas arī pēc koronavīrusa izraisītās krīzes būs centrālajā vietā ilgtermiņa un labi diversificēta investīciju portfeļa veidošanā, jo procentu likmju līmenis, visticamāk, ilgi būs zems.

Pievēršamies alternatīvām fiksēta ienesīguma instrumentu investīcijām, nekustamo īpašumu attīstības projektiem un augstas naudas plūsmas objektiem. Alternatīvajās privāto aizdevumu investīcijās tirgus nestabilitāte paver labas peļņas iespējas ilgtermiņa investoriem. Nekustamo īpašumu jomā investējam kopā ar nekustamo īpašumu attīstīšanā specializētiem portfeļa pārvaldniekiem, kas ir labi pircēji un spēj attīstīt nekustamos īpašumus, veicot aktīvu pārvaldi. Ieguldījumos privātajā kapitālā esam selektīvi aktīvi un meklējam atsevišķus projektus, kas nav tendēti uz parādiem.


Similar articles