Alokāciju apskats: Visi skatieni pievērsti procentlikmēm

2020. gada pavasarī investoru skatieni bija pievērsti augšupejošām inficēšanās gadījumu līknēm, taču šī pavasara sākumā skatienus piesaista ASV valsts obligāciju pieaugošais procentlikmju līmenis. Investīciju tirgos uzmanība aizvien vairāk tiek vērsta uz laiku “pēc koronavīrusa”.

katse

Vakcinācija notiek un inflācijas temps pieaug

ASV un Lielbritānijā vakcinācijas programmu īstenošanās norit iecerētajā tempā, un tas investīciju tirgiem jau liek raudzīties uz ierobežojumu atcelšanu. Arī ES pēdējā laikā no vakcīnu ražotājiem ir saņemtas pozitīvas ziņas un tiek sagaidīts, ka ar necilu startu uzsāktās vakcinācijas temps tuvākajās nedēļās pieaugs.

Cerības par pakāpenisku ierobežojumu atcelšanu, vakcinācijas programmām progresējot un atveseļošanas programmām joprojām darbojoties, pēdējos mēnešos ir pastiprinājušas cerības uz ekonomikas atveseļošanos. Ekonomikas perspektīvām uzlabojoties un enerģijas cenām ceļoties, ir pastiprinājušās arī inflācijas gaidas, izraisot investīciju tirgos spekulācijas par centrālo banku īstenotās monetārās stimulēšanas samazināšanu. Tā rezultātā tirgus procentlikmes, vispirms ASV un tad ar nelielu nobīdi Eiropā, ir pakāpušās pirms koronavīrusa izraisītās krīzes pastāvējušo rādītāju virzienā.

Centrālās bankas gan ASV, gan Eiropā vairākkārt ir apslāpējušas sarunas par atveseļošanas pasākumu samazināšanu un atzinušas, ka šī saruna ir pāragra. Centrālo banku paziņojumos ir akcentēta apņemšanās turpināt atveseļošanas pasākumus pietiekami ilgi, taču būtiskus papildu pasākumus procentlikmju kāpums nav izraisījis. Centrālās bankas savos vēstījumos ir bijušas piesardzīgas, jo 2018. gadā vēsts par atveseļošanas pasākumu pakāpenisku samazināšanu nobiedēja tirgus dalībniekus un īslaicīgi pastiprināja cenu svārstības. Tomēr atveseļošanas pasākumu samazināšanai vai procentlikmju paaugstināšanai automātiski nav negatīvas ietekmes uz investīciju tirgu. Ar nosacījumu, ka vienlaikus pastiprinās arī ekonomikas izaugsme.

Īpaši uzlabojas pret ekonomikas svārstībām jutīgu uzņēmumu perspektīvas

Līdz ar kursu pieaugumu akciju tirgus peļņas gaidas nākamajiem gadiem ir kļuvušas mērenākas. Tomēr ir sagaidāms, ka ekonomikas atveseļošanās šajā gadā pastiprinās peļņas pieaugumu, atbalstot akcijas. Daudziem investoriem par iemeslu akciju paturēšanai ir kalpojis peļņas pieaugums un zemas fiksēta ienesīguma instrumentu investīciju peļņas gaidas. Akciju tirgiem iespējamie riska faktori ir iecerētā vakcinācijas tempa nesasniegšana, kas varētu aizkavēt ekonomiku atvēršanu, kā arī tas, ka inflācijas celšanās dēļ centrālās bankas to īstenotos atveseļošanas pasākumus varētu samazināt drīzāk, nekā gaidīts.

Ekonomikas atveseļošanās uzlabo perspektīvas pret ekonomikas svārstībām jutīgām nozarēm, piemēram, rūpniecība un finansēšanas nozarei. Tāpat pret procentlikmēm jutīgās nozarēs, piemēram, tehnoloģiju, komunālo pakalpojumu, pārtikas preču un veselības aprūpes nozarē, pieaugošās procentlikmes rada spiedienu uz vērtēšanas līmeni, lai arī uzņēmējdarbību tas tieši neietekmē. Patlaban mēs uzskatām, ka svarīgākais faktors akciju portfeļa peļņas veidošanā ir nozaru dalījums.

Kopš novembra esam pakāpeniski koriģējuši akciju investīcijas, virzoties pret ekonomikas svārstībām jutīgākā virzienā, un to turpināsim arī februārī. Procentlikmju kāpuma izraisīto tirgus svārstību ietekmē, jaunattīstības tirgu rezultāti bija vāji. Tādējādi uzskatījām, ka ir īstais brīdis palielināt investīcijas jaunattīstības tirgos, galveno uzmanību pievēršot Āzijai, kuras perspektīvas mēs ilgtermiņā uzskatām par labām. Tāpat esam samazinājuši globāli stabilākas, parasti pret procentlikmju izmaiņām jutīgākas nozares. Esam saglabājuši akciju īpatsvaru nemainīgā līmenī, nedaudz samazinot akciju apjomu uz cenu pieauguma rēķina.

Procentu investīcijās labāk uzņemamies uzņēmumu, ne procentlikmju risku

Uzņēmumu aizdevumu riska prēmijas joprojām ir zemas, taču procentu līmenis ir sācis pieaugt arī eirozonā. Šī iemesla dēļ peļņas gaidas ir zemas un pievilcīgu iespēju ir maz. Naudas un tai pielīdzināmu finanšu tirgus ieguldījumu instrumentu  īpatsvaram portfelī esam ļāvuši pieaugt.

Ieguldījumos fiksēta ienesīguma instrumentos uzsvars arī ir uz mūsu pašu tirgus Ziemeļvalstu uzņēmumiem, kurus labi pazīstam un kuru peļņas potenciālu, relatīvi vērtējot, uzskatām par labu. Portfeļos esam mēreni palielinājuši Eiropas prioritāro aizdevumu īpatsvaru. Prioritārie aizdevumi tagad ir samērā pievilcīgi, jo centrālo banku politika to ienesīguma līmenī nav atspoguļojusies tādā pašā mērogā kā obligācijās.

Zemā peļņas līmeņa dēļ neinvestējam eirozonas valstu obligācijās un valstu obligāciju apmērs mūsu fiksēta ienesīguma ieguldījumos ir ļoti neliels. Esam mēreni samazinājuši arī zema riska investīciju līmeņa korporatīvo aizdevumu daļu. Mēs esam uzturējuši mērenu procentlikmju risku, jo kompensācija par papildu risku uzņemšanos attiecībā uz procentlikmēm, pēc mūsu uzskatiem, patlaban ir slikta. Tas, ka devām priekšroku korporatīvajām obligācijām ir atmaksājies un pateicoties mērenajam procentu likmju riskam,  no procentlikmju kāpuma esam cietuši pavisam nedaudz.

Alternatīvās investīcijas pašreizējā procentlikmju vidē piedāvā pievilcīgu peļņas potenciālu

Salīdzinot aktīvu klases, ir vērojams, ka alternatīvie ieguldījumi joprojām piedāvā pievilcīgāku peļņas potenciālu nekā biržās kotētie ieguldījumi. Mūsuprāt, arī pēc koronavīrusa izraisītās krīzes beigām alternatīviem ieguldījumiem būs galvenā loma ilgtermiņa un labi diversificēta investīciju portfeļa veidošanā, jo zemas, bet pieaugošas procentlikmes vājinās ienesīguma gaidas, jo īpaši attiecībā uz obligācijām. Ilgtermiņa investoram šībrīža procentlikmju vidē ir ieteicams izmantot ierobežotās likviditātes piedāvāto papildpeļņu jeb likviditātes prēmiju.

Alternatīvajās investīcijās joprojām saskatām iespējas. Nekustamo īpašumu jomā investējam kopā ar nekustamo īpašumu attīstīšanā specializētiem portfeļa pārvaldniekiem, kas ir labi pircēji un spēj attīstīt nekustamos īpašumus, veicot aktīvu pārvaldi. Pašreizējā darbības vidē akcentējas diversifikācija starp dažāda veida nekustamiem īpašumiem. Ieguldījumos akcijās esam selektīvi aktīvi un meklējam atsevišķus projektus, kas nav tendēti uz parādiem.

TOPIAS KUKKASNIEMI, PETTERI JOENSUU


Similar articles