Alternatīvie ieguldījumi piesaista lielos investorus

Arvien vairāk investoru meklē labāku peļņu ar pārvaldītu risku alternatīvos ieguldījumos. Īpaši pēdējos gados popularitāti ir ieguvuši Private Debt objekti.

Pašreizējo tirgus vidi var uzskatīt par izaicinošu no tradicionālo procentu likmju un kapitāla ieguldījumu viedokļa, piemēram, valdības obligāciju ienesīguma prognozes tuvākajai nākotnei ir tuvu nullei. Šī iemesla dēļ arvien vairāk lielo investoru pašlaik meklē lielākas peļņas iespējas attiecībā pret risku, izmantojot alternatīvos ieguldījumus. Ar alternatīviem ieguldījumiem parasti saprot tirgu ārpus tradicionālajiem biržās kotētajiem fiksēto ienākumu un akciju tirgiem, piemēram, investīcijas nekustamajā īpašumā, infrastruktūras projektos, dažādos aizdevumos vai privātā kapitāla fondos.

Ziemeļvalstīs pieaugusi interese par Private Debt objektiem

Ziemeļvalstu lielo investoru interese par alternatīviem ieguldījumiem pēdējos gados turpina palielināties, jo īpaši par Private Debt investīciju objektiem, tātad investoru veiktie tiešie aizdevumi uzņēmējiem ir palielinājuši izpratni plašākā investoru lokā. Private Debt objektu pārdošana nenotiek tik elastīgi kā, piemēram, akciju pārdošana, bet, ņemot vērā to peļņas prognozes ilgtermiņā, tie ir interesants papildinājums daudzu investoru portfeļiem.

Private Debt kā aktīvu klase pēdējo trīs gadu laikā ir nostiprinājusi savas pozīcijas kā daļa no institucionālo ieguldītāju investīciju plāna. Lielie institucionālie ieguldītāji ir īpaši ieinteresēti ilgtermiņa Private Debt programmās, kas ļauj no ilgtermiņā palikt savas atzītās ieguldījumu programmas ietvaros un pastāvīgi nemeklēt jaunus īstermiņa partnerus,” saka Mandatum Life institucionālo aktīvu pārvaldīšanas direktors Taneli Törmänen.

Arī citu alternatīvo investīciju pieprasījums ir saglabājis spēcīgas pozīcijas. „Lai gan tirgus situācija pēdējo mēnešu laikā ir bijusi neskaidra, mēs redzam pieaugošu pieprasījumu daudzos alternatīvos investīciju objektos. Mēs joprojām varam atrast pievilcīgus peļņas objektus, piemēram, Private Debt un noteiktos, labi izvēlētos nekustamajos īpašumos, kuru peļņu var uzlabot ar efektīvāku nekustamā īpašuma pārvaldīšanu,” saka Mandatum Life par alternatīvajām investīcijām atbildīgais vadītājs Jussi Tanninen.

“Ja ieguldītājs var atļauties likviditātes elastību un vēlmi iesaistīties garāka termiņa ieguldījumu periodā, alternatīvie ieguldījumi joprojām ir pievilcīga izvēle.”


Similar articles