Apdrošināšanas prasījumu reģistrs

Datu pārzinis

Mandatum Life Insurance Company Limited (Mandatum Life) (Uzņēmuma reģ. Nr. 0641130-2)
Bulevardi 56
00120 Helsinki
Somija

Datu aizsardzības darbinieka kontaktinformācija

Mandatum Life Insurance Company Ltd.
Data Protection Officer Vesa Tupala
P.O. Box 627
FI-00101 HELSINKI
Finland
dpo@mandatumlife.fi

Baltijā varat sazināties ar Mandatum Life klientu apkalpošanas speciālistiem katrā valstī, vēršoties birojā saistībā ar datu aizsardzības jautājumiem.
Mandatum Life, Klientu apkalpošana Baltijas valstīs:

Viru väljak 2, Tallinna, tālr.: + +372 6 812 300, info@mandtaumlife.ee

Kronvalda bulvāris 3 – 3, Rīga, tālr.: +371 67503333, info@mandatumlife.lv

Saltoniškių g. 2, Viļņa, tālr.: +370 5 210 9390, info@mandatumlife.lt

Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

Personas datu apstrādes mērķis ir apdrošināšanas atlīdzību prasījumu apstrāde, balstoties uz noslēgtajiem Mandatum Life apdrošināšanas līgumiem.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir starp Mandatum Life un klientu noslēgtā līguma izpilde un Mandatum Life normatīvajos aktos noteikto pienākuma izpilde.

Datu subjektu kategorijas

• Mandatum Life apdrošināšanas ņēmēji, apdrošinātās personas un apdrošināšanas atlīdzības saņēmēji.

Datu izpaušana

Mēs esam tiesīgi izpaust personas datus atbildīgajām iestādēm un citām personām, kas ir noteiktas likumā attiecībā uz apdrošināšanas jomu regulējošajos likumos vai citos normatīvajos aktos, galvenokārt šādām personām un šādos gadījumos:

 • Iestādes
  • Personas dati var tikt izpausti iestādēm, piemēram, nodokļu administrēšanas iestādēm un citām tiesību aizsardzības iestādēm, ja to nosaka likums.
 • Citi apdrošināšanas uzņēmumi
  • Pārapdrošināšanas gadījumā personas dati var tikt izpausti citam apdrošināšanas uzņēmumam.
 • Igaunijas apdrošināšanas uzņēmumu augsta riska personu reģistrs

Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas

Galvenokārt personas datu apstrādi veicam ES un EEZ robežās. Taču, ja dati tiek nodoti ārpus ES un EEZ robežām (piemēram, tādā veidā, ka personas dati tiek apstrādāti vai glabāti serveros valstīs ārpus ES un EEZ) uz valstīm, kurām Eiropas Komisija nav izsniegusi lēmumu par datu aizsardzības atbilstību, mēs parūpēsimies par datu aizsardzību, piemēram, izmantojot Eiropas Komisijas apstiprinātus standarta līguma punktus. Sensitīvie dati netiek nodoti ārpus ES un EEZ robežām. Nodotie dati tiek apstrādāti tikai Mandatum Life vārdā.

Personas datu glabāšanas termiņš

Klienta personas dati tiek glabāti 13 gadus kopš pēdējā noslēgtā līguma beigām vai kopš pēdējās naudas izmaksas. Dati, kas saistīti ar nodokļu nomaksas un ziņošanas pienākumiem (tostarp pienākumi, kas izriet no starptautiskajiem FATCA/CRS līgumiem), tiek glabāti 10 gadus kopš katra pārskata gada beigām.

Personas datu kategorijas

Personas datus apstrādājam tikai tik daudz, cik tas ir nepieciešams vai nosaka likums. Apstrādāto datu veids ir atkarīgs no tā, kurai personu vai klientu kategorijai jūs piederat.

 • Ar apdrošināšanas atlīdzības pieteikumiem saistīti dati
  • Piemēram, apdrošināšanas atlīdzības pieteikumā un ar to saistītajos dokumentos sniegtā informācija.
 • Ar lēmumiem par apdrošināšanas atlīdzību izmaksu saistītiem datiem
  • Piemēram, apdrošināšanas atlīdzību lēmumi, apdrošināšanas atlīdzības apmērs, ar maksājumiem saistīti dati, informācija par veselību un nodokļiem.

Datu subjektu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kuru apstrādi veic Mandatum Life, tiesības veikt izmaiņas datos un, ja tiek ievērotas visas prasības, tiesības datus dzēst, tiesības ierobežot vai atteikt personas datu apstrādi, kā arī tiesības nodot personas datus citām personām un tiesības iesniegt sūdzību apelācijas institūcijā. Lai uzzinātu vairāk par jūsu tiesībām un to izmantošanu, lūgums skatīt Mandatum Life Privātuma politiku.