Apdrošinies savas ģimenes sirdsmieram

dzives riski

Vecāku nāve, traumas un invaliditāte vai ilgstoša slimība aptur dzīvi ģimenei ar bērniem. Nodrošināts finansiālais stāvoklis palīdz pārvarēt nelaimes radītās grūtības un atvieglo ikdienas rūpes.

Ģimenes ikdienas dzīve apstājas, ja vecāks gūst nopietnas traumas, smagi saslimst vai pat nomirst. Skumjas un nedrošība par nākotni ir lielas. Tādā gadījumā ne vienmēr var rast spēku un vēlmi risināt finansiālās problēmas, ko izraisījušas izmaiņas ikdienas dzīvē. Tomēr tās radīsies, ja iepriekš nav padomāts par apdrošināšanas aizsardzību.

Vairākas ģimenes tomēr ir sagatavotas krīzes situācijām, piemēram, ar apdrošināšanu bērnam, kas iekļauj nelaimes gadījumus, kritiskās slimības un pat dzīvības apdrošināšanu. Turpretī vecāki retāk iedomājas parūpēties par savu apdrošināšanas aizsardzību.

Novērtējiet reālos riskus

Pārdomājot ģimenes riska faktorus, vispirms jānovērtē ģimenes izdevumi:  kredītu izmaksas, regulāro rēķinu izmaksas un ikdienas tēriņu apjoms. Cik izmaksā mājokļa, automašīnas un patēriņa kredīts mēnesī? Cik lieli ir elektrības, telekomunikāciju, ūdensapgādes un apkures rēķini. Tāpat izdevumi transportam, vaļaspriekiem un brīvā laika pavadīšanai, arī rēķiniem par interneta pakalpojumiem un maksas televīzijas kanāliem? Daudzi mobilo maksājumu uzstādījumi ļauj izsekot, cik daudz naudas tiek patērēts pārtikai, izklaidēm, kā arī automašīnu uzturēšanai un degvielai.

Otra riska faktoru novērtēšanas puse ir ieņēmumi. Ko ģimenei nozīmē, ja kādam no vecākiem nākas iztikt no valsts pabalsta, slimības pabalsta vai ģimeni pārsteidz viņa nāve? Kā ģimene var finansiāli izdzīvot šādās situācijās pēc iespējas nesāpīgāk?

Aprēķinus veicot, vienmēr jāvadās pēc sliktākā scenārija, pieņemot, ka peļņas zaudējums varētu skart labāk pelnošo laulāto.

Izvēlieties pietiekamu apdrošināšanas atlīdzību

 Pēc riska faktoru novērtēšanas nepieciešams izlemt, kā var minimizēt risku sekas.

Negaidītām situācijām var sagatavoties, veicot ietaupījumus vai noformējot apdrošināšanas līgumu. Reti kurš cilvēks vēlēsies grūtā brīdī realizēt savu īpašumu, piemēram, savu mājokli.

Dzīvības apdrošināšanas gadījumos atlīdzība parasti ir vienreizēji maksājumi.

Ja pēc riska faktoru izvērtēšanas tiek secināts, ka apdrošināšana ir pareizais veids, kā sagatavoties negaidītām situācijām, rodas jautājums: cik liela ir apdrošinājuma summa un cik lielu apdrošināšanas prēmiju esat gatavs maksāt. Piemēram, 25 gadus vecam cilvēkam 30 000 eiro dzīvības apdrošināšanas aizsardzība līdz 65 gadu vecumam izmaksātu nepilnus 20 eiro mēnesī.

Ir jāpadomā, kāda apdrošināšanas atlīdzības summa ir pietiekama, lai segtu ienākumu zaudējumu saslimšanas, nelaimes gadījuma vai nāves gadījumā, un ar kādu summu ģimene var izdzīvot pāris gadus.

Saglabājiet dzīvības apdrošināšanu aktuālu

Labuma guvēja norādīšana ir svarīga

Labuma guvēja norādīšana ir svarīga dzīvības apdrošināšanā. Labuma guvēja norādīšana nozīmē to, ka tiek norādīta persona, kurai apdrošinātās personas nāves gadījumā tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība. Labuma guvējs var būt jebkura persona, tai nav obligāti jābūt ģimenes lokā. Vēl būtisks faktors ir tas, ka mantinieki nevar pretendēt uz dzīvības apdrošināšanas atlīdzību, ja tie nav norādīti kā labuma guvēji.

Dzīvības apdrošināšana jāpārvalda un jāuztur tā, lai, piemēram, informācija par labuma guvēju vienmēr būtu aktuāla. Tas jāņem vērā, piemēram, šķiršanās gadījumā vai situācijās, kad ģimenē ir adoptēts bērns, kuru vēlas norādīt kā labuma guvēju. Par izmaiņām attiecībā uz labuma guvēju jāinformē apdrošināšanas sabiedrība rakstiski.

Sniedziet informāciju par savu veselību godīgi

Personas veselības stāvoklis var būt tāds, ka dzīvības apdrošināšanu nevar saņemt. Tāpēc ir ieteicams parūpēties par savu apdrošināšanu pirms slimību vai simptomu rašanās.

Sniedzot informāciju par savu veselību, ieteicams ievērot precizitāti. Ja noformējot apdrošināšanu esat sniedzis kļūdainu vai nepilnīgu informāciju, var gadīties, ka apdrošinātā nāves gadījumā apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta.

Apdrošināšanas sabiedrībai var būt tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu, pamatojoties uz nepatiesas informācijas sniegšanu.

Apdrošinoties pret nelaimes gadījumiem, ir jāpārbauda, vai apdrošināšanas atlīdzība sedz traumas, kas radušās nodarbojoties ar īpaši bīstamu vaļasprieku.

 


Similar articles