Mandatum Life LatviaMandatum Life Latvia

Atbildīga ieguldīšana

Ieguldītājiem ir svarīga loma sabiedrībā valdošo izaicinājumu risināšanā un klimata pārmaiņu procesu palēnināšanā

Mēs uzskatām, ka ilgtermiņā ienesīgāki investīciju objekti būs atbildīgu uzņēmumu un emitentu vērtspapīri, pateicoties labvēlīgākām to izaugsmes perspektīvām un paredzamākai izdevumu attīstībai. Atbildīgākos uzņēmumos izvietotie ieguldījumu aktīvi ļauj šiem uzņēmumiem gūt labākus panākumus un mudina citus uzņēmumus uzlabot šos faktorus arī savā darbībā.

Apņemšanās ievērot atbildīgas investēšanas principus
Mandatum Life savu klientu līdzekļus iegulda atbildīgi, un atbildība ir svarīga mūsu riska pārvaldības procesa daļa. Mandatum Life ir parakstījuši ANO Atbildīgas ieguldīšanas principus (UN PRI)


Saskaņā ar ANO Atbildīgas ieguldīšanas principiem(UN PRI) Mandatum Life ir pienākums:

iekļaut vides, sociālās un korporatīvās pārvaldes (ESG) jautājumus ieguldījumu analīzē un investīciju lēmumu pieņemšanas procesos;
būt aktīvam īpašniekam un iekļaut ilgtspējas faktorus savā īpašumtiesību praksē;
meklēt atbilstošu informāciju par ilgtspējas jautājumiem struktūrās, kurās tiek veikti ieguldījumi;
veicināt atbildīgas ieguldīšanas principu (UN PRI) ievērošanu un lietošanu ieguldījumu nozarē;
strādāt kopā ar citiem ieguldītājiem, lai atbalstītu atbildīgas ieguldīšanas principus;
ziņot par savām aktivitātēm un progresu atbildīgas ieguldīšanas principu īstenošanā
viens no Mandatum Life ieguldījumu darbības svarīgākajiem aspektiem ir ņemt vērā klimata pārmaiņas un efektīvi pārvaldīt klimata risku ieguldījumu operācijās. Uzņēmums Mandatum Life ir apņēmies izvērtēt un pakāpeniski mazināt savu ieguldījumu oglekļa dioksīda emisijas;

Mandatum Life ir daļa no Portfeļa dekarbonizācijas koalīcijas (PDC) apvienības, kuras mērķis ir mazināt oglekļa dioksīda emisijas visā pasaulē, virzīt aktīvus uz uzņēmumiem ar zemāku izmešu daudzumu un izstrādāt metodes ieguldījumu radīto oglekļa izmešu mazināšanai.

Atbildība ir svarīga daļa mūsu ieguldījumu darbībās. Aicinām iepazīties ar mūsu Atbildīgas ieguldīšanas politiku.

Apņemoties ievērot ANO Atbildīgas investēšanas principus, Mandatum Life ir apņēmies sniegt ikgadējus pārskatus par pielietoto atbildīgas ieguldīšanas praksi un par ANO Atbildīgas investēšanas principu ievērošanas veicināšanu.Informācija par ieguldījumu oglekļa dioksīda pēdu tiek mērīta un publicēta katru gadu. Lai uzlabotu salīdzināmību un caurredzamību, papildus ieguldījumu absolūtajai oglekļa dioksīda pēdai notiek investīciju portfeļu un fondu oglekļa dioksīda pēdas salīdzināšana ar attiecīgā tirgus indeksa oglekļa dioksīda pēdu.


2019. gada rezultātu kopsavilkums (iekavās ir iepriekšējā gada vērtības salīdzināšanai)

Ieguldījumu oglekļa dioksīda pēdas nospiedums sasniedza 1 357 008 (1 151 030) CO2e tonnas gadā;
Izvērtējot finansētās emisijas , ieguldījumu kopējais oglekļa pēdas nospiedums bija par 26 procentiem mazāks nekā vidēji tirgū;
Ieguldījumos akcijās oglekļa dioksīda pēdas nospiedums bija par 37 procentiem zemāks nekā vidēji tirgū, bet ieguldījumos ar fiksētu ienesīgumu – par 21 procentu zemāks.


Atsevišķu ieguldījumu risinājumu oglekļa dioksīda pēdas nospiedumu var atrast ieguldījumu risinājumu ikmēneša pārskatos.
Kā daļa no Sampo Grupas, Mandatum Life plašāku atskaiti par savu ilgtspēju, sniedz Sampo plc ikgadējā korporatīvās atbildības pārskatā.

Teenused

Uudised

Piesakies bezmaksas konsultācijai

Zvani 67 503 333 vai aizpildi pieteikuma formu šeit


Aizpildot pieteikuma formu, Jūs piekrītat, ka iesniegtos datus apstrādā Mandatum Life, lai sazinātos ar Jums un uzaicinātu uz tikšanos. Lūdzam šajā saziņas formā nerakstīt ar veselību saistītu informāciju.

Vēlos saņemt mārketinga informāciju par Mandatum Life produktiem un pakalpojumiem

Mandatum Life informē, ka Jums ir tiesības pieprasīt labot neprecīzus un nepilnīgus personas datus, kā arī jebkurā brīdī atsaukt savas piekrišanas, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu info@mandatumlife.lv.

Vairāk informācijas: Privātuma politika

Paldies! Sazināsimies ar Tevi par interesējošo jautājumu ieguldījumu vai dzīvības apdrošināšanas jomā tuvākajā laikā.
Captcha failed. Please try again.

Mandatum Life-ist