Darba meklētāju reģistrs

Datu pārzinis

Mandatum Life Insurance Company Limited (Mandatum Life) (Uzņēmuma reģ. Nr. 0641130-2)
Bulevardi 56
00120 Helsinki
Somija

Datu aizsardzības darbinieka kontaktinformācija

Mandatum Life Insurance Company Ltd.
Data Protection Officer Vesa Tupala
P.O. Box 627
FI-00101 HELSINKI
Finland
dpo@mandatumlife.fi

Baltijā varat sazināties ar Mandatum Life klientu apkalpošanas speciālistiem katrā valstī, vēršoties birojā saistībā ar datu aizsardzības jautājumiem.
Mandatum Life, Klientu apkalpošana Baltijas valstīs:

Viru väljak 2, Tallinna, tālr.: + +372 6 812 300, info@mandtaumlife.ee

Kronvalda bulvāris 3 – 3, Rīga, tālr.: +371 67503333, info@mandatumlife.lv

Saltoniškių g. 2, Viļņa, tālr.: +370 5 210 9390, info@mandatumlife.lt

Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

Personas datu apstrādes mērķis ir darba pieteikumu apstrāde saistībā ar Mandatum Life vakantajām darba vietām.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Mandatum Life leģitīmo interešu īstenošana un izsludinātās vakances kandidāta piekrišana. Šajā gadījumā Mandatum Life leģitīmās intereses ir darbā pieņemšana. Informāciju sniedz paši datu subjekti, kas var izvēlēties, kādus datus un kādā apjomā sniegt. Personas dati tiek apstrādāti tikai darbā pieņemšanas nolūkos, un datu subjekti var paši noteikt datu glabāšanas termiņu vai dzēst datus.

Datu subjektu kategorijas

Personas, kuras ir iesniegušas darba pieteikumu.

Datu izpaušana

Dati netiek izpausti ārpus Mandatum Life.

Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas

Personas dati netiek nodoti ārpus ES un EEZ robežām.

Personas datu glabāšanas termiņš

Dati tiek glabāti 2 gadus. Sniedzot informāciju, paši datu subjekti var izvēlēties datu glabāšanas termiņu, kas var būt 3, 6 vai 12 mēneši, vai izvēlēties datu dzēšanu pēc atlases procesa uz konkrēto amatu.

Personas datu kategorijas

  • Personas pamatdati
    • Piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija un dzimšanas datums
  • Curriculum vitae (CV) informācija
    • Piemēram, informācija par iegūto izglītību un darba pieredzi, kā arī cita informācija par kandidāta specializāciju
  • Pavadvēstule brīvā formā noformētam pieteikumam, kā arī cita papildu informācija, ko sniedzis kandidāts

Datu subjektu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kuru apstrādi veic Mandatum Life, tiesības veikt izmaiņas datos un, ja tiek ievērotas visas prasības, tiesības datus dzēst, tiesības ierobežot vai atteikt personas datu apstrādi, kā arī tiesības nodot personas datus citām personām. Lai uzzinātu vairāk par jūsu tiesībām un to izmantošanu, lūgums skatīt Mandatum Life Privātuma politiku.