Fiksēta ienākumu portfeļa apjoms pārsniedzis miljarda eiro robežu – kāda ir bijusi atdeve klientiem?

Fiksēta ienākuma portfelis

Mandatum Fiksēta ienākumu portfeļa pārvaldītie līdzekļi vasaras izskaņā ir pārsnieguši vienu miljardu eiro. Tas ir visai nozīmīgs sasniegums. Tādēļ aprunāsimies ar Fiksēta ienākumu portfeļa atbildīgo pārvaldnieku Juhani Lehtonenu (Juhani Lehtonen). Kā izdevās nonākt pie šī sasnieguma un kādas tirgus situācijas Fiksēta ienākumu portfeļa vēsturē ir piedzīvotas? Kādus ienākumus ir guvuši klienti?

Kāds produkts ir Fiksēta ienākumu portfelis?

Fiksēta ienākuma investīcijas tradicionāli ir bijušas ieguldījumu portfeļa drošības spilvens vai stūrakmens līdztekus akcijām.

Pašā finanšu krīzes vidū 2008. gada novembrī tirgū palaistais Fiksēta ienākuma portfelis diversificēti iegulda līdzekļus fiksēta ienākuma tirgū atbilstoši tā brīža valdošajai tirgus perspektīvai. Saskaņā ar stratēģiju, līdzekļi tiek ieguldīti depozītos, naudas tirgus investīcijās, ieguldījumos ar fiksētu ienākumu, investīciju fondu akcijās, kā arī atvasinātos tirgus instrumentos jeb derivatīvos.

Tātad fiksēta ienākuma portfeļa ieviešana notika visai izšķirošā laika periodā. Kā tas izdevās?

Sākumā tirgus vide bija ļoti sarežģīta. Bija sajūta, ka bankas krīt pa labi un pa kreisi un kapitālisms atrodas bezdibeņa malā, bet tolaik izdevās arī atsevišķi ieguldījumi, kuri ir snieguši maksimālu ieguvumu.

Līdzās finanšu krīzei Fiksētā ienākuma portfeļa vēsturē ir arī ASV kredītu ierobežojuma krīze 2011. gada augustā, tā sauktā eiro krīze 2011.-2012. gadā un Ķīnas turbulence 2015.-2016. gadā, kā arī citi satricinājumi. Vispārīgais procentu likmju līmenis ir kristies visu Fiksētā ieguldījuma portfeļa eksistences laiku, bet pa vidu ir bijuši arī asi procentu kāpumi un anomāla tirgus dinamika.

Esat veiksmīgi tikuši pāri visām šīm krīzēm. Kāda ir bijusi Fiksētā ienākuma portfeļa peļņa?

Fiksētā ienākuma portfeļa eksistences laikā tā vērtība ir pieaugusi par vairāk nekā 65 procentiem, atskaitot visus izdevumus. Tas ir visai labs rezultāts diversificētai procentu stratēģijai. Investoriem tas līdz šim ir nozīmējis peļņu, kas mazliet pārsniedz 4 procentus gadā.

Mums ir izdevies nodrošināt mūsu klientiem labu atdevi bez pārāk liela riska. Mūsu pozīcija ir laba arī salīdzinājumā ar konkurentiem. Mūsu līkne ir vienmērīgāka un vienlaikus arī augstāka nekā lielākajai daļai mūsu konkurentu. Tuvākajā nākotnē Fiksētā ienākuma portfeļa ienesīguma profils, protams, būs rāmāks, jo šobrīd procentu likmes ir ļoti zemā līmenī. Tomēr ilgtermiņā situācija var mainīties.

Kas, pēc Jūsu domām, ir svarīgākais Fiksēta ienākuma portfeļa veiksmes iemesls?

Panākumu atslēga ir mūsu izvēlētā stratēģija un profesionalitāte. Fiksēta ienākuma portfeļa galvenais uzsvars ir likts uz Ziemeļvalstu uzņēmumu aizdevumiem, kurus, mums šķiet, pazīstam īpaši labi.

Ja būtu jāizceļ viens veiksmes stāsts, Jūs gribētu pieminēt?

Reālā dzīve nereti ir vēl brīnumaināka nekā komiksos. Fiksētā ienākuma portfeļa eksistences laikā ir notikušas gandrīz visas ekonomikas vēstures jaunāko laiku smagākās krīzes, taču dažas no tām ir sagādājušas labas mācību stundas.

Kā vienu no veiksmēm varētu izcelt 2013. gada vasaras procentu likmju fiksēšanu, kas izdevās perfekti. Tobrīd situācija attīstījās ļoti līdzīgi kā šobrīd Amerikas Savienotajās Valstīs. ASV Centrālā banka gandrīz pilnīgi negaidīti paziņoja, ka pakāpeniski samazinās monetārās stimulēšanas programmu, kā rezultātā strauji pieauga procentu likmes. Fiksējot procentu likmes, arī šo situāciju mēs veiksmīgi atrisinājām.

Kādi klienti ir investējuši Fiksēta ienākuma portfelī?

Starp klientiem ir lieli institucionālie investori, piemēram, somu un zviedru pensiju uzkrājumu fondi, kā arī citas institūcijas.

Fiksēta ienākuma portfeļa klienti ir arī privātie investori, apdrošināšanas līgumu klienti. Pēdējos gados klientu bāzē ir nācis klāt arī jauns segments: uzņēmumi, kas Fiksēta ienākuma portfelī ir ieguldījuši savus ilgtermiņa finanšu līdzekļus.

Uzzināt vairāk par Mandatum Life Fiksēta ienākuma portfeli.

 


Similar articles