Ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu pārskats – maijs

Atkarībā no izmantotās stratēģijas, Portfeļa pārvaldes pakalpojuma ienesīgums maijā bija no +0,3 % līdz +3,1 %.

Tā kā akciju īpatsvars, pēc akciju cenas kāpuma aprīlī un maijā, bija pārsniedzis mūsu noteikto mērķa līmeni, mēs samazinājām akciju proporciju portfeļos līdz neitrālam. Fiksēta ienesīguma ieguldījumiem mēs pievienojām ML Euro High Yield investīciju portfeli, kas selektīvi iegulda eiro valūtā denominētos priviliģētajos un augsta ienesīguma aizdevumos. Alternatīvo ieguldījumu sadaļā mēs investējām Cheyne Strategic Value Credit fondā, kas veic selektīvus un oportūnistiskus ieguldījumus Eiropas korporatīvajās obligācijās un EQT Mid-Market Credit IIfondā, kas veic tiešo aizdevumu ieguldījumus uzņēmumos, galvenokārt Ziemeļeiropā.

Aktivitāte akciju tirgos maijā bija divkāršojusies. Nozīmīgākie akciju tirgi mēneša sākumā piedzīvoja augšupeju, kam savukārt sekoja lejupslīde mēneša otrajā pusē. Akciju cenu kritumu izraisīja neveiksmīgais pirmais mēģinājums veidot Itālijas valdību. Investoru vidū pastāv bažas par Itālijā esošās situācijas ietekmi uz visu eirozonu. Fiksēta ienesīguma instrumentu procentu likmju risks ir mērenāks kā tirgus indeksam, ko vēlamies izmantot, lai būtu gatavi potenciālam procentu likmju kāpumam centrālās bankas stingrās politikas iespaidā. Maijā procentu likmju līmenis eirozonā pazeminājās, kas atstāja pozitīvu ietekmi uz fiksēta ienesīguma instrumentu ienesīgumu.

Sagaidāms, ka ekonomiskā izaugsme būs stabila visā pasaulē (2018. gadā – +3,7 %). Uzņēmumu un patērētāju pārliecības rādītāji ir piedzīvojuši kritumu, salīdzinot ar to iepriekšējo augstāko līmeni, taču tie joprojām norāda uz konstantu augšupeju. Ekonomikas izaugsme un uzņēmumu peļņas rezultātu pieaugums sniedz akciju tirgiem pozitīvu grūdienu, kaut gan akciju cenu novērtējums pārsniedz vidējos vēsturiskos rādītājus.

Apskatīt mēneša pārskatu:
» Portfeļa pārvaldes pakalpojums Obligācijas (pdf)
» Portfeļa pārvaldes pakalpojums 25 (pdf)
» Portfeļa pārvaldes pakalpojums 50 (pdf)
» Portfeļa pārvaldes pakalpojums 80 (pdf)
» Portfeļa pārvaldes pakalpojums Akcijas (pdf)


Similar articles