Apdrošināšanas gadījumu pieteikums

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, sazinies ar mums pēc iespējas ātrāk.
Lūdzu, zvani 67 503 333 vai raksti uz info@mandatumlife.lv.

Kā rīkoties gadījumos, kad: 

Iestājusies apdrošinātās personas nāve

Lai pieteiktu apdrošināšanas atlīdzības izmaksu Apdrošinātās personas nāves gadījumā, aizpildi pieteikumu par apdrošināšanas atlīdzību nāves gadījumā un iesniedz to kopā ar  miršanas apliecību (vai tās notariāli apliecinātu kopiju), medicīnas iestādes izsniegtu detalizētu medicīnisku izziņu, kurā aprakstītas Apdrošinātā nāvi izraisījušas slimības vai cita nāves cēloņa precīza diagnoze, policijas ziņojums (ja policija ir iesaistīta) un Tavas pases vai ID kartes kopija.

Dokumenti ir jānogādā birojā Kronvalda bulvārī 3-3, Rīgā, LV-1010.

Jautājumu gadījumā sazinies ar biroju, zvanot 67 503 333, vai rakstot uz info@mandatumlife.lv.

Uzstādīta kritisko slimību diagnoze

Par slimību vari mūs informēt, rakstot e-pastu uz info@mandatumlife.lv vai zvanot uz biroju 67 503 333.

Pēc informēšanas Tev būs jāiesniedz šādi dokumenti mūsu birojā Kronvalda bulvārī 3-3, Rīgā, LV-1010:

1. Pieteikums par apdrošināšanas atlīdzību kritisko slimību gadījumā;

2. Medicīnas iestādes izsniegtas detalizētas medicīniskas izziņas, kurās aprakstīta Apdrošinātā slimības precīza kritisko slimību diagnoze un pielietotā ārstēšana.

Jautājumu gadījumā sazinies ar biroju, zvanot pa tālruni 67 503 333 vai rakstot uz info@mandatumlife.lv

Nelaimes gadījuma rezultātā iestājusies invaliditāte vai trauma

Nelaimes gadījumā, lūdzu, informē mūs bez kavēšanās, ja iespējams 3 dienu laikā pēc negadījuma. Informēt vari, zvanot 67 503 333 vai rakstot e-pastu uz info@mandatumlife.lv.

Pēc informēšanas Tev būs jāiesniedz šādi dokumenti mūsu birojā Kronvalda bulvārī 3-3, Rīgā, LV-1010:

  1. Pieteikums par apdrošināšanas atlīdzību traumas vai invaliditātes gadījumā;
  2. Medicīnas iestādes izsniegtas detalizētas medicīniskas izziņas, kurās aprakstīta Apdrošinātā slimības precīza traumas diagnoze un pielietotā ārstēšana;
  3. Kaulu lūzumu gadījumā – rentgena izmeklējuma attēli;
  4. Dokuments, kas apliecina invaliditātes statusu vai darba spēju zaudēšanu;
  5. Ziņojums par nelaimes gadījumu darbā, ja šāds ziņojums ir sagatavots.

Jautājumu gadījumā sazinies ar biroju, zvanot 67 503 333 vai rakstot uz  info@mandatumlife.lv.