Investīciju grozā “ML Allocation Akcijas” tiek iekļauti alternatīvo ieguldījumu instrumenti

Sākot ar 2020. gada 15. septembri, ML Allocation Akciju investīciju grozā mēs iekļausim alternatīvo ieguldījumu instrumentus. Standarta situācijā aptuveni 85 procenti no investīciju groza līdzekļiem tiks ieguldīti akcijās, un aptuveni 15 procenti – alternatīvajās investīcijās. Vienlaicīgi investīciju groza nosaukums tiks mainīts uz “ML Allocation Akcijas+”.

Alternatīvo investīciju pievienošana papildus akciju ieguldījumiem rada diversifikācijas priekšrocības, uzlabojot investīciju groza riska un atdeves attiecību. Alternatīvajām investīcijām kopā ar mūsu Grupu ir būtiska nozīme Mandatum Life līdzieguldījumu stratēģijā. Turpmāk investori, kas ir ieguldījuši investīciju grozā, tāpat iegūs arī pieeju alternatīvo ieguldījumu instrumentiem, kas parasti ir pieejami tikai institucionālajiem investoriem, tādējādi iegūstot no mūsu Grupas plašā kontaktu tīkla, ekspertīzes un ieguldījumu iespējām. Alternatīvajās investīcijās līdzieguldīšana tiek veikta specifisku ieguldījumu līmenī.

Alternatīvās investīcijas – tie ir ieguldījumi, kas veikti ārpus publiskās tirdzniecības (akciju biržām). Mandatum Life gadījumā tās iekļauj, piemēram, dažādus ieguldījumus privāto aizdevumu segmentā, nekustamā īpašuma investīcijas un ieguldījumus privātajā kapitālā.

Izmaiņas investīciju grozā stāsies spēkā automātiski, un klientiem nekādas darbības nav jāveic. Papildu informācijai lūdzam sazināties ar Mandatum Life Klientu apkalpošanas nodaļu.

Brošūra (Angļu valodā)
Noteikumi
Pamatinformācijas dokuments


Similar articles