Investor, cik labi pārzini alternatīvās investīcijas?

stikla bumbiņas

Kas patiesībā ir alternatīvie investīciju objekti? Kā tajos var investēt? Izlasiet Mandatum Life Alternatīvo investīciju vadītāja Jussi Tanninena atbildes. 

Kas ir alternatīvās investīcijas?

“Mūsu izpratnē alternatīvās investīcijas nozīmē tradicionāli pazīstamus ieguldījumus, piemēram, nekustamajā īpašumā un biržu sarakstos neiekļautos uzņēmumos, kā arī,  piemēram, naudas līdzekļu aizdevumus uz divpusēju līgumu pamata, kas nav obligācijas. Alternatīvās investīcijas ir nelikvīdas, tas nozīmē, ka tās ne vienmēr ir iespējams pārdot un steidzami konvertēt naudā.”

Kāpēc katram ieguldītājam vajadzētu zināt par alternatīvajām investīcijām?

“Par tām ir vērts zināt, jo alternatīvās investīcijas ir ļoti saprātīgs ieguldījums daudzu ieguldītāju portfelī.

Parasti ļoti zema riska gadījumā ir ieteicams ieguldīt likvīdos aktīvos, kur naudu var viegli saņemt atpakaļ. Tomēr gadījumos, kad ieguldītājs var atļauties likviditātes elastību un ir ņemtas vērā negaidītas likviditātes vajadzības, daļu līdzekļu bieži vien ir jēga ieguldīt nelikvīdos aktīvos jeb tā dēvētajās alternatīvajās investīcijās. Sakarā ar zemu likviditāti, sagaidāmā peļņa bieži ir ļoti pievilcīga attiecībā pret kapitāla zaudēšanas risku.

Visu naudu, protams, nevajadzētu ieguldīt nelikvīdos objektos. Lielākajai daļai investoru kādā nebaltā dienā var būt nepieciešama nauda, kura atrodas ieguldījumos. Alternatīvās investīcijas nedod iespēju steidzami izņemt ieguldīto naudu, un izpirkšanas noteikumi var būt neizdevīgi.”

Kādēļ ir vērts ieguldīt alternatīvos investīciju objektos? 

“Svarīgākā priekšrocība ir likviditātes prēmija. Likviditātes prēmija nozīmē, ka ieguldītājs saņem kompensāciju par to, ka ieguldītāja izvēlētajā laikā ieguldījums netiek automātiski konvertēts skaidrā naudā. Tātad ieguldītājs var izmantot likviditātes prēmiju, lai iegūtu labāku gaidāmo peļņu, vienlaikus pakļaujot sevi kapitāla zaudēšanas riskam.

Protams, likviditātes prēmijas esamība ir diskutabls jautājums, bet par to ir pieejami plaši akadēmiskie pētījumi. Tomēr, manuprāt, tā efektivitāti var pamatot ar veselo saprātu. Ja ir divi potenciāli ieguldījumu objekti ar vienādu peļņu un risku, protams, tiek izvēlēts likvīdākais ieguldījums. Lai izvēlētos nelikvīdu objektu, tam ir jābūt labākai gaidāmajai peļņai.”

Kā var ieguldīt alternatīvajos investīciju objektos?

“Apsverot alternatīvas investīcijas, liela nozīme ir partnerim. Izvēle ieguldījumiem alternatīvās investīcijās privātajiem investoriem bieži ir diezgan ierobežota, un nepieredzējušam ieguldītājam var būt grūti uztvert visus ar ieguldījumu saistītos riskus. Sadarbībā ar pieredzējušu lielo investoru, tādu kā Mandatum Life, privāts ieguldītājs var piedalīties tādos objektos, kas parasti ir pieejami tikai lieliem institucionāliem investoriem.

Turklāt mēs pastāvīgi domājam par to, kā alternatīvās investīcijas, piemēram, investīcijas nekustamajā īpašumā vai pat aizdevumos, attiecas uz citiem aktīviem, piemēram, akcijām un obligācijām.”


Similar articles