Investori dažādos veidos var nodrošināt aizsardzību pret klimata pārmaiņām

Autors: Alekss Hoirlins (Alex af Heurlin)

Noteiktu sektoru izslēgšana no portfeļa ir viens veids, kā samazināt oglekļa emisiju risku, bet bez izslēgšanas, investoriem ir citas iespējas, kā savos ieguldījumos ņemt vērā klimata jautājumus.

Investoriem ir četri veidi, kā ietekmēt klimata riskus savā ieguldījumu portfelī.

Investors var pilnībā izslēgt no sava portfeļa tādus uzņēmumus, kuru oglekļa emisijas risks investoram var šķist pārāk liels.

Investors savā portfelī var arī dot priekšroku tādiem uzņēmumiem vai nozarēm, kuru ilgtspējas novērtējums ir labākais nozarē. Visā pasaulē ir daudz ilgtspējas rādītāju, kas palīdz investoriem novirzīt savus līdzekļus, piemēram, uz mērķiem, kas ir ilgtspējīgi, ņemot vērā ietekmi uz klimatu.

Turklāt investors var tieši ieguldīt uzņēmumos, kurus tas uzskata par atbildīgiem saistībā ar klimata jautājumiem.

Ceturtais veids, kā samazināt portfeļa klimata risku, ir tieši ietekmēt mērķa sabiedrības. Īpaši lieliem investoriem ir ievērojama ietekme uz tiem uzņēmumiem, kuri tiem pieder.

Pasaules dabas fonds savā portfelī izvērtē klimata riskus

Pasaules dabas fonds (PDF) savā investīciju portfelī ir ņēmis vērā ilgtspējīgas investīcijas, izslēdzot no piedāvātajām investīcijām uzņēmumus, kas uzskatāmi par neatbilstošiem, un ieguldot uzņēmumos, kuru saimnieciskā darbība ir tieši saistīta ar, piemēram, atjaunojamo enerģiju.

„Mums ir nulles tolerance saistībā ar, piemēram, ogļu, dabasgāzes, naftas un kodolenerģijas ražošanu,” stāsta PDF klimata eksperte Kārina Kolle (Kaarina Kolle).

Bez izslēgšanai PDF īsteno tiešas investīcijas uzņēmumos, kas ar savām darbībām cenšas ierobežot klimata pārmaiņas.

„Mūsu portfelis iekļauj, piemēram, zaļās obligācijas un noteiktus tīrās enerģijas, piemēram, vēja enerģijas ražotājus,” saka Kolle.


Similar articles