Izmaiņas centrālās bankas frontē

Saka, ka lieli kuģi griežas lēnām. Šoreiz gan šķiet, ka centrālās bankas savā monetārajā politikā ir veikušas salīdzinoši ātru apgriezienu. Savienoto Valstu Centrālā banka (Federālā rezervju sistēma) pagaidām atturēsies veikt turpmāku procentu likmju kāpināšanu un apsver iespēju izbeigt bilances mazināšanas pasākumus. Eiropas Centrālā banka (ECB) sekoja Federālās rezervju sistēmas paraugam marta sākumā un paziņoja, ka saglabās nemainīgu bāzes likmi vismaz līdz gada beigām. Tirgus reaģēja uz centrālo banku politikas izmaiņām, un gan akciju, gan fiksēta ienesīguma ieguldījumi ir pieauguši, salīdzinot ar gadu mijas rādītājiem. Pēdējos desmit gados cīņa pret centrālajām bankām ir izrādījusies par neveiksmīgu ieguldījumu stratēģiju. Kā būs šoreiz?

Paņemt pārtraukumu – bet uz cik ilgu laiku?

Ja decembrī Federālā rezervju sistēma joprojām cerēja turpināt pakāpenisko procentu likmju kāpināšanu un bilances mazināšanu šajā gadā, pāris mēnešos šī politika ir mainījusies par 180 grādiem. Februārī publiskotie sapulču protokoli liecināja, ka Federālā rezervju padome apsver izbeigt bilances mazināšanas pasākumus, un šādā gadījumā centrālā banka nomainītu vērtspapīrus ar beigušos termiņu pret tirgū pieejamiem jauniem. Ja centrālā banka izvēlēsies šo variantu, Savienoto Valstu valsts akcijām atkal būs par vienu būtisku pircēju vairāk, kas mazinās procentu likmju līmeni.  Pašlaik liekas, ka Federālā rezervju sistēma ieņem nogaidošu nostāju attiecībā uz bāzes likmju kāpināšanu.

Tomēr Federālās rezervju sistēmas politikas izmaiņas notiek apstākļos, kad Savienoto Valstu darba tirgus ir ļoti saspīlēts. Bezdarba līmenis ir samazinājies līdz 3,8%, un algas stundu likmes ir pieaugušas līdz 3,4%. Saskaņā ar tradicionālo finanšu teoriju tam būtu jāpalielina inflācijas spiediens uz ekonomiku. Tirgus prognozētā inflācija atkal ir sākusi pieaugt. Ja centrālā banka turpinās īstenot šo jauno politiku pārāk ilgi, pastāv risks, ka tā nesasniegs savu izvirzīto inflācijas mērķi. Tāpat arī ekonomikas pārkaršana atkal ir kļuvusi par reālu risku. Ir iespējams, ka centrālās bankas retorikai gada otrajā pusē nāksies atkal krasi mainīties – šoreiz stingrākā virzienā.

Lasīt vairāk: Produktu izvietojumu apskats – Marts, 2019


Similar articles