Labi rezultāti, pateicoties veiksmīgai investīciju atdevei

Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada rādītājiem, Mandatum Life darbības rezultāts 2017. gadā ir pieaudzis, bet parakstīto prēmiju apjoms, samazinājies.

Mandatum Life Grupas peļņa 2017. gadā pirms nodokļu nomaksas bija 236 miljoni eiro (salīdzinājumam 2016. gada rezultāts: 210). Kopējie ienākumi, ņemot vērā vērtību izmaiņas tirgos, pēc nodokļu nomaksas bija 188 miljoni eiro (232). Labus rezultātus galvenokārt veido veiksmīgu investīciju atdeve, tā bija 6,5% (7,2), rezultātos neiekļaujot pārņemto portfeli. Pārņemtā portfeļa investīciju atdeve bija 1,8% (4,7). Riska rezultāta rādītājs bija 35 miljoni eiro (31), un izdevumu rādītājs bija 33 miljoni eiro (26).

Mandatum Life Grupas ienākumi no parakstītajām prēmijām bija 960 miljoni eiro (1,116). Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas līgumu ienākumi no parakstītajām prēmijām –  850 miljoni eiro (973).

Mandatum Life Grupas tehniskās rezerves pieauga līdz 11,6 miljardiem eiro (11,3). Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves 2017.gada beigās sasniedza 7,1 miljardu eiro (6,4), uzrādot visu laiku augstāko rādītāju. Portfeļa ar garantēto ienesīgumu apjoms samazinājās kā plānots, un gadu noslēdza pie 4,6 miljardu eiro atzīmes (4,8). Tas ietver diskontētās likmes rezervju samazināšanos par 325 miljoniem eiro, kā arī 261 miljonu eiro pārņemtajam portfelim.

Danske Bankai pārdotā apdrošināšanas portfeļa novērtējums tika pabeigts 2017. gada jūnijā un portfeļa pārņemšana tiek plānota 2018. gada beigās. Starp Mandatum Life un Danske Banku ir vienošanās par pārejas periodu, kura laikā portfeļa pārvaldības sadarbība tiks turpināta, līdz portfeļa pilnīgai pārņemšanai, saglabājot esošajiem klientiem nemainīgs nosacījumus. Klientiem nodrošinātie pakalpojumi netiks mainīti visā portfeļa pārņemšanas periodā.

2017. gadā Mandatum Life pensijās izmaksāja 402 miljonus eiro 66 tūkstošiem pensijas vecuma klientu. Tika izmaksātas arī aptuveni 50 tūkstoši citu veidu atlīdzības.

Valdes priekšsēdētāja Petri Niemisvirta paziņojums:

“Pagājušais gads Mandatum Life bija veiksmīgs. Jau sesto gadu pēc kārtas investīciju rezultāti bija fantastiski, lielā mērā, pateicoties labiem akciju rezultātiem. Gan izdevumu rādītājs, gan riska rezultāta rādītāji šogad ir augstākie uzņēmuma vēsturē. Pateicoties stabilajiem rezultātiem, mūsu maksātspējas pozīcijas ir nostiprinājušās vēl vairāk.

Gada laikā mums  bija izcili pārdošanas rezultāti, lai gan parakstīto prēmiju apmērs, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājies. Būtiska daļa o mūsu pārdošanas kanālu darbiniekiem strādāja pie jaunu normatīvo izmaiņu ieviešanas.

Kas attiecas uz privātā kapitāla pārvaldi, tika paplašināta līdzieguldīšanas pieeja, lai aptvertu plašāku klientu loku un paplašinātu investīciju instrumentu skaitu. Mūsu  līdzieguldījumu stratēģija ir investēt instrumentos, kas sekmīgi realizē  Mandatum Life un mūsu partneru mērķus, uzrādot peļņu. 2017. gada septembrī mēs paziņojām par darījumu, kurā Mandatum Life iegādājās Fourton fondus, kas veic ieguldījumus Centrāleiropas uzņēmumos. Šāds solis ļauj apvienot divas starptautiski veiksmīgas komandas un sasniegt vēl labākus rezultātus.

2017. gadā 97% Mandatum Life darbinieku novērtēja šo uzņēmumu kā lielisku darbavietu. Mēs ticam, ka pozitīva darbinieku pieredze rezultējas ar augstu klientu apmierinātību. Pēdējā gada laikā, pateicoties ieguldītajām pūlēm, mums ir izdevies  būtiski  uzlabot klientu apmierinātības līmeni. Tāpat turpinām arī ieguldīt līdzekļus digitālajos pakalpojumos, un Somijā iepazīstinājām privāto fondu biedrus un papildu pensiju saņēmējus ar ML Money mobilo pakalpojumu. Šī ir laba sākuma pozīcija, lai veiksmīgi darbotos 2018.gadā.”

Pamatrādītāji 2017.gadā
Parakstītās prēmijas, pašu kontā: 960 miljoni eiro (1,116)
Peļņa pirms nodokļu nomaksas: 236 miljoni eiro (210)
Kapitāla atdeve: 13,3% (15,9)
Maksātspējas rādītājs: 182% (160)
Peļņa no ieguldījumiem: 6,5% (5,1), un pārņemtajā portfelī 1,8% (4,7)
Vidējais darbinieku skaits: 525 (543)

Mandatum Life visi rezultāti ir pieejami: www.sampo.com/result

Papildu informācijai:
Petri Niemisvirta, Valdes priekšsēdētājs: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tālr. +358 10 516 7200
Jukka Kurki, Finanšu direktors: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tālr. +358 (0) 50 424 6630
Niina Riihelä, Mārketinga un komunikācijas vadītāja: niina.riihela@mandatumlife.fi, tālr. +358 (0) 40 728 1548


Similar articles