Mandatum Life 2018. gada darbības rezultāts: spēcīgs gads daudzējādā ziņā

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir pieaugusi gan Mandatum Life peļņa pirms nodokļu nomaksas gan arī palielinājies parakstīto prēmiju apjoms.   

Mandatum Life Grupas peļņa pirms nodokļu nomaksas 2018. gadā pieauga līdz 450  miljoniem eiro (salīdzinājumam – 2017. gada rezultāts: 236). Rezultātu uzlabo arī 197 miljonu eiro darījums, kas tika noslēgts, Mandatum Life un Danske Bank sadarbības līguma rezultātā, (2018. gada otrajā ceturksnī). Kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas, ņemot vērā vērtību izmaiņas tirgos,  samazinājās līdz 112 miljoniem eiro (188). Investīciju atdeve bija 8,7% (13,3). Decembra beigās rezerves to patiesajā vērtībā bija 352 miljoni eiro (376). Ieguldījumu aktīvu peļņa bija 232 miljoni eiro (376), neskaitot peļņu, kas saistīta ar tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas līgumiem. Ieņēmumi no tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas līgumiem bija 259 miljoni eiro (405).

Izdevumi 2018. gadā sasniedza rekord augstu līmeni – 35 miljonus eiro (33).  Uzņēmuma ienākumi no parakstītajām prēmijām bija 1,074 miljoni eiro (960). Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas līgumu ienākumi no parakstītajām prēmijām pieauga līdz 976 miljoniem eiro (850).

Mandatum Life ieguldījumu aktīvi 2018. gada decembra beigās bija 5,6 miljardi eiro (6,3), neskaitot 7,0 miljardus eiro (7,1) aktīvu no tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves. Ieguldījumu aktīvu tirgus vērtības summa garantētā ienesīguma portfeļa saistību segšanai, uz 2018. gada 31. decembri sasniedza  – 4,6 miljardus eiro (5,2). Ieguldījumu aktīvu atdeve patiesajā vērtībā 2018. gadā bija 2,4% (6,5). Pārņemtā portfeļa ieguldījumu vērtība bija 1,0 miljardi eiro (1,1), un ieguldījumu aktīvu atdeve patiesajā vērtībā no pārņemtā portfeļa bija 1,9% (1,8).

Mandatum Life Grupas tehniskās rezerves gada beigās bija 11,2 miljardi eiro (11,6). Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas tehnisko rezervju apjoms bija 7,0 miljardi eiro (7,1). Portfeļa ar garantēto ienesīgumu apjoms samazinājās kā plānots, un gadu noslēdza pie 4,2 miljardu eiro atzīmes (4,6). Apdrošināšanas portfeļu apjoms, kuri ir ar augstu tehnisko procentu likmi (4,5 un 3,5 procenti) gada laikā samazinājās par 209 miljoniem eiro (līdz 2,4 miljardiem eiro).

2018. gadā Mandatum Life pensijās izmaksāja 403 miljonus eiro aptuveni 65 tūkstošiem pensijas vecuma klientu. Tika izmaksātas arī aptuveni 50 tūkstoši citu veidu atlīdzības.

Valdes priekšsēdētāja Petri Niemisvirta paziņojums:

“2018. gads rezultātu ziņā Mandatum Life bija izcils. Tas bija arī spēcīgs gads parakstīto prēmiju ziņā, mūsu klienti mums uzticēja rekordlielu aktīvu apjomu. Arī mūsu izdevumi bija labā līmenī. Tomēr, sarežģītās tirgus situācijas dēļ, investīciju rezultāti bija samērā vāji.

2018. gada 24. aprīlī mēs noslēdzām jaunu sadarbības līgumu ar Danske Bank, un mūsu sadarbība izskatās daudzsološi.

Rudenī mēs paziņojām, ka 2019. gada pirmajā pusē Somijā laidīsim klajā Mandatum Trader, tirdzniecības pakalpojumu, kura pamatā ir Saxo Bankas tehnoloģijas. Šis pakalpojums mums palīdzēs paplašināt mūsu piedāvājumu un dos iespēju apkalpot gan mūsu esošos, gan jaunos klientus.

Vieni no 2018. gada rādītājiem, par kuriem es esmu īpaši gandarīts, ir mūsu darbinieku un klientu apmierinātība. Deviņdesmit procenti mūsu darbinieku uzskatīja Mandatum Life par izcilu darba vietu. Arī mūsu klientu apmierinātība pagājušajā gadā bija augsta, salīdzinot ar citām mūsu nozares kompānijām.

Pamatrādītāji 2018.gadā
Parakstītās prēmijas, pašu kontā: 1,074 miljoni eiro (960)
Peļņa pirms nodokļu nomaksas: 450 miljoni eiro (236)
Kapitāla atdeve: 8,7% (13,3)
Maksātspējas rādītājs: 176% (182)
Peļņa no ieguldījumiem: -2,4% (6,5), un pārņemtajā portfelī -1,9% (1,8)
Vidējais darbinieku skaits: 531 (525)

Mandatum Life visi rezultāti ir pieejami: www.sampo.com/result

Papildu informācijai:
Petri Niemisvirta, Valdes priekšsēdētājs: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tālr. +358 10 516 7200
Jukka Kurki, Finanšu direktors: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tālr. +358 (0) 50 424 6630
Niina Riihelä, Mārketinga un komunikācijas vadītāja: niina.riihela@mandatumlife.fi, tālr. +358 (0) 40 728 1548


Similar articles