Mandatum Life Allocation ieguldījumu portfeļu pārskats – aprīlis

Mandatum Life Allocation ieguldījumu groza peļņa aprīlī bija diapazonā no +1.64% līdz +10.05%.

Šogad sagaidāms, ka pasaules IKP rādītāji saruks par 2-3%. Galvenais ekonomiskās ietekmes faktors ir koronavīrusa ierobežojošo pasākumu ilgums. Lielākā daļa rietumvalstu vasaras periodā plāno pakāpeniski atcelt ierobežojumus. Pamatrisks ir vīrusa otrais vilnis gadījumā, ja ierobežojumi tiek atcelti pāragri. Lai balansētu lielos ierobežojumus, dažādas valdības un ES ir sniegušas masīvus atbalsta pasākumus ar mērķi atvieglot ierobežojumu izraisītās finansiālās sekas, atbalstot patērētājus un korporatīvo sektoru.

Gada sākumā mūsu galvenās bažas radīja paaugstināts akciju novērtējuma līmenis un pārlieku optimistiskās peļņas pieauguma prognozes. Aprīlī mēs pakāpeniski samazinājām riska ekspozīciju, jo akciju tirgu izcenojumi šobrīd šķiet pārlieku optimistiski noskaņotiattiecībā uz atlabšanu no recesijas un ietekmi uz uzņēmumu peļņu. Fiksēta ienesīguma ieguldījumos galvenā uzmanība tiek pievērsta mūsu iekšzemes tirgum – Ziemeļvalstu uzņēmumiem. Aprīlī mēs veicām jaunas investīcijas Mandatum Life Opportunistic Loan Strategy ieguldījumu grozā. Attiecīgi esam samazinājuši Eiropas augsta ienesīguma korporatīvo ieguldījumu apjoma daļu. Amerikas zema riska investīciju līmeņa aizdevumos mēs samazinājām ieguldījumu procentu likmju risku. Aprīlī veicām jaunus ieguldījumus privātā sektora parāda tirgus likvīdākajā daļā. Papildus tam, mēs šobrīd selektīvi aktīvi strādājam ar individuālajiem privātā kapitāla ieguldījumiem.

Apskatīt mēneša pārskatus:

» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Obligācijas
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 25
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 50
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 80
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Akcijas


Similar articles