Mandatum Life Allocation ieguldījumu portfeļu pārskats – aprīlis

Mandatum Life Allocation portfeļa peļņa aprīlī bija amplitūdā no +0,4 līdz +4,1%.

Aprīlī ar Xtrackers MSCI China ETF starpniecību esam palielinājuši Ķīnas akciju daļu. ETF iegulda līdzekļus gan Honkongas biržā kotētajos akcijās, kas ir paredzēti starptautiskajiem investoriem, gan vietējā tirgus akcijās. Ķīna šobrīd ir vispievilcīgākais jaunattīstības tirgus, pateicoties zemām vērtēšanas izmaksām un centrālās bankas ekonomikas papildu stimulēšanas pasākumiem. Fiksēta ienesīguma ieguldījumu jomā uzmanība tiek pievērsta Ziemeļvalstu korporatīvajām obligācijām, kas joprojām piedāvā labu peļņas potenciālu. Aprīlī palielinājām kontinentālās Eiropas zema riska investīciju līmeni un augsta riska augsta ienesīguma korporatīvo obligāciju daļu. Kontinentālajā Eiropā peļņas līmenis ir gana pievilcīgs, salīdzinot ar Savienotajām Valstīm, ņemot vērā valūtas riska mazināšanas izmaksas. Alternatīvu ieguldījumu portfeļa veidošana turpinājās atbilstoši plānotajam un, atbilstoši mūsu prognozēm, alternatīvie ieguldījumi ir mazinājuši ieguldījumu portfeļu cenu svārstīgumu. Mēs veicām papildu ieguldījumus ML Senior Loan investīciju portfelī, kas iegulda prioritārajos aizdevumos.

Lai gan globālās ekonomikas izaugsmes perspektīvas joprojām ir visnotaļ labas, ir paredzams, ka 2019. gadā izaugsme mazināsies līdz aptuveni +3,3%. Gada sākumā statistikas un ticamības indeksi, kas raksturo ekonomisko aktivitāti, galvenokārt bija vāji, bet martā un aprīlī bija saskatāmas pozitīvas tendences. ASV darba tirgus rādītāji cita starpā ir saglabājušies noturīgi, un, pēc visa spriežot, savu ietekmi uz ekonomiku atstāj janvārī Ķīnā izziņotie ekonomiku stimulējošie papildpasākumi.

Brīvāka centrālo banku apstiprinātā pieeja savām monetārajām politikām 2019. gada sākumā ir kalpojusi kā galvenais investīciju tirgu virzītājspēks, t.i., naudas cenas kritums pozitīvi ietekmē visu aktīvu klašu atdeves tendences. Brīvāka monetārā politika radīs pozitīvu vidi investīciju tirgiem, neraugoties uz ekonomiskās izaugsmes samazināšanos. ASV bezdarba līmenis ir ļoti zems, kas palielina algu inflācijas spiedienu.. Mūsu skatījumā galvenais risks ir atkārtota federālās valdības retorikas ierobežošana saistībā ar inflācijas prognozēm. Eiropā šādu draudu nav un šeit faktiskie inflācijas rādītāji, kā arī inflācijas prognozes saglabājas zemas.

Apskatīt mēneša pārskatus:
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Obligācijas
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 25
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 50
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 80
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Akcijas


Similar articles