Mandatum Life Allocation ieguldījumu portfeļu pārskats – februāris

Mandatum Life Allocation portfeļu peļņa februārī bija robežās starp -0,05% un -0,92%.

Akciju cenu pieauguma dēļ akciju tirgus peļņas prognozes tuvākajai nākotnei ir kļuvušas pieticīgākas. Tomēr sagaidāms, ka ekonomiskā atlabšana šogad nostiprinās peļņas pieaugumu, kas būs labvēlīgs akciju sniegumam. Ekonomikas atveseļošanās uzlabo ciklisko nozaru perspektīvas – it īpaši rūpniecībā un finansēs. Arī pret procentu likmēm jutīgajās nozarēs, tādās kā tehnoloģijā, komunālajos pakalpojumos, patērētāju pamatproduktos un veselības aprūpē, ir līdzīgi – procentu likmju kāpums rada spiedienu uz novērtējuma līmeni. Šobrīd uzskatām, ka sadalījums sektoros ir galvenais aspekts akciju portfeļa atdeves veidošanā. Kopš novembra mēs esam pakāpeniski koriģējuši ieguldījumus akcijās cikliskākos virzienos, ko turpinājām arī februārī. Jaunattīstības tirgu atdeves rādītāji bija vāji sakarā ar procentu likmju pieauguma rezultātā radušos tirgus satricinājumu. Uztvērām to kā iespēju palielināt ieguldījumus jaunattīstības tirgos, galveno uzmanību pievēršot Āzijai, kur mēs saskatām labas ilgtermiņa perspektīvas. Līdzīgi mēs samazinājām fonda ieguldījumus globāli, koncentrējoties uz ilgtspēju, kur lielu tās proporciju veido pret stabilākām procentu likmēm jutīgas nozares.

Korporatīvo obligāciju kredītriska prēmiju līmenis joprojām ir zems, taču arī eirozonā ir novērojams procentu likmju līmeņa pieaugums, tādēļ peļņas prognozes ir nelielas, un pievilcīgu iespēju ir maz. Tāpēc mēs ieguldījumu portfeļos esam palielinājuši īpatsvaru naudas pozīcijās un ekvivalentos naudas tirgus ieguldījumos. Esam mēreni palielinājuši Eiropas prioritāro aizdevumu īpatsvaru portfeļos. Prioritārie aizdevumi ir relatīvi pievilcīgi tādēļ, ka centrālās bankas politika nav ietekmējusi to atdeves līmeni tādā pašā apmērā kā obligācijas. Šogad fiksēta ienesīguma ieguldījumu peļņas attīstība ir bijusi pozitīva: esam guvuši panākumus korporatīvo obligāciju īpatsvara izvēlē un, pateicoties mērenajam procentu likmju riskam, mēs neesam cietuši nozīmīgus zaudējumus procentu likmju kāpuma dēļ.

Mūsuprāt, alternatīvie ieguldījumi arī pēc koronavīrusa krīzes būs paši nozīmīgākie labi diversificētu ilgtermiņa investīciju portfeļu veidošanā. Mēs turpinām saskatīt iespējas alternatīvajos fiksēta ienesīguma ieguldījumos. Nekustamā īpašuma ieguldījumos mēs investējam kopā ar portfeļa pārvaldniekiem, kas specializējas nekustamo īpašumu attīstīšanā, kas ir labi pircēji un kam piemīt spēja uzlabot īpašumus ar aktīvu darbību palīdzību. Dažādu veidu nekustamo īpašumu diversifikācija aktuālajā vidē ir īpaši svarīga. Privātajos kapitālieguldījumos mēs esam selektīvi aktīvi un uzmeklējam tos individuālos projektus, kuru pamatā nav parādsaistību.

Apskatīt mēneša pārskatus:
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Obligācijas
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 25
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 50
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 80
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Akcijas+


Similar articles