Mandatum Life Allocation ieguldījumu portfeļu pārskats – februāris

Mandatum Life Allocation portfeļu peļņa februāri bija amplitūdā no +0,6 līdz +3,0%.

Akciju ieguldījumos mēs palielinājām Savienoto Valstu īpatsvaru un attiecīgi samazinājām Eiropas akciju daļu. Galvenais iemesls Savienoto Valstu akciju samazinājumam pagājušajā gadā bija pārlieku optimistiskās izaugsmes gaidas attiecībā uz tehnoloģiju uzņēmumiem, kas ir kļuvušas mērenākas līdz ar rudens un ziemas akciju cenu kritumu. Fiksēta ienesīguma ieguldījumos mēs esam nedaudz palielinājuši augsta ienesīguma vērtspapīrus ar globālu diversifikāciju.  Turklāt mēs taktiski palielinājām Savienoto Valstu ilgtermiņa valdības obligācijas, kas izrādījās veiksmīga rīcība, kad kritās procentu likmes.  Alternatīvo ieguldījumu portfeļu darījumi noritēja kā plānots. Februārī mēs veicām ieguldījumus Rocket Internet II riska kapitāla fondā, kas veic ieguldījumus interneta un tehnoloģiju izaugsmes uzņēmumos.

Lai gan globālās ekonomikas izaugsmes perspektīvas joprojām ir visnotaļ labas, ir paredzams, ka 2019. gadā izaugsme mazināsies līdz aptuveni +3,3%. Pēdējos mēnešos peļņas prognozes 2019.–2020. gadam ir koriģētas uz leju. Savienotajās Valstīs Federālā rezervju sistēma ir pilnībā mainījusi savu monetārās politikas pieeju. Lai gan pagājušā gada beigās Federālā rezervju sistēma plānoja turpināt paaugstināt bāzes likmi un pakāpeniski mazināt bilanci, februārī publiskotie sapulču protokoli liecināja, ka Federālā rezervju padome apsver izbeigt bilances mazināšanas pasākumus, un šādā gadījumā centrālā banka nomainītu vērtspapīrus ar beigušos termiņu pret tirgū pieejamiem jauniem. Eiropas Centrālā banka pārsteidza (ECB) tirgu, sniedzot informāciju par jaunu Eiropas banku refinansēšanas pasākumu. Tāpat arī ECB samazināja savas izaugsmes prognozes un izteicās, ka saglabās procentu likmes pašreizējā līmenī vismaz līdz gada beigām.

Apskatīt mēneša pārskatus:
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Obligācijas
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 25
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 50
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 80
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Akcijas


Similar articles