Mandatum Life Allocation ieguldījumu portfeļu pārskats – janvāris

Mandatum Life Allocation portfeļu peļņa janvārī bija robežās no +0,40% līdz +0,73%.

Noskaņojums investīciju tirgos ir saglabājies pozitīvs, neskatoties uz īslaicīgo svārstību līmeņa pieaugumu janvārī. Līdz ar ekonomiskās izaugsmes perspektīvu uzlabošanos un enerģijas cenu pieaugumu ir nedaudz nostiprinājušās inflācijas prognozes – tas ir izraisījis spekulācijas par pakāpenisku centrālo banku monetāro stimulu samazinājumu ieguldījumu tirgos. Lai gan stimulu mazināšana šogad ir maz ticama, tā apvienojumā ar ekonomiskās izaugsmes prognožu uzlabojumiem ir izraisījiusi mērenu ilgtermiņa procentu likmju pieaugumu ASV. Savukārt procentu likmju paaugstināšanās netieši palielina spiedienu uz akciju novērtējuma līmeni, kas pēdējos mēnešos turpina pieaugt. Tomēr stimulējošo pasākumu samazinājums vai procentu likmju pieaugums nenozīmē automātiski ko sliktu ieguldījumu tirgiem, ja vienlaikus nostiprinās arī ekonomiskā izaugsme. Tādēļ investīciju tirgi ekonomiskās izaugsmes rādītājiem šogad visticamāk pievērsīs lielāku uzmanību nekā pagājušajā gadā.

Akciju tirgus novērtējuma līmenis ir palielinājies līdz ar akciju cenu kāpumu, savukārt akcijām par labu nāk uzņēmumu peļņas rādītāji, kas ir labāki par sagaidītajiem. Papildus peļņas pieaugumam, fiksēta ienesīguma ieguldījumu zemās peļņas prognozes ir iemesls, kāpēc daudzi investori turpina izvēlēties akcijas. Janvārī, akciju cenām pieaugot, mēs pakāpeniski samazinājām akcijās veikto ieguldījumu daļu, tādējādi saglabājot to īpatsvaru nemainīgu. Mēs joprojām saskatām akciju pievilcīgumu, taču no riska vadības viedokļa uzskatām, ka prātīgi būtu veikt peļņas repatriāciju, pieaugot akciju cenām, jo akciju tirgus ir jutīgs pret negatīviem pārsteigumiem laikā, kad noskaņojums ir optimistisks. Mēs neveicām būtiskas izmaiņas akcijās veikto ieguldījumu izvietojumā vai sadalījumā pa sektoriem. Uzmanīgi sekojot līdzi dažādu nozaru attīstībai, mēs esam gatavi palielināt ciklisko nozaru īpatsvaru, ja ekonomiskās izaugsmes prognozes palielināsies.

Fiksēta ienesīguma ieguldījumos mēs labāk uzņemamies korporatīvo, nevis procentu likmju risku. Esam mēreni palielinājuši Eiropas prioritāro aizdevumu īpatsvaru portfeļos. Prioritārie aizdevumi ir relatīvi pievilcīgi tādēļ, ka centrālās bankas politika nav ietekmējusi to atdeves līmeni tādā pašā apmērā kā obligācijas. Tāpat mēs esam mēreni samazinājuši zema riska investīciju līmeņa korporatīvo obligāciju daļu, jo ienesīguma līmenis ir samazinājies. Mēs esam saglabājuši procentu likmju risku mērenā līmenī, jo, mūsuprāt, kompensācija par papildu procentu likmju riska uzņemšanos šobrīd ir niecīga. Pēdējo mēnešu laikā fokusēšanās uz korporatīvajām obligācijām ir bijusi veiksmīga pieeja, kas pozitīvi ietekmēja sniegumu.

Alternatīvajos ieguldījumos mēs turpinām ieviest ieguldījumu programmu atbilstoši līdzinvestīciju modelim. Mūsuprāt, alternatīvie ieguldījumi arī pēc koronavīrusa krīzes būs paši nozīmīgākie labi diversificētu ilgtermiņa investīciju portfeļu veidošanā, jo procentu likmju līmenis, visticamāk, kādu laiku vēl turpinās būt zems. Šī brīža procentu likmju vidē ilgtermiņa ieguldītājiem ir ieteicams kapitalizēt ierobežotās likviditātes sniegto papildu peļņu – likviditātes prēmijas.

Apskatīt mēneša pārskatus:
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Obligācijas
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 25
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 50
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 80
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Akcijas+


Similar articles