Mandatum Life Allocation ieguldījumu portfeļu pārskats – jūlijs

Mandatum Life Allocation portfeļu peļņa jūlijā bija amplitūdā no +2,4 līdz +0,6%.

2019. gadā ir sagaidāma pasaules ekonomikas pieauguma samazināšanās līdz apmēram +3,0% (2018. gadā +3,6%). Ekonomisko aktivitāti prognozējošo uzņēmumu uzticēšanās indeksu rādītāji turpināja pavājināties. Kā pavājinātas ekonomiskās uzticēšanās faktori kalpo ilgstošais tirdzniecības karš starp ASV un Ķīnu, Ķīnas ekonomikas izaugsmes palēnināšanās un ASV 2017. gada beigās īstenoto nodokļu atvieglojumu pavājinātā ietekme. Tomēr globālās lejupslīdes iespējamība joprojām ir neliela.

Vasaras laikā mēs esam saglabājuši akcijām pazeminātu īpatsvaru. Galvenie iemesli ir: 1) uzņēmējdarbības konfidenci raksturojošo rādītāju pavājināšanās; 2) peļņas prognožu koriģēšana uz leju; 3) tirdzniecības politikas nenoteiktība, par ko liecina Trampa paziņojums augusta sākumā par jauniem nodokļiem Ķīnas ražojumiem. Globālās ekonomiskās nenoteiktības pieaugums visspilgtāk izpaužas jaunattīstības tirgos, kuri cieš arī no dolāra vērtības nostiprināšanās. Šī iemesla dēļ vasaras sākumā mēs samazinājām tieši jaunattīstības tirgus, kas ir labi darbojies arī pēdējā kursa krituma laikā.

Fiksēta ienesīguma ieguldījumu jomā uzmanība tiek pievērsta Ziemeļvalstu korporatīvajām obligācijām, kas joprojām piedāvā labu peļņas potenciālu. Ņemot vērā zemo atdeves līmeni, mēs samazinājām Eiropas valstu valdību obligāciju īpatsvaru. Pēc pavasarī veiktajiem pārdošanas darījumiem naudas apmērs portfeļos ir palielināts. Tā kā vasarā procentu līmenis pazeminājās, pievilcīgu peļņas iespēju nav daudz un tās ir retas. Tirgus nepastāvīgums var sniegt vairāk pievilcīgu iespēju turpmākajos mēnešos, ļaujot mums uzkrātos līdzekļus pārvērst jaunos ieguldījumos. Atbilstoši mūsu prognozēm alternatīvie ieguldījumi ir mazinājuši ieguldījumu portfeļu cenu svārstīgumu.

Apskatīt mēneša pārskatus:

» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Obligācijas
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 25
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 50
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 80
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Akcijas


Similar articles