Mandatum Life Allocation ieguldījumu portfeļu pārskats – jūnijs

Mandatum Life Allocation portfeļa peļņa jūnijā bija no +3,0 līdz +0,7%.

2019.gadā ir sagaidāma pasaules ekonomikas pieauguma palēnināšanās līdz apmēram +3,2% (2018. gadā +3,6%). Ekonomisko aktivitāti prognozējošo uzņēmumu uzticēšanās indeksu rādītāji turpināja pavājināties. Kā pavājinātas ekonomiskās uzticēšanās faktori ir ilgstošais tirdzniecības karš starp ASV un Ķīnu, Ķīnas ekonomikas izaugsmes palēnināšanās un ASV 2017. gada beigās īstenoto nodokļu atvieglojumu mazināšanās. Taču pasaules mēroga lejupslīdes iespējamība joprojām saglabājas zema, un centrālās bankas ir paziņojušas, ka nepieciešamības gadījumā ir gatavas stimulēt ekonomiku.

Mēs būtiski neizmainījām savu jūnija pozīciju. Akciju īpatsvars ir saglabājies mēreni zems, to veicināja tirdzniecības un ģeopolitiskās neskaidrības, vājāki uzticēšanās indeksi un zemākas uzņēmumu peļņas prognozes. Samazināts īpatsvars ir sasniegts, samazinot jaunattīstības valstu tirgus, kas ir visjutīgākie pret tirdzniecības politikas riskiem un spēcīgām dolāra pozīcijām. Esam gatavi palielināt akciju īpatsvaru, ja ekonomikas attīstībā vai tirdzniecības sarunās notiks pārmaiņas uz labo pusi vai ja stabilizēsies uzņēmumu peļņas prognozes.

Fiksēta ienesīguma ieguldījumu jomā uzmanība tiek pievērsta Ziemeļvalstu korporatīvajām obligācijām, kas joprojām piedāvā labu peļņas potenciālu. Ņemot vērā zemo atdeves līmeni, mēs samazinājām Eiropas valstu valdību obligāciju īpatsvaru. Fiksēta ienesīguma ieguldījumu procentu likmju risks, ko izsaka ar ilgumu, ir piezemētāks nekā tirgus indekss. Jūnijā mēs pārdevām savus taktiskos ieguldījumus ASV ilgtermiņa valdības obligācijās ar aptuveni +5,5% peļņu. Obligācijas portfeļiem tika iegādātas maija sākumā. Tiklīdz samazinājās dolāra vērtība pret eiro, mēs attiecīgi pievienojām nedaudz ASV īstermiņa, zema riska ieguldījumus korporatīvajās obligācijās. Atbilstoši mūsu prognozēm alternatīvie ieguldījumi ir mazinājuši ieguldījumu portfeļu cenu svārstīgumu.

 

Apskatīt mēneša pārskatus:

» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Obligācijas
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 25
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 50
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 80
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Akcijas


Similar articles