Mandatum Life Allocation ieguldījumu portfeļu pārskats – maijs

Mandatum Life Allocation ieguldījumu groza peļņa maijā bija diapazonā starp +2,40% un +1,60%.

Tā kā koronavīrusa epidēmija lielā pasaules daļā mazinās, dažādas valstis ir uzsākušas pakāpenisku ierobežojumu atcelšanu. Investīciju tirgu pozitīvo inerci papildus skaidro centrālo banku veiktie monetārās stimulēšanas pasākumi. Koronavīrusa ekonomiskā ietekme joprojām ir daļēji neskaidra. Ja neradīsies liels otrais vilnis, būtiskākā negatīvā ietekme Rietumvalstīs būs vērojama gada otrajā ceturksnī. ASV un Ķīnas attiecības atkal ir kļuvušas saspīlētas koronavīrusa un Honkongā esošās situācijas dēļ, un tām ir potenciāls pāraugt tirdzniecības kara otrajā posmā. Šobrīd abas puses ir bruņojušās ar stingru retoriku un nav veikušas nekādus reālus pasākumus.

Ar Mandatum Life European Small & Mid Cap ieguldījumu groza palīdzību mēs esam nedaudz palielinājuši MVU daļu mūsu akciju ieguldījumu sadaļā. Šie pirkumi tika finansēti, attiecīgi samazinot Mandatum Life Global Sustainable Equity ieguldījumu groza daļu. Kopumā mūsu pozicionējums attiecībā uz akcijām turpina būt piesardzīgs.

Aprīlī un maijā korporatīvo obligāciju kredītriska prēmijas samazinājās un to cenas pieauga sakarā ar centrālo banku veiktajiem monetārās politikas stimulēšanas pasākumiem un vērtspapīru iegādes programmu paplašināšanu. Ilgstošā cenu kāpuma dēļ mēs esam nedaudz nolīdzsvarojuši mūsu fiksētā ienesīguma ieguldījumu profilu, globāli samazinot paaugstinātā riska augsta ienesīguma korporatīvo obligāciju apjomu un attiecīgi palielinot zema riska Eiro valūtas investīciju līmeņa obligāciju apjomu.

Alternatīvajās investīcijās mēs koncentrējamies uz ieguldījumiem privātajos aizdevumos, nekustamā īpašuma attīstības projektiem un lielas naudas plūsmas aktīviem. Maijā mēs veicām ieguldījumu KKR oportūnistiskajā aizdevumu stratēģijā, kas investē Eiropas un Ziemeļamerikas tirgos un HPS aizdevumu stratēģijā, kuras mērķa tirgus ir vidējie uzņēmumi visā pasaulē. Tāpat mēs veicām tiešus ieguldījumus privātajās akcijās Somijas uzņēmumā “Evondos”, kas izstrādā un ražo medikamentus izsniedzošus robotus aprūpei mājās.

Apskatīt mēneša pārskatus:
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Obligācijas
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 25
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 50
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 80
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Akcijas


Similar articles