Mandatum Life Allocation ieguldījumu portfeļu pārskats – maijs

Mandatum Life Allocation portfeļu sniegums maijā bija no -5,0 līdz -0,03%.

2019.gadā ir sagaidāma pasaules ekonomikas pieauguma samazināšanās līdz apmēram +3,2% (2018. gadā +3,6%). Maijā atkal pasliktinājās ekonomisko aktivitāti prognozējošo uzņēmumu uzticēšanās indeksu rādītāji. Tirdzniecības kara starp Savienotajām Valstīm un Ķīnu saasināšanās ir viens no faktoriem, kas pasliktina uzticēšanās rādītājus. Taču pasaules mēroga lejupslīdes iespējamība joprojām saglabājas zema un centrālās bankas ir paziņojušas, ka nepieciešamības gadījumā ir gatavas stimulēt ekonomiku.

Savos portfeļos esam samazinājuši jaunattīstības tirgus akciju īpatsvaru. Pēc nesen veiktajām darbībām, akcijām šobrīd ir mēreni samazināts īpatsvars. Tirdzniecības kara saasināšanās ir palielinājusi nenoteiktību, kas īpaši atspoguļojas jaunattīstības akciju un valūtas tirgos. Turklāt pasaules mērogā atkal ir samazinātas uzņēmumu peļņas prognozes un samazinājušies uzņēmumu uzticēšanās indeksi. Akciju īpatsvars tika samazināts, pārdodot Ķīnas ETF investīcijas un samazinot to fondu īpatsvaru, kas veic plašas investīcijas jaunattīstības tirgos. Šie ir taktiski pasākumi, un mēs esam gatavi palielināt akciju īpatsvaru brīdī, kad tirdzniecības darījumi, uzņēmumu peļņas prognozes vai ekonomikas izaugsmes rādītāji atkal uzrādīs pozitīvas tendences.

Fiksēta ienesīguma ieguldījumu jomā uzsvars ir uz Ziemeļvalstu korporatīvajām obligācijām, kas joprojām piedāvā labu peļņas potenciālu. Ņemot vērā zemo atdeves līmeni, mēs samazinājām Eiropas valstu valdību obligāciju īpatsvaru. Fiksēta ienesīguma ieguldījumu procentu likmju risks, ko izsaka ar ilgumu, ir piezemētāks nekā tirgus indekss. Maijā no ML International Real Estate I investīciju portfeļa veicām papildu alternatīvās investīcijas Meridia IV fondā, kas investē Spānijas nekustamā īpašuma tirgū, galvenokārt Madridē un Barselonā.

Apskatīt mēneša pārskatus:
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Obligācijas
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 25
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 50
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 80
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Akcijas


Similar articles