Mandatum Life Allocation ieguldījumu portfeļu pārskats – marts

Mandatum Life Allocation portfeļa peļņa martā bija amplitūdā no +0.6 % līdz +1,4%.

Martā pakāpeniski palielinājām akciju īpatsvaru. Pēdējos sešos mēnešos uzņēmumu peļņas prognozes ir koriģētas ar viennozīmīgu lejupejošu tendenci, bet prognožu kritums pašlaik norimst. Tā pamatā ir Savienoto Valstu tehnoloģiju uzņēmumu peļņas prognozes un to stabilizēšanās reālistiskākā līmenī. Fiksēta ienesīguma ieguldījumu jomā uzsvars ir uz Ziemeļvalstu korporatīvajām obligācijām, kurās joprojām saskatām labu peļņas potenciālu. Mēs arī nedaudz palielinājām kontinentālās Eiropas korporatīvo obligāciju īpatsvaru. Ņemot vērā valūtas riska mazināšanas izmaksas, kontinentālajā Eiropā peļņas līmenis ir gana pievilcīgs, salīdzinājumā ar Savienotajām Valstīm. Ņemot vērā zemo atdeves līmeni, mēs izteikti samazinājām Eiropas valdības obligāciju īpatsvaru. Alternatīvu ieguldījumu portfeļa veidošana turpinājās atbilstoši plānam un, kā jau mēs paredzējām, alternatīvie ieguldījumi ir mazinājuši ieguldījumu portfeļu cenu svārstīgumu. Martā neveicām jaunus ieguldījumus.

Lai gan globālās ekonomikas izaugsmes perspektīvas joprojām ir visnotaļ labas, ir paredzams, ka 2019. gadā izaugsme mazināsies līdz aptuveni +3,3%. Gada sākumā statistikas un ticamības indeksi, kas raksturo ekonomisko aktivitāti, galvenokārt bija vāji. Tomēr Ķīnā un Savienotajās Valstīs PMI, kas raksturo uzņēmumu uzticēšanos, pieauga marta sākumā, norādot, ka varētu būt gaidāma pozitīva ekonomiskā attīstība. Ne tik stingrā pieeja, ko centrālās bankas piekopa attiecībā uz savām monetārajām politikām, ir galvenais ieguldījumu tirgus dzinulis 2019. gada sākumā. Centrālo banku panāktais procentu likmju, t.i., naudas vērtības, samazinājums pozitīvi ietekmē visu aktīvu klašu peļņas attīstību. Savienotajās Valstīs Federālā rezervju sistēma plāno beigt savus bilances mazināšanas pasākumus. Eiropā Centrālā banka saglabās savu bāzes likmi nemainīgu vismaz līdz gada beigām. Janvārī arī Ķīna atklāja stimulu paketi, kuras pirmā iedrošinošā ietekme sāk parādīties tagad.

Apskatīt mēneša pārskatus:
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Obligācijas
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 25
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 50
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 80
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Akcijas


Similar articles