Mandatum Life Allocation ieguldījumu portfeļu pārskats – novembris

Mandatum Life Allocation ieguldījumu groza peļņa novembrī bija robežās no +0,96% līdz +8,44%.

Pozitīvās Covid-19 vakcīnas ziņas novembrī stiprināja ekonomiskās izaugsmes iespējas, kas pozitīvi ietekmēja arī investīciju tirgus. Procentu likmju līmenis ASV mēreni pieauga, pateicoties izaugsmes prognožu uzlabojumiem. Vislabākajā scenārijā vakcinācija var apturēt iespējamā trešā slimības viļņa izplatīšanos, kā rezultātā nebūs vajadzības noteikt tikpat stingrus ierobežojumus kā iepriekš. Mazāki ierobežojumi sniegtu cilvēkiem vairāk iespēju patērēt, uzlabojot perspektīvas it īpaši tajās nozarēs, kas šo ierobežojumu dēļ ir cietušas.

Pozitīvo vakcīnas ziņu stiprināti, no koronavīrusa visvairāk cietušie sektori novembrī piedzīvoja izaugsmi. Tādēļ novembrī mēs mēreni koriģējām mūsu ieguldījumus akcijās cikliskākā virzienā. Runājot par ģeogrāfisko alokāciju, ieguldījumu daļas palielināšana cikliskākos sektoros ir nozīmējusi Eiropas un jaunattīstības tirgus daļu īpatsvara palielināšanu. Līdz ar to ir mēreni samazināta ieguldījumu daļa ASV tehnoloģiju un patēriņa preču uzņēmumos.

Korporatīvo obligāciju kredītriska prēmijas samazinājās un to cenas pieauga sakarā ar ekonomiskās izaugsmes prognožu uzlabošanos, kā arī centrālo banku veiktajiem monetārās politikas stimulēšanas pasākumiem un vērtspapīru iegādes programmām. Tajā pašā laikā ieņēmumu prognozes ir pasliktinājušās. Esam ļāvuši mēreni palielināties skaidras naudas īpatsvaram un ieguldījumiem ekvivalentu naudas tirgu instrumentos, jo iespējas veikt pievilcīgus fiksēta ienākuma ieguldījumus ir limitētas. Oktobra beigās mēs izmantojām īslaicīgi novājināto tirgus situāciju un veicām nelielu papildieguldījumu ML Opportunistic Loan Strategy ieguldījumu grozā.

Alternatīvajās investīcijās mēs koncentrējamies uz ieguldījumiem privātā sektora parādā, nekustamā īpašuma attīstības projektiem un lielas naudas plūsmas aktīviem. Privātajos kapitālieguldījumos mēs esam selektīvi aktīvi un uzmeklējam tos individuālos projektus, kuru pamatā nav parādsaistību. Esam uzņēmušies veikt ieguldījumu privātā kapitāla investīciju programmā saskaņā ar Mandatum Life līdzinvestīciju modeli, kas iegulda Ziemeļvalstu izaugsmes uzņēmumos.

Apskatīt mēneša pārskatus:
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Obligācijas
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 25
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 50
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 80
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Akcijas+


Similar articles