Mandatum Life Allocation ieguldījumu portfeļu pārskats – oktobris

Mandatum Life Allocation portfeļu peļņa oktobrī bija amplitūdā no +0.8 % līdz +0.07%

2019. gadā ir sagaidāma pasaules ekonomikas pieauguma samazināšanās līdz apmēram +2.8% (+3.6% 2018.gadā). Tomēr globālās lejupslīdes iespējamība joprojām ir neliela. Pēdējā laikā, cita starpā, ir pieaugušas inflācijas gaidas un cēlies vispārējais procentu likmju līmenis, kas parasti liecina par izaugsmes iespēju uzlabošanos. Uzņēmumu konfidences rādītāji, pēc kuriem var prognozēt ekonomisko aktivitāti, ir kļuvuši vēl vājāki, taču parādījušās pirmās pazīmes, ka gaidāmas pozitīvas pārmaiņas. Viszemākais konfidences līmenis ir novērojams eksporta uzņēmumu un rūpniecības uzņēmumu vidū. Uzņēmumi, kas koncentrējas uz vietējo tirgu un darbojas pakalpojumu nozarē, rāda augstāku konfidences līmeni gan ASV, gan Eiropā. Ķīnā centrālie valdības īstenotie stimulēšanas pasākumi, šķiet, sāk ietekmēt reālo ekonomiku, tādējādi palielinot uzņēmumu konfidenci, neskatoties uz to, ka jaunākie dati norāda uz konfidences mazināšanos.

Akciju tirgus novērtējuma līmenis nedaudz pārsniedz vidējo vēsturisko līmeni un akciju cenu pieaugums nevar būt saistīts ar pieaugoša novērtējuma faktoru. Lai akciju cenas celtos ir jāturpina pieaugt ieņēmumiem. Trešā ceturkšņa ieņēmumu pieaugums tomēr izskatās, ka saglabāsies tuvu nullei gan ASV, gan Eiropā. Oktobrī, ņemot vērā tirdzniecības sarunu pozitīvo virzību, mēs palielinājām jaunattīstības reģionu īpatsvaru. Jaunattīstības reģionu īpatsvars, mūsu ieguldījumu izvietojumā, kopš maija ir turēts nedaudz zem neitrāla līmeņa.

Fiksēta ienesīguma ieguldījumu jomā uzmanība tiek pievērsta Ziemeļvalstu korporatīvajām obligācijām, kas joprojām piedāvā labu peļņas potenciālu. Ņemot vērā zemo atdeves līmeni, mēs samazinājām Eiropas valstu valdību obligāciju īpatsvaru. Oktobrī mēs palielinājām pozīcijas jaunattīstības reģionu parādvērtpapīros. Tāpat mēs esam veikuši nelielus papildu ieguldījumus Eiropas prioritārajos aizdevumos.

Atbilstoši mūsu prognozēm alternatīvie ieguldījumi ir mazinājuši ieguldījumu portfeļu cenu svārstīgumu. Mēs esam uzņēmušies investīciju sasitības ML Private Equity Opportunities I ieguldījumu portfelī, kura ietvaros tiek veikti ieguldījumi privātajā kapitālā. Turklāt esam uzņēmušies investīciju saistības “Meridia IV” nekustamā īpašuma fondā un “Patrimonium” biržas sarakstos neiekļautu obligāciju fondā.

Apskatīt mēneša pārskatus:

» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Obligācijas
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 25
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 50
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 80
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Akcijas