Mandatum Life Allocation ieguldījumu portfeļu pārskats – septembris

Mandatum Life Allocation portfeļu peļņa septembrī bija amplitūdā no +3.04% līdz +0.03%.

2019. gadā ir sagaidāma pasaules ekonomikas pieauguma samazināšanās līdz apmēram +2.9% (+3.6% in 2018). Tomēr globālās lejupslīdes iespējamība joprojām ir neliela. Izaugsmes turpināšanās šķiet ticamāks scenārijs, taču lēnāk nekā pēdējos gados. Ekonomisko aktivitāti prognozējošo uzņēmumu uzticēšanās indeksu rādītāji turpina pavājināties. Viszemākais konfidences līmenis ir novērojams eksporta uzņēmumu un rūpniecības uzņēmumu vidū. Uzņēmumi, kas koncentrējas uz vietējo tirgu un darbojas pakalpojumu nozarē, rāda augstāku konfidences līmeni gan ASV, gan Eiropā. Ķīnas konfidences indeksi pēdējo dažu mēnešu laikā ir nedaudz uzlabojušies, kas norāda, ka stimulēšanas pasākumi sāk atspoguļoties reālajā ekonomikā.

Kopš vasaras sākuma mēs esam saglabājuši akcijām pazeminātu īpatsvaru. Galvenie iemesli ir: 1) uzņēmējdarbības konfidenci raksturojošo rādītāju pavājināšanās; 2) peļņas prognožu koriģēšana uz leju; 3) tirdzniecības politikas nenoteiktība. Fiksēta ienesīguma ieguldījumu jomā uzmanība tiek pievērsta Ziemeļvalstu korporatīvajām obligācijām, kas joprojām piedāvā labu peļņas potenciālu. Ņemot vērā zemo atdeves līmeni, mēs samazinājām Eiropas valstu valdību obligāciju īpatsvaru. Esam saglabājuši procentu likmju risku mērenākā līmenī nekā tirgus indekss, lai sagatavotos iespējamām pēkšņām procentu likmju svārstībām. Septembrī mēs palielinājām ieguldījumus augsta ienesīguma obligācijās un samazinājām ieguldījumus, eiro valūtā denominētās, investīciju līmeņa korporatīvajā sobligācijās ar ilgtermiņa procentu likmju risku.

Atbilstoši mūsu prognozēm alternatīvie ieguldījumi ir mazinājuši ieguldījumu portfeļu cenu svārstīgumu. Mēs esam uzņēmušies investīciju sasitības ML Private Equity Opportunities I ieguldījumu portfelī, kura ietvaros tiek veikti ieguldījumi privātajā kapitālā. Šobrīd šī ieguldījumu portfeļa ietvaros tiek veikti ieguldījumi trīs uzņēmumos (Cadmatic, Coronaria un Mitigram) un trīs fondos (Rocket Internet II, Capricorn un KJK Capital). Turklāt EQT VIII privātā kapitāla fonds, kurā iepriekš veicām ieguldījumus, septembrī veica kapitāla pieprasījumu.

Apskatīt mēneša pārskatus:

» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Obligācijas
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 25
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 50
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 80
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Akcijas


Similar articles