Mandatum Life Allocation ieguldījumu portfeļu pārskats – septembris

Mandatum Life Allocation ieguldījumu groza peļņa septembrī bija robežās no -0,11% līdz +0,31%.

Industriālo uzņēmumu pārliecība ir atgriezusies līmenī, kāds tas bija pirms koronavīrusa radītās krīzes. Taču patērētāju uzticēšanās līmenis savām finansēm kopš pavasarī saņemtā trieciena vēl nav atguvies – galvenokārt darba tirgus nenoteiktās situācijas dēļ. Sakarā ar augsto bezdarba līmeni, valdību veiktie patēriņa stimulēšanas pasākumi bijuši kritiski ekonomiskās situācijas atlabšanas procesā. No otras puses, patērētāju pieprasījumu negatīvi ietekmē arī vīrusa otrais vilnis, kā dēļ vairākas valstis ir spiestas ieviest ceļošanas un pārvietošanās ierobežojumus – tiesa, daudz mazākā mērogā nekā pavasarī. Centrālās bankas ir ziņojušas, ka tās turpinās savas ekspansīvās monetārās politikas, cik ilgi vien tas nepieciešams, un vajadzības gadījumā tās arī pastiprinās.

Akciju tirgus ieņēmumu prognozes pasliktina straujais akciju cenu kāpums un augstais novērtējuma līmenis dažos sektoros, tādos kā tehnoloģiju uzņēmumos. Akcijās ieņemam mērenu pozīciju un koncentrējamies uz tiem sektoriem un uzņēmumiem, kas strādā atbildīgi un ir stabilāki par vidējo rādītāju. Septembrī mēs samazinājām ieguldījumu apjomu Amerikas tehnoloģiju uzņēmumos.

Korporatīvo obligāciju kredītriska prēmijas samazinājās un to cenas pieauga sakarā ar centrālo banku veiktajiem monetārās politikas stimulēšanas pasākumiem un vērtspapīru iegādes programmām. Tajā pašā laikā ieņēmumu prognozes ir pasliktinājušās. Fiksēta ienesīguma ieguldījumos galvenā uzmanība tiek pievērsta mūsu iekšzemes tirgum – Ziemeļvalstu uzņēmumiem.

Mūsuprāt, alternatīvie ieguldījumi arī pēc koronavīrusa krīzes būs paši nozīmīgākie investīciju portfeļa veidošanā. Mēs koncentrējamies uz ieguldījumiem privātā sektora parādā, nekustamā īpašuma attīstības projektiem un lielas naudas plūsmas aktīviem. Septembrī mēs apņēmāmies veikt papildus ieguldījumus Mandatum Life Private Debt IV, Mandatum Life European Real Estate II un citos investīciju grozos.

Septembrī mēs iekļāvām alternatīvos ieguldījumus Allocation Equity+ portfelī – mēs sagaidām, ka tie līdzsvaros mūsu groza svārstības jeb volatilitāti, kā arī nedaudz uzlabos ieņēmumu prognozes ilgtermiņā. Alternatīvajās investīcijās mēs koncentrējamies uz ieguldījumiem privātajos aizdevumos, nekustamā īpašuma attīstības projektiem un lielas naudas plūsmas aktīviem. Papildus tam, alternatīvās investīcijas ietver arī privātā kapitāla ieguldījumus, respektīvi, investīcijas biržās nekotētās akcijās.

Apskatīt mēneša pārskatus:
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Obligācijas
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 25
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 50
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis 80
» Mandatum Life Alokācijas ieguldījumu portfelis Akcijas+


Similar articles