Mandatum Life atkal saņem augstāko ANO PRI vērtējumu

Mandatum Life vēlreiz ir saņēmis visaugstāko UN Principles for Responsible Investment (ANO Atbildīgu investīciju principu) kopvērtējumu 2020. gada vērtēšanā: A+.

ML A+ ratings

 

PRI ir starptautiska investoru iniciatīva, kas katru gadu vērtē, kā biedru investīciju operāciju attīstība mainās gadu no gada un kāda tā ir salīdzinājumā ar kolēģiem dažādās kategorijās. Vērtējums ļauj uzņēmumiem saprast, kāds ir to atbildīgo investīciju integrācijas progress, kā arī jomas, kurās viņu ieguldījumu darbības nepieciešams uzlabot. Mandatum Life Wealth Management tika vērtēts deviņās kategorijās, un visās tika sasniegts vismaz vidējais rādītājs vai labāks par to.

Mandatum Life saņēma augstāko novērtējumu (A+) Strategy & Governance (Stratēģijas un pārvaldības) un Property (Īpašuma) kategorijās. Arī 2019. gadā uzņēmums Strategy & Governance kategorijā saņēma augstāko vērtējumu. Šogad uzņēmums ieguva augstāko vērtējumu arī Property kategorijā. Pasaules mērogā tikai trešā daļa PRI dalībnieku ir saņēmuši šādu vērtējumu.

“Mēs varam būt gandarīti par savu sniegumu visās aktīvu klasēs. Pēdējo gadu laikā investori ir izrādījuši lielu interesi par alternatīvajām investīcijām, tādām kā nekustamais īpašums, un šī tendence ir turpinājusies arī šogad. Nekustamā īpašuma investīciju kategorijas vērtējuma pieaugums ir sasniegts tādēļ, ka pievienojāmies Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB jeb Globālais nekustamā īpašuma ilgtspējības etalons), kas vērtē nekustamo īpašumu investīciju uzņēmumu un fondu ilgtspēju visa nekustamā īpašuma portfeļa līmenī,” stāsta Mandatum Life Multi-Asset Solutions vadītājs Karolus Reinke (Carolus Reincke).

Mandatum Life rezultāti PRI vērtējumos ir diapazonā no izciliem līdz labiem. Uzņēmuma zemākais vērtējums (B) tika saņemts Listed Equity (Biržā kotēto akciju) – Active Ownership kategorijā. Mandatum Life parasti nebalso akcionāru sapulcēs, kas arī zināmā mērā ir ietekmējis minēto rezultātu.

“Mūsu pieredze rāda, ka visdabiskākais veids, kā strādāt ar uzņēmumiem, ir apspriest jautājumus tieši ar to izpilddirektoriem. Sapulcēs, piemēram, fokuss ir uz uzņēmuma pārvaldību, tā relatīvo pozīciju un darbības metodēm salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem šajā biznesa sektorā, kā arī uz uzņēmuma biznesa procesu attīstības virzienu un tempu. Tāpat mēs pievēršam uzmanību arī uzņēmumu CSR pārskatu vērienam un kvalitātei”, stāsta Reinke.

“Savās diskusijās mēs papildus fiksējam, kāda ir uzņēmuma gatavība labot iespējamos trūkumus. Ja investējošais uzņēmums nevēlas ieguldīt sava biznesa atbildībā, ieguldījums var tikt atteikts”, viņš piebilst.

Mandatum Life 2011. gadā parakstīja ANO Atbildīgu investīciju principus, un uzņēmums ir attiecīgi apņēmies iestrādāt vides, sociālos un pārvaldības faktorus savos investīciju procesos, būt par aktīvu īpašnieku, kā arī veicināt atbildīgu ieguldījumu principus.

Kopvērtējuma tabula

UniPri tabel 2020.LAT

* Vairākus gadus Strategy & Governance kategorija tika dēvēta par “Overall Score” jeb “Kopvērtējumu”. 2020. gada novērtējumā šis termins vairs netiek izmantots.


Similar articles