Mandatum Life Baltic SE ir apvienots ar Somijas mātes uzņēmumu

Pārrobežu apvienošanās process starp Mandatum Life Baltic SE un Somijas mātes uzņēmumu Mandatum Life Insurance Company Ltd ir noslēgts. Mandatum Life turpinās darbību filiālēs visās Baltijas valstīs.

Uzņēmumu pārstrukturēšana ļauj paaugstināt Mandatum Life veikto darījumu rentabilitāti Baltijas valstīs, kā arī uzlabo sadarbību un palielina uzņēmumu darbību efektivitāti Mandatum Life grupas ietvaros. Tāpat pievienošanās mātes kompānijai veicinās biznesa attīstību visās Baltijas valstīs. Apvienošanās process neietekmē iepriekš noslēgtos un spēkā esošos apdrošināšanas līgumus, un tie būs spēkā saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem kā līdz šim.

Vairāk informācijas par pārstrukturēšanas procesu lasiet šeit: http://www.mandatumlife.lv/informacija-par-mandatum-life-insurance-baltic-se-apvienosanos-ar-mates-kompaniju/

Papildu informācijai:
Baltijas darījumu vadītāja, Sanna Rajaniemi, sanna.rajaniemi@mandatumlife.fi, tālr. +358 050 424 6655


Similar articles