Mandatum Life finanšu rezultāti 2018. gada pirmajā ceturksnī

2018.gada janvārī–martā Mandatum Life finanšu rezultāti pirms nodokļu nomaksas ir pieauguši līdz 73 (54) miljoniem eiro. Ņemot vērā izmaiņas tirgus vērtībās, kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas samazinājās līdz 19 (85) miljoniem eiro. Atdeve no kapitāla veidoja 5,8% (24,3%). Izdevumu rādītāji pirmajā ceturksnī bija 7 (8) miljoni eiro, savukārt riska rezultāts – 5 (8) miljoni eiro. Mandatum Life parakstīto prēmiju vērtība 2018. gada pirmajā ceturksnī pieauga līdz 243 (229) miljoniem eiro.

Ņemot vērā tirgus vērtības, Mandatum Life investējamo aktīvu kopējā vērtība marta beigās bija 6 (6,6) miljardi eiro, neskaitot peļņu, kas gūta no tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm 6,9 (7,2) miljardi eiro. Mandatum Life investējamo aktīvu saistības ar garantēto ienesīgumu 2018. gada martā pēc tirgus vērtības bija 4,9 (5,2) miljardi eiro. Peļņa no ieguldījumu aktīviem pēc patiesās vērtības 2018. gada janvārī–martā veidoja 0,7% (2,6%). 2018. gada janvārī–martā ieguldījumu, kas sedz pārņemto portfeli, vērtība bija 1,1 (1,1) miljards eiro, savukārt peļņa no pārņemtā portfeļa ieguldījumu aktīviem pēc patiesās vērtības veidoja 0,7% (0,9%).

Mandatum Life kopējā tehnisko rezervju vērtība uz 2018. gada 31. martu bija 11,4 (11,6) miljardi eiro. Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves samazinājās līdz 6,9 (7,1) miljardiem eiro, ņemot vērā tehnisko rezervju aktīvu tirgus vērtības kritumu. Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves veidoja 61% (58%) no kopējām tehniskajām rezervēm. Pēc 2018. gada pirmā ceturkšņa tehnisko rezervju ar garantēto peļņu vērtība bija 4,5 (4,8) miljardi eiro. Apdrošināšanas portfeļu ar augstu tehnisko procentu likmi (4,5% un 3,5%) vērtība 2018. gada janvārī–martā samazinājās par 64 miljoniem eiro, veidojot 2,6 miljardus eiro.

Kopumā, reaģējot uz zemajām procentu likmēm, Mandatum Life ir nostiprinājusi savas tehniskās rezerves par 301 (325) miljoniem eiro. Minētie rādītāji neietver ar pārņemto portfeli saistītas pozīcijas. Diskonta likme 2018., 2019. un 2020. gadam ir 0,25%, savukārt 2021. gadam – 2,75%. Pārņemtā grupas pensijas apdrošināšanas portfeļa tehniskā procentu likme ir 0,50%. 2018. gada pirmajā ceturksnī tehniskās rezerves netika palielinātas.

Galvenie rādītāji 2018.gada janvārī-martā
Parakstītās prēmijas: 243 (229) miljoni eiro
Peļņa pirms nodokļu nomaksas: 73 (54) miljoni eiro
Atdeve no kapitāla: –5,8% (24.3%)
Maksātspējas rādītājs: 186% ar pārejas pasākumiem (12.2017.: 182%) un 135% bez pārejas pasākumiem (12.2017.: 127%)
Peļņa no ieguldījumiem: –0,7% (2,6%) un no pārņemtā portfeļa –0,7% (0,9%)
Vidējais darbinieku skaits: 530 (532)

Visi Mandatum Life finanšu rezultāti ir pieejami www.sampo.com/result

Papildu informācijai:
Petri Niemisvirta, Valdes priekšsēdētājs: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tālr. +358 10 516 7200
Jukka Kurki, Finanšu direktors: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tālr. +358 50 424 6630
Niina Riihelä, viceprezidente, Mārketinga un komunikāciju vadītāja, niina.riihela@mandatumlife.fi, tālr. +358 40 728 1548


Similar articles