Mandatum Life finanšu rezultāti 2018. gada pirmajā pusgadā

Mandatum Life grupas peļņa pirms nodokļu nomaksas 2018. gada janvārī-jūnijā bija 313 miljoni eiro (2017: 116 eiro). Rezultātos ietilpst 197 miljoni eiro, kas saistīti ar Danske Bank sadarbības līgumu.

Kopējie ienākumi pēc nodokļiem, ņemot vērā izmaiņas tirgus vērtībās, palielinājās līdz 185 (111) miljoniem eiro. Atdeve no kapitāla bija 25,9% (15,6%). Izdevumu rādītāji pirmajā pusgadā bija 13 (14) miljoni eiro, savukārt riska rezultāts – 10 (15) miljoni eiro. Pateicoties izcilam pārdošanas apjomam un klientu pieprasījumam, Mandatum Life parakstīto prēmiju vērtība 2018. gada pirmajā pusgadā palielinājās par 25 procentiem līdz 528 (423) miljoniem eiro.

Pēc tirgus vērtības Mandatum Life ieguldījumu aktīvi 2018. gada jūnija beigās sasniedza 6.1 (6.3) miljardu eiro, neskaitot peļņu 7.1 (7.1) miljardu  eiro apmērā, kas gūta no tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm. Mandatum Life investējamo aktīvu saistības ar garantēto ienesīgumu 2018. gada 30. jūnijā pēc tirgus vērtības bija 5,0 (5.2) miljardi eiro. Peļņa no ieguldījumu aktīviem pēc patiesās vērtības 2018. gada janvārī-jūnijā bija 0.4% (4.6%). 2018. gada janvārī–jūnijā ieguldījumu, kas sedz pārņemto portfeli, vērtība bija 1.1 (1.1) miljards eiro, savukārt peļņa no pārņemtā portfeļa ieguldījumu aktīviem pēc patiesās vērtības veidoja -0,5% (0,9%).

Mandatum Life kopējā tehnisko rezervju vērtība 2018. gada 30. jūnijā bija 11.5 (11.6)  miljardi eiro. Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves bija 7.1 (7.1) miljardi eiro. Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves veidoja 62% (61%) no kopējām tehniskajām rezervēm. Pēc 2018. gada pirmā pusgada tehnisko rezervju ar garantēto peļņu vērtība bija 4,4 (4,6) miljardi eiro. Apdrošināšanas portfeļu ar augstu tehnisko procentu likmi (4,5% un 3,5%) 2018. gada janvārī-jūnijā samazinājās par 118 miljoniem eiro līdz 2,5 miljardiem eiro.

Kopumā, ņemot vērā zemo procentu likmi, Mandatum Life ir nostiprinājusi tehniskās rezerves par 284 (325) miljoniem eiro. Minētie rādītāji neietver ar pārņemto portfeli saistītas pozīcijas. Diskonta likme 2018., 2019. un 2020. gadam ir 0,25%, savukārt 2021. gadam tika samazināta 2018. gada otrajā ceturksnī par 0,25% līdz 2,50%. Pārņemtā grupas pensijas apdrošināšanas portfeļa tehniskā procentu likme ir 0,50 procenti.

Galvenie rādītāji 2018.gada pirmajā pusgadā
Parakstītās prēmijas: 528 (423) miljoni eiro
Peļņa pirms nodokļu nomaksas: 313 (116) miljoni eiro
Atdeve no kapitāla: 25,9% (15,6)
Maksātspējas rādītājs: 194% ar pārejas pasākumiem (12/2017: 182%) un 145% bez pārejas pasākumiem (12/2017: 127)
Peļņa no ieguldījumiem: 0.4% (4.6) un no pārņemtā portfeļa -0.5% (0.9)
Vidējais darbinieku skaits: 529 (528)

Visi Mandatum Life finanšu rezultāti ir pieejami www.sampo.com/result

Papildu informācijai:
Petri Niemisvirta, Valdes priekšsēdētājs: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tālr. +358 10 516 7200
Jukka Kurki, Finanšu direktors: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tālr. +358 50 424 6630
Niina Riihelä, viceprezidente, Mārketinga un komunikācijas vadītāja, niina.riihela@mandatumlife.fi, tālr. +358 40 728 1548


Similar articles