Mandatum Life Global Sustainable Equity

Ieguldījumu portfeļa aktīvi tiek ieguldīti akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros visā pasaulē. Investīciju portfelis var izmantot fiksētā ienesīguma investīcijas tikai skaidras naudas aktīvu pārvaldei. Ar akcijām saistītu vērtspapīru īpatsvars var svārstīties no 75% līdz 125% no investīciju portfeļa kopējās vērtības.

Pamatinformācijas dokuments.

Investīciju portfeļa noteikumi