Mandatum Life 2017.gada 3.ceturkšņa rezultāti

Mandatum Life peļņa pirms nodokļu nomaksas laika periodā no 2017.gada janvāra līdz septembrim pieauga līdz EUR 180 miljoniem (157). Kopējie ienākumi, ņemot vērā tirgus vērtības, samazinājās līdz EUR 163 miljoniem (193). Pateicoties labiem rezultātiem un uzlabotai maksātspējas pozīcijai, Mandatum Life 2017.gada 25.septembrī iemaksāja EUR 150 miljonus papildu dividendēs Sampo plc.

Atdeve no kapitāla bija 15% (18). Izdevumu rādītāji bija EUR 21 miljons (17) un riska rādītājs bija EUR 21 miljons (15). Mandatum Life Grupas ienākumi no parakstītajām prēmijām bija EUR 630 miljoni (669) laika posmā no janvāra līdz septembrim.

Ņemot vērā tirgus vērtības, Mandatum Life Grupas investējamo aktīvu peļņa pēc nodokļu nomaksas, neskaitot peļņu, kas gūta no tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm EUR 6,9 miljardu (6,5) vērtībā, bija EUR 6,3 miljardi (6,6).  Mandatum Life investējamo aktīvu saistības ar garantēto ienesīgumu līdz 2017.gada 30.septembrim bija EUR 5,2 miljardi (5,4). Investīciju atdeve pēc tirgus vērtības laika posmā no janvāra līdz septembrim bija 5,7% (5,1). Pārņemtā grupas pensiju apdrošināšanas portfeļa investīciju vērtība bija EUR 1,1 miljards (1,2), un portfeļa investīciju atdeve laika posmā no janvāra līdz septembrim bija 1,8% (3,6).

Mandatum Life Grupas tehniskās rezerves septembra beigās bija EUR 11,5 miljardi (11,3). Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves pieauga līdz EUR 6,9 miljardiem (6,4),  kas bija 60% (56) no kopējām tehniskajām rezervēm. Tehniskās rezerves ar garantētu ienesīgumu samazinājās līdz EUR 4,6 miljardiem (4,8) laika posmā no 2017.gada janvāra līdz septembrim. Apdrošināšanas portfeļa atdeve ar augstu tehnisko procentu likmi (4,5 un 3,5%) samazinājās par EUR 170 miljoniem, nostabilizējoties pie EUR 2,7 miljardu atzīmes.

Mandatum Life ir nostiprinājusi tās tehniskās rezerves, kopā sasniedzot EUR 325 miljonus (273) kā atbildes reakcija zemo bāzes procentu likmju līmenim. Statistikā nav iekļauti pārņemtā grupas pensiju apdrošināšanas portfeļa rādītāji. 2017. gada 3.ceturksnī netika veiktas izmaiņas diskonta likmē, kā rezultātā EUR 33 miljoni tika izmantoti no tehniskajām rezervēm. Diskonta likme 2017., 2018., 2019. gadam ir 0, 25%, un 2020.gadam tā ir 1%. Pārņemtā grupas pensiju apdrošināšanas portfeļa diskonta likme ir 0,50%.

Mandatum Life maksātspējas pozīcija 2017.gadā ir augusi labvēlīgi. Septembra beigās, maksātspējas rādītājs bija 193% (160), ņemot vērā uzņēmuma pārmaiņu pasākumus, un 131% (102) bez šiem pārmaiņu pasākumiem.

Pamatrādītāji 2017.gadā laika posmā no janvāra līdz septembrim

Parakstītās prēmijas: €630 miljoni (669)
Peļņa pirms nodokļu nomaksas: €180 miljoni (157)
Atdeve no kapitāla: 15% (18)
Maksātspējas rādītājs: 193% (12/2016: 160)
Peļņa no ieguldījumiem: 5,7% (5,1) un no pārņemtā portfeļa 1,8% (3,6)
Vidējais darbinieku skaits: 526 (543)

Mandatum Life kopējie rezultāti ir pieejami: www.sampo.com/result

Papildu informācijai:
Petri Niemisvirta, Valdes priekšsēdētājs: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tālr.Nr. +358 10 516 7200
Jukka Kurki, Finanšu direktors: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tālr.Nr. +358 (0) 50 424 6630
Niina Riihelä, Mārketinga un komunikāciju vadītāja: niina.riihela@mandatumlife.fi, tālr.Nr. +358 (0) 40 728 1548


Similar articles