Mārketinga reģistrs

Datu pārzinis

Mandatum Life Insurance Company Limited (Mandatum Life) (Uzņēmuma reģ. Nr. 0641130-2)
Bulevardi 56
00120 Helsinki
Somija

Datu aizsardzības darbinieka kontaktinformācija

Mandatum Life Insurance Company Ltd.
Data Protection Officer Vesa Tupala
P.O. Box 627
FI-00101 HELSINKI
Finland
dpo@mandatumlife.fi

Baltijā varat sazināties ar Mandatum Life klientu apkalpošanas speciālistiem katrā valstī, vēršoties birojā saistībā ar datu aizsardzības jautājumiem.
Mandatum Life, Klientu apkalpošana Baltijas valstīs:

Viru väljak 2, Tallinna, tālr.: + +372 6 812 300, info@mandtaumlife.ee

Kronvalda bulvāris 3 – 3, Rīga, tālr.: +371 67503333, info@mandatumlife.lv

Saltoniškių g. 2, Viļņa, tālr.: +370 5 210 9390, info@mandatumlife.lt

Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

Personas datu apstrādes mērķis ir Mandatum Life apdrošināšanas un privātā kapitāla pārvaldes produktu un pakalpojumu tirdzniecība, citu Sampo grupā ietilpstošu uzņēmumu produktu un pakalpojumu tirdzniecība, tirdzniecības atļauju un aizliegumu pārvaldība, kā arī kontaktinformācijas pārvaldība.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Mandatum Life leģitīmo interešu izpilde (piemēram, klientu apmierinātības aptauju veikšana, pakalpojumu izstrāde un tiešā tirdzniecība esošajiem, bijušajiem un potenciālajiem klientiem) un atsevišķos gadījumos – klienta piekrišana.

Datu subjektu kategorijas

• Esošie Mandatum Life klienti
• Bijušie Mandatum Life klienti
• Potenciālie klienti
• Mandatum Life mājaslapas apmeklētāji

Datu izpaušana

Mēs esam tiesīgi izpaust personas datus citiem uzņēmumiem, balstoties uz datu subjektu piekrišanu.

Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas

Galvenokārt personas dati tiek glabāti un apstrādāti ES un EEZ robežās. Taču, ja dati tiek nodoti ārpus ES un EEZ robežām uz valstīm, kurām Eiropas Komisija nav izsniegusi lēmumu par datu aizsardzības atbilstību, mēs parūpēsimies par datu aizsardzību, piemēram, izmantojot Eiropas Komisijas apstiprinātus standarta līguma punktus. Sensitīvie dati netiek nodoti ārpus ES un EEZ robežām. Nodotie dati tiek apstrādāti tikai Mandatum Life vārdā.

Personas datu glabāšanas termiņš

Personu, kas ir saņēmušas apdrošināšanas piedāvājumu, dati tiek glabāti 5 gadus kopš piedāvājuma sagatavošanas. Citu potenciālo klientu datus glabājam ne ilgāk kā 3 gadus.

Personas datu kategorijas

Apstrādāto datu veids ir atkarīgs no tā, kurai personu vai klientu kategorijai jūs piederat.

 • Personas pamatdati
  • Piemēram, vārds un uzvārds, nodarbošanās, lietotā valoda, vecums, kontaktinformācija.
 • Mārketinga piekrišanas un atteikšanās
  • Piemēram, e-pasta paziņojumu abonēšana, izvēlētās intereses, ar klienta statusu saistītie ieguvumi.
 • Kontaktinformācija
  • Piemēram, elektroniskā sarakste.
 • Telefonsarunu ieraksti
  • Mandatum Life klientu apkalpošanas speciālistu veiktie telefonsarunu ieraksti (tikai Igaunijā).
 • Tīkla identificēšana
  • Piemēram, IP adrese.
 • Mājaslapu un e-pasta dati
  • Piemēram, mājaslapās pavadītais laiks, sesijas laikā apmeklētās mājaslapas, mājaslapa, no kuras lietotājs ir nonācis mūsu mājaslapās, kā arī Mandatum Life e-pasta ziņojumos atvērtās saites.

Datu subjektu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kuru apstrādi veic Mandatum Life, tiesības veikt datos izmaiņas un, ja tiek ievērotas visas prasības, tiesības datus dzēst, tiesības ierobežot vai atteikt personas datu apstrādi, kā arī tiesības nodot personas datus citām personām un tiesības iesniegt sūdzību apelācijas institūcijā. Lai uzzinātu vairāk par jūsu tiesībām un to izmantošanu, lūgums skatīt Mandatum Life Privātuma politiku.