Negatīvas procentu likmes sagrauž uzņēmuma naudu

Juhani Lehtonen

Negatīvās noguldījumu likmes rada arvien lielāku spiedienu uz uzņēmumiem, lai tie veiktu brīvo naudas līdzekļu racionālas investīcijas.

Somijā jau vairākas nedēļas ir notikušas publiskas debates par to, vai patērētājiem tiešām būtu jāmaksā par naudas iemaksu savā bankas kontā. Tomēr korporatīvajiem klientiem negatīvas procentu likmes jau ir ikdiena.

“Jau kādu laiku lielajiem klientiem par lieliem noguldījumiem bankās ir bijis  jāmaksā negatīvi procenti, kuru vērtība, protams, var mainīties atbilstoši attiecībām ar klientiem. Tieši šobrīd katram uzņēmumam vajadzētu pārbaudīt, cik daudz būs jāmaksā par saviem noguldījumiem,” saka Juhani Lehtonens, Mandatum Life fiksēta ienesīguma investīciju pārvaldes vadītājs.

“Liekas, ka negatīvo procentu likmju problēma tik drīz neizzudīs, tāpēc, ja nevēlaties zaudēt naudu, tā obligāti ir jāizpēta.”

Papildus maksājumiem par noguldījumu, bankas kontā esošās naudas vērtība samazinās inflācijas un uzņēmuma ikgadējo izmaksu pieauguma dēļ. Izmaksu pieauguma temps parasti ir 2–3% robežās.

“Pārrunās ar uzņēmumiem redzams, ka daudziem Somijas uzņēmumiem veicas samērā labi, un tie būtu gatavi veikt ieguldījumus, taču investīcijas ir atliktas nepastāvīgās globālās politikas un ekonomiskās situācijas dēļ. Tātad uzņēmumu naudas līdzekļi ir diezgan atbalstoši, un investīciju lēmumi joprojām tiek pieņemti uzmanīgi,” saka Lehtonens.

“Ne vienmēr ir īstais laiks investēt, taču turēt naudu bankas kontā joprojām nav vērts.”

Uzņēmumu vadītājiem un uzņēmējiem ieteicams apsvērt, kāda viņu gadījumā ir pareizā attiecība starp operatīvajam biznesam nepieciešamajiem īstermiņa un nedaudz ilgāka termiņa naudas līdzekļiem. Risinājumu un ieguldāmo līdzekļu diversifikāciju nepieciešams izvērtēt atbilstoši savām vajadzībām.

“Liekas, ka negatīvo procentu likmju problēma tik drīz neizzudīs, tāpēc, ja nevēlaties zaudēt naudu, tā obligāti ir jāizpēta.”

Kad uzņēmums veic savu brīvo naudas līdzekļu ieguldījumu, galvenais mērķis parasti ir iegūt mērenu un izmaksu pieaugumu kompensējošu peļņu bez būtiska riska zaudēt naudu. Bieži vien vismaz daļa līdzekļu ir jāiegulda tādā veidā, lai vajadzības gadījumā nauda būtu ātri pieejama izmantošanai.

Apdrošināšanas līgums ir labs veids uzņēmuma naudas līdzekļu pārvaldīšanai. No uzņēmuma naudas līdzekļiem tiek noteikta nepieciešamā rezerve turpmāko izdevumu segšanai un pārējā nauda tiek droši ieguldīta apdrošināšanas līgumā. Ieguldījumu objektus apdrošināšanas līgumā var izvēlēties elastīgi un mainīt bez jebkādām izmaksām vai grāmatvedības prasībām.

Ieguldītie līdzekļi vienmēr ir pieejami uzņēmuma investīcijām vai citiem izmantošanas mērķiem.

Produkts ar fiksētu ienesīgumu ir piemērots daudzu uzņēmumu vajadzībām

Ieguldījumu procentu likmes ir labi piemērotas uzņēmuma investīciju vajadzībām, jo procentu ienākumi salīdzinājumā ar akcijām ir ar zemāku risku un parasti ar mazākām vērtības svārstībām.

“Daudziem uzņēmumiem labs risinājums ir īstermiņa un vidēja termiņa procentu likmju apvienojums. To sadalījumu var apsvērt atbilstoši situācijai uzņēmumā. Piemēram, Mandatum Life portfeļi ar fiksētu ienesīgumu ir labi produkti, kas tiek rūpīgi diversificēti,” raksturo Lehtonens.

“Atšķirībā no daudziem fiksēta ienesīguma fondiem, arī Mandatum Life fiksētu ienākumu portfelis aktīvi pārvalda savu ieguldījumu procentu likmju risku. Pašreizējā ārkārtīgi zemo procentu likmju vidē tam ir īpaša priekšrocība: laikā, kad pieaug procentu likmes, ienākumu var uzlabot, aktīvi pārvaldot procentu likmju risku.”

Pašlaik fiksētā ienesīguma portfelis iegulda galvenokārt korporatīvajos aizdevumos, valsts obligāciju tagad ir tikai neliels daudzums. Tieši šobrīd mūs interesē Ziemeļvalstu korporatīvie aizdevumi.

“Kad Somijas mazie un vidējie uzņēmumi vai uzņēmēji dodas veikt ieguldījumus, bieži vien ir interese ieguldīt citos uzņēmumos. Rūpīga uzņēmumu darbības analīze palīdz pārliecināties par to, vai izvēlētie korporatīvie aizdevumi ir labi investīciju objekti. Pašlaik īpaši interesanti uzņēmumu aizdevumi ir atrodami Ziemeļvalstīs,” norāda Lehtonens.

Ieguldot korporatīvajos aizdevumos, ir svarīgi rūpīgi iepazīt uzņēmumus. Šeit galvenā loma ir lielo ieguldītāju kontaktiem.

“Uzņēmumam Mandatum Life kā daļai no Sampo grupas ir stabilas pozīcijas Ziemeļvalstu korporatīvo obligāciju tirgū. Ja konkrēti, tad ieguvumi ir redzami piemēram, kā piekļuve iepriekšējai ieguldījumu izpētei (pre-sounding), kur galvenie aizdevuma nosacījumi tiek izskatīti pirms korporatīvā aizdevuma izsniegšanas. Tas ļauj vairāk laika veltīt ieguldījumu objekta novērtēšanai pirms pieņemt lēmumu par ieguldījuma veikšanu,” saka Lehtonens.

 


Similar articles