Nodokļu atvieglojumi

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis

Uzkrājošā apdrošināšana ir ne tikai iespēja izdevīgi ieguldīt savus brīvos naudas līdzekļus, bet arī saņemt no valsts iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus. Ar nodokli netiek aplikti tie ienākumi, kuri tiek novirzīti apdrošināšanas prēmiju maksājumiem.

Nodoklis 20% apmērā tiek atmaksāts par apdrošināšanas līgumā veiktajām iemaksām par summu, kas nepārsniedz 10% no bruto ienākumiem attiecīgajā taksācijas gadā, bet ne vairāk kā 4 tūkstoši eiro.

Līguma termiņa beigās, saņemot uzkrātos līdzekļus, iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20% apmērā no šīs summas nav jāmaksā. Tiek aprēķināts tikai kapitāla (kas nav kapitāla pieaugums) nodoklis 20% apmērā no gūtajiem ienākumiem. To aprēķina kā starpību starp līguma termiņa laikā izdarīto iemaksu kopsummu un saņemto uzkrājumu.

Iespēja, papildus ieguldījumu atdevei, saņemt arī 20% no samaksātajām apdrošināšanas prēmijām padara uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu par vienu no vislabāk pelnošajiem ieguldījumu veidiem, pat tad, ja tiek izmantoti tikai ļoti piesardzīgi investīciju risinājumi.

Nosacījumi nodokļu atvieglojumu saņemšanai:

  • Līguma termiņam jābūt vismaz 10 gadi;
  • Lai saņemtu nodokļu atvieglojumus par turpmākajiem gadiem pēc līguma 10 gadu termiņa, no apdrošināšanas līguma nevar veikt daļēju uzkrājuma izmaksu;
  • Apdrošināšanas līguma slēdzējam (apdrošinājuma ņēmējam) un apdrošinātajam ir jābūt vienai un tai pašai personai.

Nodokļu atvieglojumu saņemšanas kārtība:

  • Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija, tajā norādot aizvadītajā gadā gūtos ienākumus un veiktās iemaksas savā uzkrājošās apdrošināšanas līgumā;
  • Deklarācijai nav jāpievieno nekādi maksājumus apliecinoši dokumenti, jo informāciju par veiktajām iemaksām Mandatum Life centralizēti nosūtīs VID;
  • Pēc Gada deklarācijas iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienests veiks nodokļu atvieglojumu aprēķinu un pārskaitīs naudu uz norādīto bankas kontu likumdošanā noteiktajā termiņā.

Kapitāla pieauguma nodoklis

Uzkrājošās apdrošināšanas līgumiem tiek piemērots nodoklis par ienākumiem no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums. Ienākums no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums, būtībā ir procentu ienākumi no veiktajiem ieguldījumiem un tos aprēķina kā starpību starp veikto ieguldījumu un saņemto izmaksu.

Neatkarīgi no izvēlētajiem finanšu instrumentiem, nodokļa likme no gūtā ienākuma ir 20%. To ieturēšanu izmaksas brīdī administrē Mandatum Life.

Piemērs. Tu esi noslēdzis līgumu uz 10 gadiem ar ikmēneša iemaksām 50 eiro jeb 6000 eiro visā periodā kopā. Uzkrājums termiņa beigās ir 6499.06 eiro.
Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu līguma termiņa beigās Mandatum Life Tavā vārdā ieturēs 20% (EUR 99.81) no kapitāla pieauguma: (6499.06-6000) * 20% = 99.81.

Vienlaicīgi Mandatum Life nosūtīs Tev paziņojumu par nodokļa nomaksu.

Izdarot izmaiņas ieguldījumu portfelī, līguma darbības laikā, kapitāla pieauguma nodoklis no veiktajām transakcijām nav jāmaksā.

Lai iegūtu vairāk informācijas par nodokļu atvieglojumiem, lūdzu, sazinies ar mums.