Risinājumi uzņēmumiem

Darbinieki ir viena no lielākajām uzņēmuma vērtībām, nodrošinot stingru pamatu un nākotnes perspektīvas. Atrast labus darbiniekus kļūst arvien grūtāk, tāpēc tiek meklēti veidi, kā motivēt darbiniekus, paaugstināt  viņu lojalitāti uzņēmumam un nodrošināt papildu sociālās garantijas. Ir vairākkārt izmēģināti īstermiņa motivēšanas pasākumi, tādi kā algas paaugstināšana, uzņēmuma automašīna, atlaižu kartes, u.c., bet nestrādā?

Ja jums ir svarīga uzņēmuma stabilitāte un darbinieku labklājība, uzkrājuma veidošana darbiniekiem ar apdrošināšanas segumu ir labs risinājums, lai noturētu svarīgos darbiniekus, racionāli izlietotu uzņēmuma finanšu līdzekļus un uzlabotu pievilcīga darba devēja tēlu.

Pakalpojumi

 • Dzīvības apdrošināšana
 • Kritisko slimību papildapdrošināšana
 • Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana
 • Uzkrājumi darbiniekam
 • Uzņēmuma brīvo līdzekļu ieguldījums
 • Uzņēmēja saistību apdrošināšana


Darba devēja ieguvums:

 • Darbinieku lojalitātes stiprināšana – iespēja savā uzņēmumā noturēt un motivēt vērtīgākos darbiniekus
 • Izmaksu samazināšana – iespēja ietaupīt resursus, kas saistīti ar jaunu darbinieku piesaisti un apmācību.
 • Nodokļu atvieglojumi – uzņēmuma iemaksātajām apdrošināšanas prēmijām uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumā netiek piemērots sociālais nodoklis atvieglojumi.
 • Sociālā atbildība – rūpes par darbinieku un viņu ģimeņu finansiālo drošību situācijās, kad notiek neparedzamais.

Darbinieka ieguvumi:

 • Finansiālais ieguvums – darbinieks saņem darba devēja veidotu uzkrājumu.
 • Drošības garants – apdrošināšanas gadījumā izmaksājamā atlīdzība sniegs finansiālu atbalstu slimību, traumu, invaliditātes gadījumā.
 • Rūpes par tuviniekiem – ģimene saņems uzkrātos līdzekļus, darbinieka nāves gadījumā.

Ja darbinieks lauž darba līgumu ātrāk nekā esat vienojušies:
– uzkrāto summu var izmaksāt darbiniekam, kā pateicību par nostrādāto laiku uzņēmumā;
– uzkrāto summu varat izlietot jauna darbinieka pieņemšanai darbā, respektīvi, to atgūsiet savā uzņēmuma kontā;
– uzkāto summu var sadalīt starp citiem darbiniekiem.