Smaga slimība samazina vienatnē dzīvojoša cilvēka iztiku

kritiskās2_balkoni

Saskaroties ar nopietnu slimību, dzīves apstākļi vienatnē dzīvojošajam strauji pasliktinās. Sarežģītajai situācijai var sagatavoties, lai spēka pietiktu  visam atveseļošanās laikam.

Kad saslimst vienatnē dzīvojošs cilvēks, viņa finansēm tas ir smagāks trieciens nekā finansēm, ko veido divi strādājošie. Saskaroties ar ilgstošu slimību valsts sākotnēji apmaksā darba nespējas lapu, vēlāk piešķir invaliditātes pabalstu un invaliditātes pensiju. Darba nespējas lapu un invaliditātes pensiju aprēķina no nopelnītajiem ienākumiem un darba stāža.

Tātad vienatnē dzīvojošs darbinieks var zaudēt 30 līdz 60 procentus no saviem ienākumiem, un blakus nav neviena partnera, kurš palīdzētu sabalansēt zaudējumus. Ja slimais cilvēks dzīvo vienā mājsaimniecībā ar citu personu, kuras ienākumu līmenis ir līdzīgs, relatīvais ienākumu kritums kādam no personām saslimstot, ir mazāks nekā vienatnē dzīvojošai personai.

 “Ienākumu zaudēšana ilgstošas slimības dēļ ir nopietna problēma vienatnē dzīvojošam cilvēkam.”

Mājokļa izmaksas veido 20-50% no cilvēka bruto ienākumiem, ko papildina tādi neizbēgami izdevumi kā maksājumi par elektrību, telefonu un ūdeni. Ienākumu zaudēšana ilgstošas slimības dēļ ir nopietna problēma vienatnē dzīvojošiem cilvēkiem.

Ja izdevumu daļu papildina arī patēriņa kredīts, mājokļa hipotēka un aizņēmums automašīnai, ienākumu zaudēšanas gadījumā nepieciešams pārskatīt un vienoties par maksājuma nosacījumiem ar bankām un kredītiestādēm. Tas parasti nav primārais par ko domā cilvēks, kuru piemeklējusi slimība, it īpaši, ja aprūpes un medicīniskie izdevumi jau tāpat apgrūtina novājināto finansiālo stāvokli.

Kā var sagatavoties slimībai?

Kad slimība ilgusi vairāk nekā 52 nedēļas, slimības pabalsta izmaksas beidzas. Slimībai turpinoties, tiek saņemta invaliditātes pensija. Neatkarīgi no pabalsta veida, slimojošās personas ienākumi nokritīsies zemāk par pusi no ierakstās darba samaksas.

Kā vienatnē dzīvojošs cilvēks var sagatavoties nopietnai slimībai, kas skar katru piekto Latvijas iedzīvotāju pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas?

Viena no iespējām ir uzkrājumu veidošana un ieguldīšana. Otra iespēja ir kritisko slimību apdrošināšana. Tā dod tiesības saņemt vienreizēju kompensāciju, kura netiek aplikta ar nodokli. Lai to saņemtu  jāiesniedz dokuments, kurā norādīta slimības diagnoze vai informācija par veiktu operāciju. Kompensācija tiek izmaksāta par šādām slimībām un operācijām: vēzis, miokarda infarkts, insults, nieru mazspēja, multiplā skleroze, koronāro artēriju šuntēšana un orgānu vai kaulu smadzeņu transplantācija.

Vienreizējas kompensācijas izmaksa nodrošina pacienta drošību iztikas līdzekļu zaudēšanas gadījumā un spēju koncentrēties uz atveseļošanos. Piemēram, slimam cilvēkam nav jādomā par īpašuma pārdošanu vai par to, kādi nodokļi vai zaudējumi radīsies pēc vērtspapīru pārdošanas. Tad spēkus var novirzīt uz svarīgākām, ar atveseļošanos saistītām lietām.

 


Similar articles