Tirdzniecības sarunas pārbauda investoru nervus

 

Šī gada pirmajos mēnešos centrālo banku īstenotā monetārā politika ar lielāku stimulējošo iedarbību bija nozīmīgāka nekā panīkušais ekonomikas pieaugums, pozitīvi ietekmējot situāciju akciju un fiksēta ienesīguma tirgū. Akciju cenu celšanos stimulēja arī augstāka ASV uzņēmumu peļņa, nekā bija plānots. Tomēr maija sākumā eskalējušās ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunas ir radījušas nestabilitāti, paaugstinot cenu nepastāvību ieguldījumu tirgos. Pēkšņā virziena maiņa var izraisīt satraukumu investoros, kuri gada sākumā bija pieraduši pie stabilas izaugsmes. Taču pacietīgiem investoriem satraukumam nav pamata, jo ekonomikas izaugsmes komponenti nav skarti.

Galvenais tirgus dzinējspēks joprojām ir centrālo banku īstenotā monetārā politika

Ne tik stingrā pieeja, ko centrālās bankas piekopa attiecībā uz savām monetārajām politikām, 2019. gada sākumā bija galvenais ieguldījumu tirgus dzinējspēks. Centrālo banku panāktais procentu likmju, t. i., naudas vērtības, samazinājums pozitīvi ietekmē visu aktīvu klašu peļņas attīstību.  ASV centrālā banka septembrī pārtrauks savas bilances mazināšanu. Praksē tas nozīmēs pieprasījuma palielinājumu pēc obligācijām un spiedienu uz procentu likmju mazināšanos. Eiropas Centrālā banka saglabās savu galveno procentu likmi nemainīgu vismaz līdz gada beigām. Šķiet, savu ietekmi uz ekonomiku rada arī janvārī Ķīnas izziņotie stimulējošie papildpasākumi, jo, cita starpā, pozitīvas tendences rāda uzņēmumu noskaņojuma indekss un rūpnieciskās ražošanas apjomi.

Ja ne tik stingrā pieeja monetārajai politikai tiks turpināta, ieguldījumu tirgum tiks nodrošināta labvēlīga vide arī tad, ja globālās ekonomikas izaugsmes rādītāji nedaudz pazemināsies. Tomēr vienlaikus ASV Centrālajai bankai joprojām ir jāuzmana augošais inflācijas līmenis. ASV bezdarba līmenis ir ļoti zems, kas palielina algu inflācijas spiedienu. Mūsu skatījumā galvenais risks ir atkārtota federālās valdības retorikas ierobežošana saistībā ar inflācijas prognozēm. Tomēr Federālā rezervju sistēma šopavasar vairākas reizes ir likusi saprast, ka inflācijas palielināšanās to sevišķi neuztrauc. Maz ticams, ka Federālā rezervju sistēma tuvākajos mēnešos mainīs savu nostāju šajā jautājumā. Arī ECB nav pakļauta spiedienam attiecībā uz procentu likmju celšanu, jo gan faktiskie, gan prognozētie inflācijas rādītāji turpina mazināties.

Tirdzniecības sarunas uzņem lielākus apgriezienus

Maija sākumā tirdzniecības sarunas uzņēma lielākus apgriezienus, kad prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka ASV paaugstinās muitas tarifus Ķīnas precēm. Sākotnēji bija iecerēts tarifus celt marta sākumā, bet, tā kā tirdzniecības sarunas bija procesā, ASV nolēma tarifu paaugstināšanu atlikt. Galvenais strīdīgais jautājums droši vien ir saistīts ar ASV tehnoloģiju uzņēmumu piekļuvi Ķīnas tirgum un nemateriālo tiesību aizsardzību Ķīnā. Saskaņā ar ASV sniegtajiem datiem pēdējā laika notikumi ir saistīti ar Ķīnas vēlmi darījuma ietvaros veikt atkārtotas sarunas par jautājumiem saistībā ar nemateriālo tiesību aizsardzību.

Patlaban tirgos valda cerība, ka tirdzniecības sarunas noslēgsies ar nolīgumu, bet pats sarunu process būs ilgāks nekā plānots. Tirdzniecības nolīguma noslēgšana joprojām ir abu pušu interesēs: Tramps vēlas būt tas, kurš ir noslēdzis darījumu, bet Ķīnas ekonomikai ir nepieciešams ASV eksporta tirgus. Tomēr sarunu situācija ir kļuvusi labvēlīgāka Ķīnai. Ķīnas ekonomikas izaugsme nešķiet tik satraucoša kā ap gadumiju, tas nozīmē, ka tai ir lielāka rīcības brīvība attiecībā uz sarunu grafiku. No otras puses, Tramps visticamāk vēlas uzspodrināt spalvas pirms prezidenta vēlēšanām un varētu būt spiests piekāpties, lai paātrinātu sarunu gaitu.

ASV uzņēmumu peļņa pārsniedz prognozēto, Eiropā atbilstoši prognozēm

Gada sākumā izmaiņas centrālo banku monetārajā politikā nodrošināja akciju cenu noturību. Uzņēmumu peļņas prognožu pārskatīšana ir izlīdzināta (1. attēls), un šobrīd peļņas palielinājuma prognozes ir veiktas atbilstošāk realitātei. ASV uzņēmumu 1. ceturkšņa peļņa pārsniedza iepriekš prognozētos rādītājus. Pirms attiecīgā pārskata perioda tika prognozēts, ka peļņa saglabāsies iepriekšējā līmenī, bet šobrīd, kad vairākums uzņēmumu ir publicējuši informāciju par gūto peļņu, ir paredzams, ka vidējais peļņas pieauguma rādītājs būs ap četriem procentiem. Līdz šim publiskotie Eiropas uzņēmumu pārskati liecina, ka peļņas pieaugums atbilstoši tirgus prognozēm ir aptuveni četri procenti.

1. attēls Globālo vērtspapīru tirgu vispārējais stāvoklis un globālo peļņas rādītāju prognožu izmaiņas 2008–2019 (Avots: Bloomberg)

1. attēls Globālo vērtspapīru tirgu vispārējais stāvoklis un globālo peļņas rādītāju prognožu izmaiņas 2008–2019 (Avots: Bloomberg)

Akciju ieguldījumus mēs uzturam neitrālā līmenī. Centrālo banku politikas ir akcijām labvēlīgas, un prognozes par peļņas palielinājumu ir pieticīgākas. Riska faktori iekļauj stingrāku centrālo banku politiku noteikšanu un dažādu veidu politiskos satricinājumus. Aprīlī uz brīdi palielinājām Ķīnas akciju īpatsvaru un samazinājām jaunattīstības valstu akciju apjomu, uzturot jaunattīstības valstu tirgus akciju īpatsvaru neitrālā līmenī. Tomēr mēs ieguldījumu pārdevām pēc Ķīnas un ASV tirdzniecības sarunu neveiksmes maija sākumā. Ķīnas akciju tirgus ir pievilcīgs ilgtermiņā, pateicoties tā lētajam novērtējumam un pakāpeniskajai atvēršanai. Pasaulē vadošais indeksu noteikšanas uzņēmums MSCI pakāpeniski palielinās Ķīnas vietējo tirgu nozīmi tās piešķirtajos indeksos un ir paredzams, ka tas tuvāko gadu laikā palielinās pieprasījumu pēc vietējā tirgus akcijām. Tomēr tirdzniecības politika rada neskaidrības, un mēs turpināsim cieši vērot tirdzniecības sarunu attīstību.

Fokuss uz korporatīvajām obligācijām fiksēta ienesīguma ieguldījumos; fiksēta ienesīguma ieguldījumu vietā mēs dodam priekšroku alternatīvajiem ieguldījumiem

Fiksēta ienesīguma ieguldījumos galvenais izaicinājums joprojām ir nulles procentu likmes eirozonā. Ņemot vērā zemo atdeves līmeni, mēs izteikti samazinājām Eiropas valdības obligācijas.  Fiksēta ienesīguma ieguldījumu procentu likmju risks, ko izsaka ar ilgumu, ir piezemētāks nekā tirgus indekss.

Aprīlī un maijā esam palielinājuši kontinentālās Eiropas korporatīvo obligāciju īpatsvaru un samazinājuši ASV augsta riska un augsta ienesīguma obligāciju apjomu. Ņemot vērā valūtas riska mazināšanas izmaksas, kontinentālajā Eiropā korporatīvo obligāciju peļņas līmenis ir gana pievilcīgs, salīdzinot ar ASV. Vēsturiski investoriem par ASV obligācijām maksātā kredītriska prēmija ir bijusi nedaudz augstāka nekā eirozonā, ko, cita starpā, nodrošināja tirgus sektors un kredītreitingu sadalījums. Gada sākumā situācija mainījās par labu Eiropai. Eiropā sevišķi pozitīvi izceļas Ziemeļvalstu tirgus (2. attēls). Tādēļ fiksēta ienesīguma ieguldījumu jomā galvenā uzmanība joprojām tiek pievērsta Ziemeļvalstu korporatīvajām obligācijām.

2. attēls Eiro un dolāru augsta ienesīguma korporatīvo obligāciju ienesīgums un Mandatum Life Nordic High Yield ieguldījumu portfeļa stratēģija 2010–2019 (Avots: Bloomberg, Mandatum Life)

2. attēls Eiro un dolāru augsta ienesīguma korporatīvo obligāciju ienesīgums un Mandatum Life Nordic High Yield ieguldījumu portfeļa stratēģija 2010–2019 (Avots: Bloomberg, Mandatum Life)

Līdz ar ASV augsta ienesīguma vērtspapīriem esam samazinājuši arī jaunattīstības tirgu obligāciju apjomu. 2018. gadā pakāpeniski uzsākām palielināt jaunattīstības tirgu obligāciju apjomu, sekojot straujam vietējo valūtu vērtības kritumam vasarā. Ziemā un pavasarī ieguldījumu vērtību pozitīvi ietekmēja vietējo valūtu novērtējums, procentu likmju samazinājums un kredītriska prēmiju samazinājums. Tādēļ kopš februāra esam pakāpeniski mazinājuši ieguldījumus. Pēc nesenajiem samazinājumiem jaunattīstību tirgu obligācijas ir izdevīgāks ieguldījumu mērķis nekā citas.

Lai arī procentu likme ir zema, joprojām dodam priekšroku alternatīvajiem ieguldījumiem, kur ieguldītāju prognozētā peļņa ir lielāka, pateicoties ieguldījumu ierobežotajai likviditātei. Alternatīvajos ieguldījumos mēs vērtējam tiešos aizdevumus uzņēmumiem un nekustamā īpašuma attīstības projektus. Esam selektīvi veikuši jaunus kapitālieguldījumus.


Similar articles