Tirgus apskats: Akcijas ir kļuvušas ievērojami lētākas

Oktobra vidū tika novērota ievērojama lejupvērsta korekcija praktiski visos pasaules lielākajos akciju tirgos. Nelielā ekonomiskās izaugsmes mazināšanās, tirdzniecības plūsmu rimšanās un nedrošība, ko izraisīja tirdzniecības karš, ir veicinājušas pārdošanas spiediena rašanos akciju tirgos.

Kopumā 3. ceturkšņa peļņas sezona ASV deva cerētos rezultātus; peļņas pieaugums ir aptuveni 20%, kas joprojām ir ļoti labs rādītājs. Eiropā, Ķīnā un jaunattīstības tirgos akcijām, kas parasti ir jutīgas pret ekonomiskajiem cikliem, šogad ir vērojama vāja attīstība un daudzu akciju cenas ir būtiski mazinājušās. Pieņemot, ka pasaules ekonomika nepiedzīvos lejupslīdi un peļņas pieauguma apstākļi būtiski nepasliktināsies, daudzos akciju tirgos acīmredzami notiek izpārdošana. Par ieguldījumu izvietojumu mūsu Alokāciju produktos pašreizējā situācijā, lasiet mūsu Alokāciju ieskatā.

Augšupvērstais spiediens uz ilgtermiņa zema riska valsts obligācijām eirozonā ir rimies un arī ASV ir nedaudz mazinājies. Pēdējās nedēļās lielāko centrālo banku monetārā politika nav sagādājusi nekādus pārsteigumus. ASV Federālā rezervju sistēma turpina savu gaitu ar procentu likmju kāpumu, un mēs paredzam, ka banka lems par 3% bāzes likmi šajā likmes kāpuma ciklā. Savukārt Eiropā ECB gada noslēgumā plāno pabeigt neto iepirkumus obligāciju tirgos un pāriet tikai uz reinvestīcijām, kad bilancē pienāks obligāciju beigu termiņš. Līdz šim ECB nav sniegusi komentārus par reinvestīciju īpatsvariem (ilgtermiņa pret īstermiņa obligāciju sadalījumā). Šādu pavērsienu ir veiksmīgi izmantojusi, piemēram, Federālā rezervju sistēma, kad ASV bija spiesta kārtējo reizi aktivizēt savu ekonomiku pēc tās neto iepirkumiem. Pirmais ECB noteiktais procentu likmju kāpums ir sagaidāms 2019. gada septembrī vai oktobrī, tas nozīmē, ka īstermiņa Euribor likmes varētu saglabāties negatīvas turpmākajos mēnešos.

Vispārīgi runājot, eiro banku sistēma joprojām piedzīvo būtiski pārmērīgu likviditāti. Ir pieejams ļoti daudz naudas. Saskaņā ar mūsu prognozēm Zviedrijā pirmais procentu likmju kāpums ir sagaidāms šī gada decembrī, bet Norvēģija jau ir veikusi pirmo kāpumu šajā ciklā. Raugoties uz lielākajām centrālajām bankām, tikai Japāna atpaliek no ECB attiecībā uz procentu likmju kāpumu. Pašlaik fiksēta ienesīguma ieguldījumu ietvaros mēs dodam priekšroku mainīgās likmes korporatīvajām obligācijām un, vispārīgi runājot, proaktīvai pieejai procentu likmju riska pārvaldībai.

ASV akciju tirgi septembra beigās sasniedza visu laiku augstāko rādītāju, bet oktobra vidū piedzīvoja pirmo lielo korekciju kopš šī gada janvārafebruāra. Pieaugot pārdošanas spiedienam, šī gada akciju peļņa ASV samazinājās par apmēram pusi. Pašlaik noris peļņas sezona, un uzņēmumu ienākumi ASV ir ļoti pozitīvā līmenī. Salīdzinājumā pret gadu iepriekš, ir sagaidāms, ka peļņas pieaugums noslēgsies aptuveni 20% robežās. Tomēr uzņēmumi savos komentāros ir bijuši piezemēti un piesardzīgi runājuši par tirdzniecības karu. Nākamgad S&P 500 uzņēmumiem tiek prognozēts 10,5% peļņas pieaugums. Eiropā ir izteikti vairāki brīdinājumi par peļņu un komentāri ir bijuši vēl piesardzīgāki nekā ASV. Stoxx 600 uzņēmumiem nākamgad tiek prognozēts 9,2% peļņas pieaugums, kas visticamāk tiks nedaudz koriģēts uz leju 3. ceturkšņa peļņas sezonas gaitā.

Paredzamais peļņas pieaugums jaunattīstības tirgus valstīm nākamgad tiek prognozēts joprojām 11,8% apmērā, un tas ir diezgan augsts rādītājs. Ķīnas izaugsmes prognozes sāk rimties, un procentu likmju līmeņi jaunattīstības tirgus valstīs pieaug, lai risinātu valūtas vērtības krišanos. ASV galvenā tirdzniecības kara fronte ir Ķīna, un diemžēl šajā jomā nav saskatāms ātrs risinājums. Protekcionisma pasākumi kavē un palēnina globālās tirdzniecības plūsmas un ietekme jau ir vērojama plašākā mērogā. Uzņēmumu investīciju apetīte parasti ir viens no labākajiem indikatoriem – pamatojoties uz peļņas komentāriem, pašlaik tā nedaudz mazinās. Tomēr pašreizējais izaugsmes rādītājs 3,6% liecina, ka globālā ekonomiskā izaugsme ir labā formā.

Tirgus apskata izvilkums latviešu valodā
Tigus apskats angļu valodā

 


Similar articles