Tirgus apskats: Tirdzniecības karš ar monetārās politikas aizsardzību – akcijām neliels kritums

 

Uzticības indeksi, kas prognozē ekonomisko aktivitāti, maijā atkal ir samazinājušies, un uzņēmumu peļņas prognozes tiek atkal pārskatītas ar lejupslīdes tendenci. Šī iemesla dēļ tirgus apskatā ievērojam lielāku piesardzību, un akcijām tagad ir neliels kritums. Viens no faktoriem, kas mazina uzticēšanos ekonomikas attīstībai, ir ASV un Ķīnas tirdzniecības kara saasināšanās.

Tirdzniecības sarunas iesaldētas un jaunie muitas nodokļi darbībā

Tirdzniecības kara beigu rezultāts ir kļuvis arvien neskaidrāks pēc ASV fokusēšanās uz jaunām darbībām, kas rada šķēršļus amerikāņu uzņēmumiem, kuri tirgojas ar Ķīnas tīkla kompāniju Huawei. Maijā abas puses ir paaugstinājušas muitas nodokļus darījuma partneru importētajām precēm. Pārdošanas apjomi nepārprotami samazinās (1. attēls). Turklāt Ķīna ir paziņojusi, ka tā apsver iespēju ierobežot, piemēram, reto metālu eksportu uz ASV. Ķīna iegūst apmēram 80% reto metālu, ko izmanto galvenokārt elektriskajās automašīnās, vēja ģeneratoru turbīnās, lāzeriekārtās un citos elektronikas izstrādājumos. Tāpēc ASV būtu grūti īsā laika periodā aizstāt Ķīnas ražotās preces. Savukārt ASV apsver iespēju ierobežot Ķīnas uzņēmumiem piekļuvi Volstrītai. Pēdējo gadu laikā Volstrīta ir bijusi nozīmīgs finansējuma avots Ķīnas uzņēmumiem.

1.attēls

Pavājinātās situācijas dēļ sarunu procesa ilgums ir zem jautājuma zīmes. Tomēr, ņemot vērā abu valstu savstarpējo ekonomisko atkarību, abām pusēm ir interese atgriezties pie sarunu galda. Prezidents Tramps visticamāk vēlēsies noslēgt līgumu pirms ASV prezidenta priekšvēlēšanu kampaņas sākuma.

Pirmais piemērotākais laiks, lai uzlabotu dialogu, ir G20 sanāksme Osakā jūnija pēdējā nedēļā. Tomēr varbūtība, ka līgumu izdosies parakstīt īsā laika periodā, ir neliela. Ķīnā attieksme ir kļuvusi daudz stingrāka, tāpēc kompromisa panākšana sarunu laikā, „nezaudējot savu seju”, ir kļuvusi vēl sarežģītāka.

Ieilgušās situācijas turpināšanās, nenoteiktība starptautiskās tirdzniecības noteikumos un piegādes ķēžu funkcionēšanā nepārprotami negatīvi ietekmē uzņēmumu spēju gūt peļņu. Tas jau ir redzams ekonomiskās aktivitātes un uzņēmumu peļņas prognozēs, kas maijā tika pārskatītas atkal virzienā uz leju. Savukārt peļņas prognozes samazināšanās vājina akciju tirgus perspektīvas.

Ilgākā laika posmā tirdzniecības noteikumu neskaidrības radītais izmaksu pieaugums palielina patēriņa cenas. Muitas nodokļi palielina importēto preču patēriņa cenas tiešā veidā, bet arī izmaiņu veikšana uzņēmumu piegādes ķēdēs, lai izvairītos no muitas, ir dārga un prasa laiku. Nenoteiktība attiecībā uz izmaiņām tirdzniecības politikā samazina uzņēmumu vēlmi veikt investīcijas un algot darbaspēku.

Ķīna jau tagad ir sarežģītā situācijā attiecībā uz patēriņa cenu pieaugumu. Āfrikas cūku mēris ir izplatījies gandrīz visā valstī, un tā ietekme uz gaļas ražošanu ir bijusi katastrofāla. Pārtikas produktu sadārdzinājums aprīlī sasniedza vairāk nekā 5% gada griezumā, bet cūkgaļas cenas gada laikā palielinājās gandrīz par 15%. Spiediens palielināt pārtikas produktu importu jau tagad palielinās.

Tādējādi abas puses ir ieinteresētas rast risinājumu tirdzniecības sarunās. Kad vienošanās tiks panākta, ceļš ekonomiskās aktivitātes pieaugumam un uzņēmumu spējai uzlabot rentabilitāti atkal būs atvērts, ja vien citi nosacījumi paliek nemainīgi.

Uzticība centrālajām bankām saglabājas

Pavājinoties ekonomikas izaugsmes uzticībai maijā, aktivitāte centrālās bankas frontē palielinājās. Kā jau šī gada sākumā bija redzams, ASV Centrālā banka ir nomodā, īpaši uzraugot procesus akciju tirgū, un ir gatava veikt arī lielas monetārās politikas izmaiņas, ja situācija to prasītu. Centrālās bankas pilnvaras saglabāt ekonomisko cenu stabilitāti ir nepārprotami paplašinātas, iekļaujot arī ieguldījumu aktīvu posteņus.

St Louis Centrālās bankas prezidents James Bullard, šogad darbojoties FED balsstiesīgā locekļa statusā, uzstājoties publiski kā pirmais centrālās bankas pārstāvis runāja par procentu pamatlikmes pazemināšanu. FED direktors Powell šo pašu ziņu izteica nedēļu vēlāk. Fiksēta ienesīguma tirgus  nosaka procentu cenu pazeminājumu jau ar deviņdesmit procentu varbūtību (2. attēls). Pasākumi ar šādām perspektīvām notiks jau Centrālās bankas sanāksmē jūlijā.

2.attēls

Akciju tirgus dalībnieku uzticība Centrālās bankas spējai noturēt cenu stabilitāti saglabājas laba. Neraugoties uz samērā vājo ziņu plūsmu pēdējā laikā, akciju riska ierobežošanas izmaksas, mērot ar svārstīgumu (volatility), nav ne tuvu sasniegušas pagājušā gada rudenī piedzīvoto līmeni (3. attēls). Arī akciju vērtēšanas līmeņos nav notikušas būtiskas izmaiņas. Ja un kad procentu pamatlikme Amerikas Savienotajās Valstīs samazināsies, arī nav sagaidāms, ka novērtēšanas līmeņi būtiski pazeminātos, ja vien ekonomiskās lejupslīdes risks būtiski nepalielināsies.

3.attēls

Uzņēmumu peļņas prognozes pazeminās, akcijām taktiski nepietiekams īpatsvars

Esam samazinājuši portfeļos jaunattīstības tirgu akciju īpatsvaru. Līdz ar pēdējiem pasākumiem, tagad akcijām ir mēreni zems īpatsvars. Tirdzniecības kara saasināšanās ir palielinājusi nenoteiktību, kas īpaši atspoguļojas jaunattīstības valstu akciju tirgos un valūtās. Turklāt uzņēmumu peļņas prognozes ir samazinātas globāli, un uzņēmēju uzticību mērošie indikatori ir vājinājušies.

Akciju īpatsvara pazemināšanās tika panākta, samazinot investīciju apjomu Ķīnā, kā arī plašāk jaunattīstības valstu tirgos. Veiktajiem pasākumiem ir taktisks raksturs, un esam gatavi no jauna palielināt akciju svaru, ja tirdzniecības sarunās, uzņēmumu peļņas prognozēs vai ekonomikas attīstībā atkal būs vērojamas pozitīvas pazīmes.

Ilgākā laika periodā akciju paredzamā peļņa ir laba ar nosacījumu, ka pasaules ekonomikas izaugsme turpinās. Ekonomikas izaugsmei turpinoties mērenāk, lielākās centrālās bankas, visticamāk, saglabās ekspansīvāku politiku, kas akcijām radītu labvēlīgu vidi.

Esam samazinājuši jaunattīstības tirgu aizdevumus

Kopš februāra esam pakāpeniski samazinājuši jaunattīstības tirgus parādus un šādi turpinājām rīkoties arī maijā. Tirdzniecības kara saasināšanās ir palielinājusi nenoteiktību, kas īpaši atspoguļojas jaunattīstības akciju tirgos un valūtās.

Turklāt mēs nedaudz samazinājām fondus, kas veic ieguldījumus paaugstināta riska augsta ienesīguma vērtspapīros visā pasaulē, un galveno uzmanību pievērsām augstas atdeves ieguldījumiem Eiropā, kas, ņemot vērā ārvalstu valūtu riskus, piedāvā patīkamus peļņas rādītājus. Tādējādi nedaudz palielinājām Eiropas zema riska investīcijas korporatīvajās obligācijās.

Ar maijā veiktajiem pārdošanas darījumiem nedaudz palielinājās naudas apjoms portfeļos. Tirgus svārstības var piedāvāt pievilcīgākas iespējas vasarā, ļaujot izmantot naudas pozīcijas, jauniem ieguldījumiem.

 


Similar articles