Tirgus apskats: Tirgi aizvien vairāk paļaujas uz centrālajām bankām

Neņemot vērā tirdzniecības un ģeopolitiskos saspīlējumus, jūnijā tirgus attīstījās pozitīvi. Arī uzņēmumu peļņas pieauguma prognožu samazinājums nebija pietiekams iemesls tirgus krituma izraisīšanai. Galvenais izmaiņu virzītājspēks salīdzinājumā ar drūmo maiju bija tirgus interpretācija monetārajai politikai, kas attīstās aizvien nenoteiktākā virzienā. Procentu likmju līmenis samazinājās vēl vairāk, nodrošinot papildu atbalstu ieguldījumu vērtības pieaugumam.

Attēls: Nozares ieņēmumu prognozes izmaiņas attiecībā uz S&P 500 indeksu 2017.-2019. gadam. (% izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu)

Attēls: Nozares ieņēmumu prognozes izmaiņas attiecībā uz S&P 500 indeksu 2017.-2019. gadam. (% izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu)

Pamatojoties uz jaunākajiem paziņojumiem, centrālās bankas prognozē ekonomikas pieauguma palēninājumu un inflācijas samazinājumu. Minētais piešķir tām lielāku rīcības brīvību monetārās politikas jomā, vienlaikus ir nepieciešama stimulējošāka monetārā politika, lai saglabātu cenu stabilitāti paredzētajā līmenī. ECB forumā, kas notika Sintrā, Portugalē, bankas prezidents Mario Dragi sacīja, ka galvenie procentu likmju samazinājumi un aktīvu iegādes joprojām ir daļa no ECB rīkiem. Tirgi šo Dragi paziņojumu uztvēra kā mājienu, ka krājumā ir papildpasākumi, kas, iespējams, tiks īstenoti vēlāk, kaut kad rudenī.

Līdzīgi arī ASV Federālo rezervju sistēmas padomes locekļi pārskatīja savas aplēses attiecībā uz galveno procentu likmju nākotnes līmeni, mainot prognozes uz leju. Šie jaunumi tika arī pozitīvi uzņemti tirgos. Tomēr investori nākotnes pasākumu vērtēšanā var būt pārmēru optimistiski.

Šobrīd tirgi rēķinās, ka nākamā gada laikā Federālo rezervju sistēma likmi samazinās līdz vienam procentpunktam un pirmais no gaidāmajiem samazinājumiem notiks jau sanāksmes laikā jūlija beigās. Vienlaikus ASV darba tirgus, kas vispārīgi tiek uzskatīts par vissvarīgāko inflācijas dzinējspēku, ir saspringts, jo bezdarbs saglabājas visu laiku viszemākajā līmenī. Tādējādi ir paaugstinājies algu līmenis, t. i., stundas ienākumi ir palielinājušies daudz vairāk nekā iepriekšējos gados. Neņemot vērā nesenos komentārus, Federālo rezervju sistēma nevar pilnībā ignorēt inflācijas palielināšanās iespēju.

Jūnija beigās Federālo rezervju sistēmas prezidents Džeroms Pauels (Jerome Powell) samazināja tirgus prognozes attiecībā uz likmju samazinājumu, norādot, ka tirgi ir pārāk jutīgi reaģējuši uz centrālās bankas paziņojumiem. Ņemot vērā, ka ekspansīvāka centrālās bankas politika nodrošina atbalstu investīciju tirgiem ilgtermiņā, pastāv īstermiņa risks, ka tirgi no centrālās bankas sagaida pārāk daudz un pārāk īsā laikā. Centrālās bankas negribīgums attiecībā uz tirgu gaidīto likmju samazināšanu būs kā spiediens uz investīciju tirgu vērtējuma līmeni gada otrajā pusē.

Peļņas prognozes krītas, akcijām taktiski mēreni samazināts īpatsvars

Papildus centrālās bankas politikai galvenie investīciju vidi ietekmējošie dzinējspēki ir progress tirdzniecības sarunās un korporatīvās peļņas prognožu palielināšanās. G20 valstu samitā Osakā tirdzniecības strīdā starp ASV un Ķīnu tika panākts vēl viens pamiers. Tāpat kā līdzīgā sanāksmē pērnruden, puses vienojās neieviest jaunus importa vai eksporta tarifus. Turklāt tika paziņots, ka tiks atcelti daži tirdzniecību ierobežojošie pasākumi, piemēram, attiecībā uz uzņēmumu Huawei.

Lai arī ir atklātas dažas detaļas, par kurām vienojās abas puses, tas ir pamudinošs signāls politiķu vēlmei mazināt tirdzniecības kara ietekmi uz ekonomiku. Investīciju tirgos jaunumi par pamieru tika uzņemti pozitīvi.

Centrālās bankas jaunumu ietekmē augot akciju tirgiem, vēlreiz tika samazinātas uzņēmumu peļņas pieauguma prognozes. Tā kā ir sācies periods, kad uzņēmumi apkopo datus par 2. ceturkšņa peļņu, ir paredzams, ka ASV uzņēmumu peļņa salīdzinājumā ar pagājušo gadu samazināsies par aptuveni vienu procentpunktu.

Iepriekšējo reizi peļņas lejupslīde tika novērota 2016. gadā, kad mazāka peļņa lielā mērā bija saistīta ar enerģētikas nozari, jo naftas cena no 100 ASV dolāriem bija nokritusies zem 30. Šoreiz peļņas kritums ir ievērojamāks (1. attēls) un cita starpā atspoguļo aizkavētu ietekmi, ko izraisa 2017. gadā veiktie nodokļu samazinājumi attiecībā uz investīciju pieprasījumu un patēriņa izdevumiem.

Peļņas rādītāju virzību ietekmē arī ieilgušais tirdzniecības strīds. Viszemākie peļņas rādītāji tiek prognozēti komunikāciju nozarē, kas iekļauj, piemēram, Facebook, Google, Verizon un Netflix. Savukārt visaugstāko peļņu prognozē ar veselības aprūpi saistītiem uzņēmumiem, piemēram, Johnson & Johnson, Pfizer un United Health.

Tā kā pavājinās uzņēmumu prognozētā peļņas gūšanas spēja, akciju tirgus cenu līmenis aizvien vairāk ir atkarīgs no zemas procentu likmes līmeņa. Tādējādi palielinās tirgus jutīgums pret negatīviem jaunumiem vai negaidītiem procentu likmju kāpumiem. Akciju īpatsvars ir saglabājies mēreni zems, to veicināja tirdzniecības un ģeopolitiskās neskaidrības, vājāki uzticēšanās indeksi un zemākas uzņēmumu peļņas prognozes. Samazināts īpatsvars ir sasniegts, samazinot jaunattīstības valstu tirgus, kas ir visjutīgākie pret tirdzniecības politikas riskiem un spēcīgām dolāra pozīcijām. Ilgtermiņā peļņas prognozes no akciju ieguldījumiem ir labas ar nosacījumu, ka turpināsies globālās ekonomikas izaugsme.

Eirozonas procentu likme visu laiku viszemākajā līmenī

Centrālās bankas paziņojumos vērojamās aizvien ekspansīvākās tendences jūnijā lika kristies procentu likmēm. Piemēram, Vācijas desmit gadu valdības obligāciju ienesīguma līmenis ir tuvu –0,4%. Tas nozīmē, ka investoriem, kuri iegulda līdzekļus fiksēta ienesīguma risinājumos, ir jāuzņemas ar peļņas gūšanu saistītais risks.

Ņemot vērā zemo atdeves līmeni, mēs samazinājām Eiropas valstu valdību obligāciju īpatsvaru. Fiksēta ienesīguma ieguldījumu procentu likmju risks, ko izsaka ar ilgumu, ir piezemētāks nekā tirgus indekss. Fiksēta ienesīguma ieguldījumu jomā uzmanība tiek pievērsta Ziemeļvalstu korporatīvajām obligācijām, kas joprojām piedāvā labu peļņas potenciālu.  Zemais procentu likmju līmenis paaugstina ne tikai akciju, bet arī alternatīvo ieguldījumu pievilcību salīdzinājumā ar fiksēta ienesīguma ieguldījumiem. Alternatīvie ieguldījumi, piemēram, tiešie aizdevumi uzņēmumiem, nekustamā īpašuma attīstības projekti un ieguldījumi biržas sarakstā neiekļautajos uzņēmumos ir būtiskākā mūsu portfeļu ieguldījumu daļa.

Jūnijā mēs pārdevām ieguldījumus ASV ilgtermiņa valdības obligācijās ar aptuveni +5,5% peļņu. Obligācijas portfeļiem tika iegādātas maija sākumā. Tiklīdz samazinājās dolāra vērtība pret eiro, mēs attiecīgi pievienojām nedaudz ASV īstermiņa zema riska ieguldījumus korporatīvajās obligācijās. Pēc maijā veiktajiem pārdošanas darījumiem naudas apjoms portfeļos ir palielinājies. Tā kā vasaras sākumā procentu līmenis pazeminājās, pievilcīgu peļņas iespēju nav daudz un tās ir reti. Tirgus nepastāvīgums var sniegt vairāk pievilcīgu iespēju vasarā, ļaujot mums uzkrātos līdzekļus pārvērst jaunos ieguldījumos.

Allocation tabula LV


Similar articles